Danske Bank och Fennia inleder samarbete: Vi utmanar bank- och försäkringsbranschens sedvanliga koncept

Danske Bank och Fennia har kommit överens om att inleda ett samarbete utifrån samarbetsutredningen som startade i januari 2014. Med samarbetet utmanar man den finländska bank- och försäkringsbranschen med en transparent prissättning och med nya serviceinnovationer, som bygger på iakttagelser och kännedom om dryga en miljon finländares bank- och försäkringsärenden.

Målet med samarbetet är att uppnå högre kundtillfredsställelse och att skaffa nya kunder för att erbjuda dem Danske Banks banktjänster och Fennias skadeförsäkringstjänster. Danske Bank och Fennia betonar att fördelarna med samarbetet kommer helt att tillfalla kunderna.

– Kundens fördel är motorn i vårt samarbete. Vi sysslar inte med poäng, bonus eller förmånskuponger. När en kund bestämmer sig för att bli kund hos både Danske Bank och Fennia får kunden omgående förmåner hos båda bolagen och kan direkt räkna ut värdet på nyttan i euro, beskriver Kenneth Kaarnimo, direktör med ansvar för Danske Banks privatkunder, den transparens som samarbetet skapar för kunderna.

Skadeförsäkringsförmåner i första skedet till kunder som ansluter sig till Danske Förmånsprogram

I första skedet kommer de privatkunder som ansluter sig till Danske Banks nya Danske Förmånsprogram att dra nytta av fördelarna med samarbetet mellan Danske Bank och Fennia, och via programmet få skadeförsäkringsförmåner hos Fennia. Från Förmånsprogrammet för privatkunder kommer samarbetet att i fortsättningen utvidgas till serviceinnovationer med vilka man vill förstärka finländarnas – både privatkundernas och företagens – förtroende för den egna ekonomin.

– Kundbeteendet och våra kunders behov har förändrats och kommer att förändras i och med nya tjänster och utvecklingen av olika webbtjänster. Vi vill hjälpa våra kunder att tillsammans på ett förutseende, enkelt och tydligt sätt hitta lösningar på de frågor som betyder mest just för en själv eller företaget. Tillsammans erbjuder vi lösningar för att leva och förverkliga det egna livet, så att förtroendet och säkerheten ökar. Som samarbetspartner till Danske Bank kan vi skapa nya tjänster inom branschen och överraska våra kunder positivt, konstaterar Fennias vd Antti Kuljukka.

Danske Förmånsprogram?

Danske Bank lanserar ett nytt Danske Förmånsprogram för sina privatkunder, vilket betyder att ju mer tjänster kunden samlar hos Danske Bank, desto mer belönas kunden. Till dessa tjänster räknas sparande, placeringar och lån.

De kunder som ansluter sig till Förmånsprogrammet får tillgång till högklassiga tjänster för att uträtta sina dagliga ärenden och ett omfattande urval av andra förmåner, bl.a. förmåner på Fennias skadeförsäkringar.

Förmånerna har planerats tillsammans med kunderna. Enligt kundundersökningar vill en omfattande majoritet av kunderna få hjälp i låne- och placeringsärenden och i skadeförsäkring alltid av den bästa experten istället för en personlig rådgivare. Så här oavsett var kunden befinner sig i Finland och även utanför traditionell kontorstid. Danske Bank och Fennia är de första aktörer som tillämpar detta servicekoncept i Finland.

Skadeförsäkringsförmåner hos Fennia

Som en del av den nya kundrelationen får kunden istället för varierande erbjudanden pris- och serviceförmåner på försäkringar för hem och familj under den tid kunden är med i Förmånsprogrammet. En kund som är med i Danske Förmånsprogram får t.ex. utöver samlingsrabatt också kontinuerlig rabatt på 20 procent på de flesta frivilliga försäkringar för hem och familj. Till servicekonceptet hör även ett VIP-servicenummer för kunder som är med i Danske Förmånsprogram.

Ytterligare information: www.danskebank.fi/etuohjelma

Ytterligare information:

Kenneth Kaarnimo, direktör med ansvar för Danske Bank Finlands privatkunder, tfn 010 546 8319
Antti Kuljukka, vd Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, tfn 010 503 6600
www.danskebank.fi
www.fennia.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Tilaa