Fennian ja Henki-Fennian osavuosiraportti 30.6.2015

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ensivakuutuksen maksutulo alkuvuodelta kasvoi ja oli 294 miljoonaa euroa (290 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 99,7 prosenttia (101,4 %). Vahinkosuhde oli 74,6 prosenttia (75,7 %) ja liikekulusuhde 25,1 prosenttia (25,8 %).

Fennia

– Yhtiön tuloskehitys oli suotuisa ja tavoitteen mukainen. Perusliiketoiminnan kehittämiseen kohdistetut hankkeet ovat edenneet suunnitellusti, lisäksi sijoitustoiminnan hyvä tulos paransi liikevoittoa, toteaa toimitusjohtaja Antti Kuljukka. Yhä useampi kotitalous on valinnut Fennian vakuutusturvan ja henkilöasiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan. Toimiva ja tuloksellinen yhteistyömme Danske Bankin kanssa on tukenut merkittävästi uusien kotitalousasiakkuuksien siirtymistä Fenniaan, jatkaa Kuljukka.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ensivakuutuksen maksutulo alkuvuodelta kasvoi ja oli 294 miljoonaa euroa (290 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 99,7 prosenttia (101,4 %). Vahinkosuhde oli 74,6 prosenttia (75,7 %) ja liikekulusuhde 25,1 prosenttia (25,8 %).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 3,9 prosenttia (6,2 % 12/2014). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 1.620 miljoonaa euroa (1.496 milj. euroa 12/2014).

Yhtiön liikevoitto oli 75 miljoonaa euroa (59 milj. euroa). Vakavaraisuuspääoma nousi 599 miljoonaan euroon (559 milj. euroa 12/2014). Vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin) oli 141,0 prosenttia (133,8 % 12/2014).

– Suomen taloudellisen tilanteen epävarmuudesta huolimatta uskon, että koko vuoden tulos tulee olemaan hyvällä tasolla, ja jatkamme suunnitellusti perusliiketoiminnan ja palvelujen kehittämistä, sanoo Kuljukka.

Henki-Fennia

– Yhdessä kumppaneiden kanssa aikaansaatu varainhoitoliiketoimintojen kasvu on jatkunut edelleen voimakkaana, toteaa Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta. Myös riskivakuutuksien ja yritysten ottamien eläkevakuutuksien kehitys on ollut erittäin myönteistä, jatkaa Rinta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutusmaksutulo alkuvuodelta oli 98 miljoona euroa (67 milj. euroa).

Yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotto oli 4,8 prosenttia (7,4 % 12/2014). Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 753 miljoonaa euroa (721 milj. euroa 12/2014). Lisäksi sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia varoja oli 662 miljoonaa euroa (511 milj. euroa 12/2014).

Henki-Fennian liikekulut olivat 7,0 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa).

Henki-Fennian liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa (11 milj. euroa). Vakavaraisuuspääoma kasvoi 181 miljoonaan euroon (161 milj. euroa 12/2014) ja vakavaraisuusaste nousi 24,6 prosenttiin (23,4 % 12/2014).

Lisätietoja: 

Fennia: toimitusjohtaja Antti Kuljukka, puh. 010 503 6600, viestintäjohtaja Eliisa Anttila, puh. 010 503 6961, 050 598 9769

Henki-Fennia: toimitusjohtaja Seppo Rinta, puh. 010 503 7908
______________________________________________________________________________
Fennia-konserni
Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia-konserniin kuuluvat vahinkovakuutusyhtiö Fennia, henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. Henki-Fennia on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tytäryhtiö 100 prosentin omistusosuudella.

Luvut ovat tilintarkastamattomia

Liite:
Fennian ja Henki-Fennian tulosanalyysi ja tunnusluvut 30.6.2015 (pdf)

Avainsanat: