• news.cision.com/
  • Fennia/
  • Asuntomurtojen määrä komeasti laskussa – erityisesti kesä on pitkäkyntisten sesonkia

Asuntomurtojen määrä komeasti laskussa – erityisesti kesä on pitkäkyntisten sesonkia

Report this content

Asuntomurtojen määrä on laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja suunta näyttää yhtä hyvältä myös tänä vuonna. Todennäköisiä syitä positiiviselle trendille ovat parempi valveutuneisuus murtojen suhteen ja parin viime vuoden aikana korona, joka vähensi huomattavasti lomamatkoja ja lisäsi etätyöskentelyä.

Ilmoitettujen asuntomurtojen trendi on ollut selvästi laskeva, kun murtojen määrää tarkastellaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Vuonna 2021 viranomaisten tietoon tuli vähiten murtoja tällä vuosituhannella: asuntomurtoja hieman yli 3 000 ja mökkimurtojakin alle 1 000.

Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä on ilmoitettu noin 2 000 asuntomurtoa – määrä on lähes sama kuin viime vuonna vastaavana aikana. Määrä sisältää kaikki varkausrikokset luvatta tunkeutuen, niin asuttuihin asuntoihin, kuin esimerkiksi ulkovarastoon tai pyöräkellariinkin.

Törkeitä asuntomurtoja ja niiden yrityksiä, jolloin kohteena on asuttu asunto, on noin puolet asuntomurroista. Törkeiden asuntomurtojen ja yritysten osuus kaikista asuntomurroista on hieman laskenut viime ja tänä vuonna.

Finanssialan mukaan murto- ja varkausvahinkoja korvattiin viime vuonna noin 14 miljoonalla eurolla. Vielä viime vuosikymmenen puolivälissä luku oli 23 miljoonaa euroa.

Hyvästä kehityksestä huolimatta asuntomurtoja on tehty tänä vuonna keskimäärin 240 joka kuukausi, joten murtoihin kannattaa edelleen varautua.

Poliisille ilmoitetut asuntomurrot vuosina 2012–2022

Asuntomurtojen määrät ovat Poliisihallituksen tilastojen mukaan laskeneet viime vuosina selvästi. Luvuissa ovat mukana kaikki asuntomurrot, niin asuttuihin asuntoihin kuin esimerkiksi ulkovarastoon tai pyöräkellariinkin. Lähde: Poliisihallitus

Väkirikkaat maakunnat myös varkaiden suosiossa

Asuntomurtojen määrät vaihtelevat eri maakuntien välillä. Yleisesti ottaen väkirikkaimmissa maakunnissa tehdään eniten asuntomurtoja: Uudenmaan alueella tapahtuu vuosittain noin kolmannes asuntomurroista, seuraavaksi eniten murtoja tehdään Varsinais-Suomen maakunnassa.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhösen mukaan asuntomurroissa viedään useimmiten koruja, rahaa ja pieniä arvotavaroita, eli tavaroita, jotka ovat helposti vietävissä pois rikospaikalta, kuljetettavissa ulkomaille ja realisoitavissa.

– Asuntomurron tekijöistä noin neljäsosa on ulkomaisia ammattirikollisia, jotka tarkkailevat kohdetta ja odottavat sopivaa hetkeä. He murtautuvat tehokkaasti ja poistuvat nopeasti paikalta ja maasta. Se tekee myös rikosten selvittämisestä haastavampaa. Rikosten määrä vähentyi erityisesti korona-aikana, jolloin maahan oli vaikeampi tulla, Pöyhönen sanoo.

Asuntomurroista saadaan selvitettyä keskimäärin 30 prosenttia. Selvitetyt asuntomurrot ehkäisevät usein myös tulevia asuntomurtoja, sillä monen asuntomurron taustalla saattaa olla samoja tekijöitä. Myös pelko kiinnijäämisestä kasvaa selvitettyjen rikosten myötä.

Asuntomurtoja ilmoitetaan eniten kesäkuukausina, jolloin asuntoja on enemmän tyhjillään kesälomamatkojen vuoksi. Vähiten puolestaan ilmoituksia tehdään helmikuussa, mutta silloinkin keskimäärin 9 jokaista päivää kohti.

Useimmissa maakunnissa asuntomurtojen määrät ovat laskeneet, mutta muutama poikkeuskin viime vuodelta löytyy: Pohjois-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa asuntomurrot lisääntyivät viime vuonna hieman.

– Vaikka murrot ovat olleet koko maassa selvässä laskussa, tapahtuu niitä edelleen keskimäärin 250 jokaista kuukautta kohti, ja Euroopan mittapuulla olemme murroissa kahdeksannella sijalla, vain hieman EU:n keskiarvon alapuolella. Parantamisen varaa siis on, vaikka suunta on oikea, Pöyhönen muistuttaa.

Poliisille ilmoitettujen asuntomurtojen määrät ovat kasvussa viidessä maakunnassa

Poliisille ilmoitettujen asuntomurtojen määrä kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa. Muissa maakunnissa määrät vähentyivät. Lähde: Tilastokeskus

Poliisille ilmoitetut murrot 1 000 asukasta kohden eräissä EU-maissa vuonna 2020

Suomi on kahdeksantena, kun verrataan EU-maiden poliisille ilmoitettujen asuntomurtojen määriä 1 000 asukasta kohden. Suomessa ilmoitetaan asuntomurtoja hieman EU:n keskitasoa vähemmän. Ruotsissa tehdään huomattavasti Suomea enemmän asuntomurtoja. Kuviosta puuttuvat EU-maat, joissa ilmoitettujen asuntomurtojen määrä on alle 17 tuhatta asukasta kohden. Lähde: Eurostat

Asuntomurrot eri kuukausina, vuosien 2012–2022 keskiarvojen mukaan

Asuntomurtoja ilmoitetaan erityisesti heinä- ja elokuussa, jolloin moni asunto on tyhjillään loma- ja mökkimatkojen vuoksi, ja ihmiset muutenkin ulkoilevat lomakaudella enemmän. Viime vuonna murrot jakautuivat keskimääräistä tasaisemmin ja niitä sattui vähemmän. Lähde: Poliisihallitus

Lukitus, hälyttimet ja naapuriyhteistyö suojaavat asuntomurroilta

Pöyhösen ja Fennian vastaavan asiantuntijan Anne Salonen-Kakon mukaan tärkein keino varautua asuntomurtoihin on pitää ovet ja ikkunat lukittuina. Myös turvalukko ja murtorauta vaikeuttavat murtovarkaiden aikeita.

– Yksi yleisimpiä virheitä on, että kun kesäisin vietetään paljon aikaa ulkona, ei ovea välttämättä lukita ulkona oleilun ajaksi, Salonen-Kakko sanoo.

Lomamatkojen ajaksi Salonen-Kakko suosittelee jättämään kodin mahdollisimman asutun näköiseksi.

– Lisäksi kannattaa sopia esimerkiksi luotettavan naapurin kanssa, että pidetään kotia silmällä ja käydään vaikka haravoimassa pihaa tai tyhjentämässä postilaatikko. Myös hämärä- ja liikekytkimet nostavat kynnystä murtautua asuntoon.

Salonen-Kakon mukaan hälytysjärjestelmä on vielä parempi tapa suojautua asuntomurroilta.

– Varkaat valitsevat harvemmin sellaista kohdetta, jossa saattaa olla hälytyskeskukseen yhteydessä oleva järjestelmä. Hälytysjärjestelmä usein sisältää tunnistimet palojen ja vuotojen osalta, joten se lisää siinäkin mielessä kodin turvallisuutta, sanoo Salonen-Kakko.

Sosiaalinen media on tuonut myös uuden ulottuvuuden asuntorikollisuuteen. Moni kertoo sosiaalisessa mediassa ystävilleen lomamatkasta, jolloin se on samalla merkki rikollisille, että koti on tyhjillään.

Asuntomurron aiheuttamia vahinkoja korvataan kotivakuutuksesta. Henkilökohtaisten tärkeiden esineiden menettämisen jälkeen korvaus voi kuitenkin olla laiha lohtu monelle.

– Henkilökohtaisten arvoesineiden menettämisen lisäksi murtautuminen omaan asuntoon ja yksityisyyden loukkaus voi jättää syvät jäljet, Salonen-Kakko kertoo.

Jos asuntoosi murtaudutaan

  • Tee ilmoitus poliisille mahdollisimman pian. Älä siivoa murron jälkiä, ennen kuin poliisi antaa luvan.

  • Korjauta rikkoutuneet ovet, lukot, ikkunat ja muut vastaavat mahdollisimman pian saatuasi tähän poliisilta luvan. Säilytä korjauksista aiheutuneet kuitit mahdollista korvausvaatimusta varten.

  • Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöllesi ja toimita kopio rikosilmoituksesta vahinkoilmoituksen liitteenä.

  • Jos tapahtuma on herättänyt kysymyksiä tai haluat keskustella asiasta jonkun ulkopuolisen kanssa, voit ottaa yhteyttä Rikosuhripäivystykseen. Rikosuhripäivystys tuottaa matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen.

Lisätietoa

Anne Salonen-Kakko
vastaava asiantuntija
anne.salonen-kakko@fennia.fi 
puh. 040 720 1243

 

Fennia – yrittämistä ja elämää varten

Vakuutus tarkoittaa valmistautumista tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Me Fennialla tarjoamme vahinko-, henki-, eläke- ja säästövakuuttamisen palveluita. Olemme aina täydellä sydämellä mahdollistamassa sitä, että sinä voit kokeilla ja yrittää. Kun sinä kehityt, me kehitymme mukana.

Tilaa

Multimedia

Multimedia