Fennian Lounaisella alueella kasvua kaikissa asiakassegmenteissä

Fennian Lounaisen alueen vahinkovakuutuksen myynti kasvoi 14 prosenttia vuonna 2016. Sekä kotitalous- että yrityssegmentissä asiakasmäärät kasvoivat vahvasti. Vahva kasvu näkyi erityisesti kotitaloussegmentissä maksutulon 3,7 prosentin kasvuna.

– Menestyimme kaikissa asiakassegmenteissämme, kotitalous-, yrittäjä- ja yritysasiakassegmenteissä erinomaisesti. Alueemme vahinkovakuutuksen kannattavuus säilyi korvausmenon kasvusta huolimatta melko hyvänä, Fennian Lounaisen alueen aluejohtaja Marko Leppänen kertoo.

Lounaisella alueella myynti ennätyslukuihin

— Saimme alueellamme miltei 5000 uutta henkilöasiakasta ja Fenniaan vahinkovakuutusturvansa keskittäneiden henkilöasiakkaiden tai perheiden määrä nousi vuoden lopussa yli 25000:een. Yhteistyömme Danske Bankin kanssa toimi hyvin ja asiakkaat ovat arvostaneet etuja, joita Fennia tarjoaa pankin asiakkaille, Leppänen sanoo.

Yrityssegmentissä alue menestyi erinomaisesti yhtiöiden välisessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtoliikenteessä. Fenniaan siirtyi vuoden aikana 100 yritystä, vieden alueen positiiviseen siirtotulokseen.

— Yritysasiakkaidemme tyytyväisyys Fennian palveluihin säilyi erittäin hyvänä ja pysyimmekin asiakastyytyväisyysmittauksessa alan suositelluimpana yhtiönä, Leppänen toteaa.

Alueen vahinkovakuutuksen korvausmeno nousi runsaalla miljoonalla eurolla.

— Maksoimme alueemme asiakkaillemme korvauksia yli 21 miljoonalla eurolla, Leppänen sanoo.

— Kannattavuutta heikensi kotitalousliiketoiminnan korvausmenon kasvu runsaalla miljoonalla eurolla, Leppänen toteaa. Erityisesti kannattavuus heikkeni ajoneuvovakuuttamisessa, jossa korvausmenon kasvua oli yli 15 prosenttia.

Asiakaspalvelussa Fennian Lounaisella alueella painotettiin edelleen hyvää tavoitettavuutta, asiakkaiden riskien ja tarpeiden kattavaa kartoittamista sekä henkilöriskien hallintaa.

— Yrittäjäasiakkaiden henkilöriskit voivat olla suuria, mutta heillä ei ole välttämättä samanlaista ansiotasoon kytkeytyvää sosiaaliturvaa kuin palkansaajilla. Tavoitteenamme onkin varmistaa, että jokainen yrittäjäasiakkaamme tuntee omat henkilöriskinsä ja henkilövakuutustarpeensa ja että hänellä ja hänen perheellään on oikein mitoitetut henkilövakuutusratkaisut, sanoo Leppänen.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

— Lounaisen alueen varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. voimakkaasti. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Myös varainhoitoratkaisujen myynti on ollut ennätystasolla, Leppänen kertoo.

Fennian operatiivinen tulos oli hyvä

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian operatiivinen tulos parani vuonna 2016. Vahinkomenojen pienentymisestä johtuen yhtiön riskisuhde aleni.

Yhtiön liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (87,9 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoittoon vaikuttivat merkittävästi sijoitusten myyntivoitot. Vakuutusteknistä tulosta rasitti vastuuvelkaperusteiden muutos, joka pienensi liikevoittoa 20 miljoonalla eurolla (7 milj. eurolla). Muilta osin vakuutustekninen tulos kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan.

– Fennian onnistuneiden kumppanuuksien avulla on voitu tehostaa ja sujuvoittaa toimintaa, kohdata asiakas siellä, missä se on hänelle luontevinta ja tarjota vahingosta selviytymisen palveluja, kun tilanne sitä vaatii. Vuosia jatkunut hyvä yhteistyö Danske Bankin kanssa on tuonut meille yhteisiä asiakkuuksia ja terveydenhoidon sekä korjausyritysten kanssa tarjoamme asiantuntevaa ja nopeaa apua vahinko-, sairaus- tai tapaturmatapauksissa, kertoo Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 417 miljoonaa euroa (429 milj. euroa).

Ensivakuutuksen maksutulo aleni 417,0 miljoonaan euroon (429,0 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,0 prosenttiin (2,4 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 30 miljoonaa euroa.

Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat korvauskuluja 10 miljoonalla eurolla. Nämä kertaluontoiset erät heikensivät tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä. Vertailuvuoden korvauskuluihin sisältyi kertaluonteista vastuuvelkakasvua 7 miljoonaa euroa, joka heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä. 

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 100,9 prosenttia (98,5 %). Yhtiön operatiivinen yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 94,7 prosenttia (96,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 62,2 prosenttia (65,9 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,5 prosenttia (30,9 %).

Sijoitustoiminta               

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 42 miljoonaa euroa (59 milj. euroa) ollen 2,7 prosenttia (3,9 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 17 miljoonaa euroa (95 milj. euroa).

Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2016 (pdf)

Lisätietoja:

Marko Leppänen, aluejohtaja, marko.leppanen@fennia.fi, 040 754 4808

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.