Fennia kasvaa Savo-Karjalassa tyytyväisten asiakkaiden kumppanina

Savo-Karjalassa yli 2 000 uutta kotitalousasiakasta ja lähes 300 yritysasiakasta valitsi Fennian vakuutuskumppanikseen vuonna 2015. Onnistunut oma uusmyynti sekä Danske Bank -yhteistyön ja autoliikemarkkinoinnin onnistuminen siivittivät myynnin voimakkaaseen kasvuun. 

"Palveleva, osaava ja iloinen henkilökuntamme on kaiken toimintamme perustana, jonka varaan on helppo rakentaa erinomaisia asiakaskokemuksia", Fennian Itäisen alueen aluejohtaja Marko Leppänen toteaa.

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Fennia uudisti koko vakuutusalaa Savo-Karjalassa

Fennia lanseerasi vuoden aikana yritysasiakkailleen useita alalla täysin uusia lisäarvopalveluja. Kysytyimpiä näistä ovat olleet erilaiset liiketoimintojen toipumissuunnitelmat vahinkotilanteissa sekä IT-riskien kartoitukset ja konsultoinnit.

"Haluamme erottua vahvalla osaamisella ja arvon tuottamisella asiakkaillemme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Monipuolinen lisäarvopalvelujen valikoima mahdollistaa ratkaisujen tuottamisen joustavasti asiakkaidemme tarpeisiin", kertoo Leppänen.

Vuosittain toteutettavan EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Fennia sijoittui yritysasiakkaiden keskuudessa neljättä vuotta peräkkäin ensimmäiselle sijalle.

"Tämä on meille tärkeä mittari ja teemme sen eteen tosissamme töitä", vahvistaa Leppänen.

Dansken Bankin yhteistyön, oman uusmyynnin ja kumppaniverkoston onnistuminen samaan aikaan kotitaloussegmentissä oli erityisen ilon aiheena. Palvelumallien lanseeraukset yrityssegmentissä ja onnistumiset kotitaloussegmentissä vauhdittivat alueen myynnin 11,8 prosentin kasvuun.

Fennia maksoi asiakkailleen korvauksia Savo-Karjalassa 10,7 miljoonaa euroa. Korvauskulut kehittyivät pääosin suotuisasti, poikkeuksena yritysten liikennevakuutuskorvaukset, joissa kasvua oli 12 prosenttia.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

"Savo-Karjalan alueen varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta. Lisäksi erityisesti yrittäjien henkilöriskeihin varautumisen muotona kasvatimme riskihenkivakuutuksen myyntiä ja maksutuloa", Leppänen kertoo.

Suojaa omaisuutesi varkailta

Tilastokeskuksen mukaan omaisuusrikoksia tehtiin 236 000 vuonna 2015. Vaikka määrä laski hieman edellisvuodesta, tarkoittaa se edelleen yli 600 omaisuusrikosta päivässä. Omaisuusrikoksella tarkoitetaan muun muassa murtoja, varkauksia ja näpistyksiä.

Lomakausien lähestyessä myös asuntovarkaudet yleistyvät, kun kodit jäävät tyhjiksi lomamatkan ajaksi. Leppänen muistuttaa, että tyhjilleen jäänyt asunto on houkutteleva kohde.

"Yritä saada koti näyttämään asutulta. Sovi vaikka naapurin kanssa lumenluonnista tai nurmikon leikkaamisesta. Huolehdi oven murtoturvallisuudesta. Myös turvapalvelu, kameravalvonta ja murtohälytin pitävät varkaat etäällä. Muista ilmoittaa niistä näkyvällä merkillä", Leppänen vinkkaa.

Polkupyörävarkauksien määrä on lisääntynyt viime vuosina pyöräilyn suosion myötä. Polkupyörä kannattaa suojata hyvin varkauden varalta, niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Pyöräilijän on hyvä muistaa, että pyöriä varastetaan myös talvella. Moni pyöränomistaja huomaa varkauden vasta keväällä, kun pyöräilykausi alkaa ja pyörää etsitään varastosta.

"Pyörä kannattaa lukita rungosta hyvällä lukolla. Ota aina myös pyörän tiedot ylös ja valokuvaa pyörä, se helpottaa jäljittämistä", Leppänen sanoo.

Paloturvallisuus on asennekysymys

Viime vuonna Suomessa sattui yli 11 000 tulipaloa, joista asuntopaloja oli neljännes. Sisäministeriön Pelastusosaston mukaan tulipalon yleisin syttymissyy on varomaton tai huolimaton tulen käsittely. Myös sähkölaitteista aiheutuu merkittävä määrä tulipaloja niin yrityksissä kuin asunnoissakin.

"Tulipalon vaaratekijät ja vaaratilanteet voidaan usein poistaa oma-aloitteisesti tottumusten muutoksilla ja pienilläkin toimenpiteillä", sanoo Leppänen.

"Sähkölaitteiden ympäristön siisteyteen liittyy merkittävä paloriski. Esimerkiksi keittiön jääkaapin tai pakastimen takaosasta tulisi puhdistaa pölyt säännöllisesti", Leppänen opastaa.

"Paloriskin ennaltaehkäisemisen lisäksi on syytä huolehtia, että kulkureitit ovat kulkukelpoisia ja esteettömiä. Rakennuksen uloskäytävillä sekä säilytystilojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa, koska se vaikeuttaa poistumista ja pelastustöitä. Liiallisen tavaran määrää huoneistoissa ja varastotiloissa tulisi myös välttää, jotta palokuormat eivät kasvaisi kohtuuttoman suuriksi", Leppänen sanoo.

Lisätietoja: aluejohtaja Marko Leppänen, puh. 010 503 3723, Fennian Itäinen alue

Liitteet:

Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

Paloturvallisuusvinkkeja

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.