Fennian ja Henki-Fennian osavuosiraportti 30.6.2014

Fennia

 Vahinkovakuuttamisen perusliiketoiminnan osalta tulos parani tavoitteen mukaisesti, toteaa toimitusjohtaja Antti Kuljukka. Liikevoittoa paransi lisäksi sijoitustoiminnan hyvä tulos. Koko vuoden tulokseen vaikuttanee kuitenkin talouden yleinen epävarmuus sekä yritystoiminnan tilanne Suomessa, kertoo Kuljukka.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ensivakuutuksen maksutulo alkuvuodelta kasvoi 4,0 prosenttia ja oli 290 miljoonaa euroa (279 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 101,4 prosenttia (108,4 %). Vahinkosuhde oli 75,7 prosenttia (83,9 %) ja liikekulusuhde 25,8 prosenttia (24,4 %).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 3,6 prosenttia (5,2 % 12/2013). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 1.492 miljoonaa euroa (1.383 milj. euroa 12/2013).

Yhtiön liikevoitto oli 59 miljoonaa euroa (7 milj. euroa). Vakavaraisuuspääoma oli 523 miljoonaa euroa (491 milj. euroa 12/2013). Vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin) oli 133,4 prosenttia (125,9 % 12/2013).

Henki-Fennia

– Pitkäjänteinen varainhoitoliiketoiminnan kehittäminen ja kumppaniverkoston rakentaminen ovat tuoneet mukanaan maksutulon voimakkaan kasvun, toteaa Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta. Olemme pysyneet kasvu-uralla yritysten eläkevakuutusten osalta. Tietoisuus henkilöriskien merkityksestä on lisääntynyt ja kysynnän sekä myyntityön ansiosta riskihenkivakuutusten myynti on kasvussa. Lisäksi yhtiön hyvä vakavaraisuusasema on mahdollistanut tuloksellisen riskinoton sijoitustoiminnassa, jatkaa Rinta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutusmaksutulo alkuvuodelta oli 67 miljoona euroa (49 milj. euroa).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 4,1 prosenttia (5,2 % 12/2013). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 705 miljoonaa euroa (693 milj. euroa 12/2013). Lisäksi sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia varoja oli 444 miljoonaa euroa (398 milj. euroa 12/2013).

Henki-Fennian liikekulut olivat 6,2 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa).

Henki-Fennian liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (16 milj. euroa). Vakavaraisuuspääoma oli 156 miljoonaa euroa (137 milj. euroa 12/2013) ja vakavaraisuusaste oli 23,5 prosenttia (21,0 % 12/2013).

Liitteet:
Fennia tulosanalyysi ja tunnusluvut 30.6.2014 (pdf)
Henki-Fennia tulosanalyysi ja tunnusluvut 30.6.2014 (pdf)

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.