Fennian Pirkanmaan alueen asiakaskanta tasaisessa kasvussa

Fennian Pirkanmaan alueen asiakaskanta jatkoi tasaista kasvua vuonna 2015. Vahinkovakuutusmyynti kasvoi kaikkiaan 10,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Myynnin kehityksessä painottui erityisesti kotitalousasiakkaiden ja pienten yritysasiakkaiden volyymin lisäys. 

"Viime vuoden kehitys on ollut vahvaa ja olemme kehitykseen hyvin tyytyväisiä, saimme uusia kotitalousasiakkaita liki 1 900 ja alle 5 työntekijää työllistäviä yrityksiä yli 300. Määrät yllättävät positiivisuudellaan, vaikka olemme toki panostaneet näihin asiakassegmentteihin aiempaa enemmän unohtamatta isompien yritysten palveluiden kehittämistä", kertoo Fennian Pirkanmaan aluejohtaja Heikki Tiihonen.

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Hyvät kumppanit ja sitoutunut henkilöstö

Alueen kotitalousasiakasmyynnin positiivisen kehityksen merkittävänä tekijänä on onnistunut yhteistyö Danske Bankin kanssa.

"Olemme onnistuneet kehittämään arjessa tehokkaan tavan työskennellä yhteistyössä. Meillä on tehtäviinsä sitoutuneet yhteyshenkilöt molemmissa organisaatioissa, joka heijastuu mutkattomana yhteistyönä. Tavoitteemme tuottaa yhdessä asiakkaillemme lisäarvoa, toimii käytännössä", Tiihonen sanoo.

Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä, koska asiakkaiden saavutettavuus laajenee merkittävästi kumppanien kautta.

"Hyvä kumppanuus vaatii pitkäjänteisyyttä, jonka pohjana on sitoutunut henkilöstö. Tästä erinomainen esimerkki on Yrittäjäjärjestön kanssa tehtävä yhteistyö. Olimme Pirkanmaan Yrittäjille merkittävin jäsenhankkija viime vuonna ja meidän yritysasiakkaistamme jo melkein puolet ovat Yrittäjäjärjestön jäseniä", kertoo Tiihonen.

Riskienhallintaa ja työturvallisuustyötä asiakastyytyväisyyden takana

"Yritysten tulevaisuuden turvaaminen on vakuuttamisen perusasia, mutta kaikki työ, jota teemme auttaaksemme yrittäjää ja yritystä parantamaan omaa riskienhallintaa ja työturvallisuutta, lisäävät myös yrityksen kannattavuutta. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jota teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meillä on alueella organisaatiossa riskienhallinnan asiantuntijoita, jotka työskentelevät jatkuvasti asiakkaidemme kanssa. Tämä uskon olevan vahvana pohjana sille, että meillä on Fenniassa tyytyväisimmät yritysasiakkaat myös viime vuoden EPSI Rating -mittauksessa", Tiihonen sanoo.

"Riskit elävät ajassa, kyber-riskit ovat uusi haastava riskiosa liki kaikille yrityksille. Digitaalisuus tuo valtavasti uusia positiivisia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia riskejä. Tämä on haaste yrityksille, mutta myös vakuutusyhtiöille", muistuttaa Tiihonen.

Korvausmenot pysyivät maltillisella tasolla

Vuoden 2015 korvausmeno toteutui maltillisella tasolla. Korvauksia maksettiin alueella liki 23 miljoonaa euroa, joka on noin 58 prosenttia alueen vahinkomaksutulosta.

"Viime vuonna alueella ei sattunut suurvahinkoja ja sääolosuhteet olivat tieliikenteessä suotuisat", kertoo Tiihonen.

"Kyllä meillä vielä tulee normaaleja talvia ja voimakkaita, äkillisiä sääilmiöitä joihin emme voi vaikuttaa, mutta panostamme jatkossakin riskienhallinnan keinoin niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa", Tiihonen toteaa.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

"Pirkanmaan alueen varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta", Tiihonen kertoo.

Suojaa omaisuutesi varkailta

Tilastokeskuksen mukaan omaisuusrikoksia tehtiin 236 000 vuonna 2015. Vaikka määrä laski hieman edellisvuodesta, tarkoittaa se edelleen yli 600 omaisuusrikosta päivässä. Omaisuusrikoksella tarkoitetaan muun muassa murtoja, varkauksia ja näpistyksiä.

Lomakausien lähestyessä myös asuntovarkaudet yleistyvät, kun kodit jäävät tyhjiksi lomamatkan ajaksi. Tiihonen muistuttaa, että tyhjilleen jäänyt asunto on houkutteleva kohde.

"Yritä saada koti näyttämään asutulta. Sovi vaikka naapurin kanssa lumenluonnista tai nurmikon leikkaamisesta. Huolehdi oven murtoturvallisuudesta. Myös turvapalvelu, kameravalvonta ja murtohälytin pitävät varkaat etäällä. Muista ilmoittaa niistä näkyvällä merkillä", Tiihonen vinkkaa.

Polkupyörävarkauksien määrä on lisääntynyt viime vuosina pyöräilyn suosion myötä. Polkupyörä kannattaa suojata hyvin varkauden varalta, niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Pyöräilijän on hyvä muistaa, että pyöriä varastetaan myös talvella. Moni pyöränomistaja huomaa varkauden vasta keväällä, kun pyöräilykausi alkaa ja pyörää etsitään varastosta.

"Pyörä kannattaa lukita rungosta hyvällä lukolla. Ota aina myös pyörän tiedot ylös ja valokuvaa pyörä, se helpottaa jäljittämistä", Tiihonen sanoo.

Lisätietoja: aluejohtaja Heikki Tiihonen, 0400 251 519.

Liitteet: Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

_____________________________________________________________________________________

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.