Fennialla tuloksekas vuosi 2015

(Tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon. 

- Vakuutusliiketoiminnan tulos kehittyi myönteisesti ja yhdistetty kulusuhde aleni. Olemme tehneet lujasti työtä perusliiketoiminnan kehittämisessä sekä digitalisaation ja kannattavuuden rakentamisessa, sanoo Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 59 miljoonaa euroa (89 milj. euroa) ollen 3,9 prosenttia (6,2 %) sijoitetulle pääomalle.

Tulos ja vakavaraisuus

Yhtiön liikevoitto oli 88 miljoonaa euroa (74 milj. euroa). Vakuutustekninen tulos kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan.

Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 44 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa 268 miljoonaa euroa (224 milj. euroa). Yhtiön toimintapääoma oli 330 miljoonaa euroa (335 milj. euroa). Yhtiön vakavaraisuuspääoma nousi 599 miljoonaan euroon (559 milj. euroa). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteutettuna vakuutusmaksutuottoihin oli 143,5 prosenttia (133,8 %).

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 1043 henkilöä (1077).


Vuoden 2016 näkymät

Sijoitusmarkkinoiden epävarma kehitys tulee jatkumaan myös kuluvana vuonna. Tämä asettaa haasteita tavoitteiden mukaisten sijoitustuottojen saamiseksi.

- Jatkamme kuluvana vuonna perusliiketoiminnan kehittämistä ja prosessien automatisointia. Hyvät yhteistyökumppanuudet ovat osaltaan mahdollistaneet positiivisen asiakaskunnan kasvun. Tulemme jatkossakin kehittämään ja parantamaan asiakaspalvelua yhdessä kumppaniemme kanssa. Haluamme edelleenkin lunastaa paikkamme alan suositelluimpana vakuutusyhtiönä Suomessa, painottaa Kuljukka.


Liitteet: Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Antti Kuljukka, puh. 010 503 6600

viestintäjohtaja Eliisa Anttila, puh. 010 503 6961, 050 598 9769

________________________________________________________________________________
Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia-konserniin kuuluvat vahinkovakuutusyhtiö Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.