Danske Bank och Fennia i samarbete för att utveckla kundfördelar och service

Danske Bank och Fennia ingår samarbete för att reda ut möjligheter att erbjuda skadeförsäkringar till bankkunder och banktjänster till skadeförsäkringskunder

Syftet med samarbetet är att erbjuda ännu mer lockande bank- och skadeförsäkringstjänster för Danske Banks och Fennias kunder.

- Efter kommande förhandlingar kan vi konkret berätta för våra kunder om hur Danske Banks kunder har nytta av Fennias skadeförsäkringar och hur Fennias kunder kan få nytta av att bli kunder hos Danske Bank, säger Danske Banks vd Risto Tornivaara.

- Vårt mål är att erbjuda våra kunder bättre service. Tillsammans utvecklar vi vår verksamhet så att vi kan erbjuda tjänster oberoende av tid och plats, tjänster som ger mervärde för Fennias och Danske Banks nuvarande och framtida kunder, tillägger Fennias vd Antti Kuljukka.

Mer information i detalj och konkreta kundfördelar meddelas senare när samarbetsutredningen har klarnat.

Ytterligare information:

vd Risto Tornivaara, Danske Bank Abp, tfn 010 546 6675
vd Antti Kuljukka, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, tfn 010 503 6600

Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med över fem miljoner privat-, företags- och organisationskunder i 15 länder. I Finland tillhandahåller vi kundorienterade banklösningar för att möta våra över en miljon kunders behov. Danske Bank har ett utmärkt internationellt sakkunnignätverk och vi är föregångare inom moderna banktjänster för mobiltelefon och surfplatta.

Fenniakoncernen är expert på försäkringar och tjänster i anslutning till dessa. Vi erbjuder företag, företagare och privathushåll alla tjänster de behöver inom riskhantering, försäkring och kapitalförvaltning. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är ett kundägt finländskt skadeförsäkringsbolag med djupt rotade rötter och värderingar i företagande. Till Fennias verksamhetsområde hör samtliga lagstadgade och frivilliga skadeförsäkringar.

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa