Fennia-konsernilla onnistunut alkuvuosi

Fennian ja Henki-Fennian osavuosiraportti 30.6.2017

– Yrittäjyyden edistäminen Suomessa on 135-vuotiaan Fennian dna:ssa. Panostamme Fennia-konsernissa tulevaisuudessakin vahvasti yrittäjien hyvinvointiin ja taloudelliseen turvallisuuteen sekä yrittäjien mahdollisuuksiin hyvinvointiliiketoiminnassa. Tämä pitää sisällään myös sote-uudistuksen mukanaan tuomat mahdollisuudet, sanoo konsernijohtaja Antti Kuljukka.

– Puolivälin tulos vahinkovakuutuksessa on yksi historian parhaista, yhtiön vakavaraisuus oli vahva (SCR 248 %). Paransimme merkittävästi yhdistettyä kulusuhdetta. Vahinkoja tapahtui maltillisesti, osaava ja motivoitunut henkilökunta teki tehokkaasti tulosta ja investoinnit prosessien automatisointiin, asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä uusien palvelujen luomiseen ovat onnistuneet, toteaa Kuljukka.

– Erityisen ilahtunut olen siitä, että ensimmäiset robotit ovat aloittaneet korvausautomaatiossa työnsä, ne helpottavat ja nopeuttavat manuaalivaiheissa vahinkojen korvaamista, Kuljukka jatkaa.

Vahinkovakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ensivakuutuksen maksutulo alkuvuodelta oli 280 miljoonaan euroa (290 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde parani merkittävästi ollen 91,8 prosenttia (105,7 %). Vahinkosuhde parani ja oli 67,4 prosenttia (80,7 %). Liikekulusuhde oli 24,4 prosenttia (25,0 %).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 1,9 prosenttia (2,7 % 12/2016). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 1 699 miljoonaa euroa (1 617 milj. euroa 12/2016).

Yhtiön liikevoitto oli 32 miljoonaa euroa. Vertailuajankohdan liiketappio oli 8 miljoonaa euroa, johtuen pääosin poikkeuksellisen suurista vahingoista.

Henkivakuutus

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutusmaksutulo oli alkuvuodelta 96 miljoonaan euroa (131 milj. euroa).

– Henkivakuutusliiketoiminnan tulos oli positiivinen ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui merkittävästi (SCR 182 %), sanoo Kuljukka

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 1,0 prosenttia (4,3 % 12/2016). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 751 miljoonaa euroa (756 milj. euroa 12/2016). Lisäksi sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia varoja oli 978 miljoonaa euroa (903 milj. euroa 12/2016).

Henki-Fennian liikekulut olivat 8,1 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa). Liikekulujen kasvusta huolimatta kustannusliikkeen tulos oli positiivinen.

Henki-Fennian liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa).

Varainhoito

– Fennia Varainhoito ja Fennian sijoitusyksikkö yhdistyivät 1.4. Toiminta on käynnistynyt ennakoidun mukaisesti ja uusia mahdollisuuksia on tunnistettu, toteaa Kuljukka.

Fennia-konserni

Kaikkiaan Fennia-konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 39,5 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde (SCR) oli 194 %.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Lisätiedot:

Antti Kuljukka, konsernijohtaja, antti.kuljukka@fennia.fi, 010 503 6600
Eliisa Anttila, viestintäjohtaja, eliisa.anttila@fennia.fi, 010 503 6961


Liite: 

Tulosanalyysi ja tunnusluvut

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit