Fennian Pirkanmaan alueen yritysasiakaskanta merkittävässä kasvussa vuonna 2016

Fennian Pirkanmaan alueen asiakaskanta kasvoi viime vuonna tasaisesti. Yritysasiakkaiden määrä kasvoi 15 prosenttia. Pienten yritysten määrä kasvaa Pirkanmaalla kovaa tahtia, ja se näkyi myös Fennialla: vakuutettavien joukko kasvoi joka päivä uudella yritysasiakkaalla. 

Fennian Pirkanmaan alueen koko asiakaskanta jatkoi tasaista kasvuaan vuonna 2016.

– Rakentaminen oli Pirkanmaalla vilkasta vuonna 2016. Olimme viime vuonna toimialan merkittävä vakuutuskumppani. PK-sektorin myynnin kasvu 20 prosentilla kertoo myös laajemmin Pirkanmaan talouselämän piristymisestä. Asiakasmäärien kasvua on tapahtunut merkittävästi myös pienempien yritysasiakkaiden keskuudessa. Saimme jälleen liki kolmesataa uutta yritysasiakasta tähän asiakassegmenttiin, kertoo Fennian Pirkanmaan alueen aluejohtaja Heikki Tiihonen.

Fennia aloitti viime keväänä Rautatienkadulla vanhan Postitalon laajennuksen, joka valmistuu tämän vuoden loppupuolella. Fennian toimisto muuttaa uuteen rakennukseen ja Fennia panostaa samalla uusimalla aluekonttorikonseptiaan. Keskeistä on mahdollistaa tulevaisuudessa erinomaiset asiakaskohtaamiset.

– Merkittävissä asioissa henkilökohtaiset tapaamiset ovat jatkossakin todella tärkeitä ja haluamme panostaa siihen, että asiakkaan on meille helppo tulla ja hyvä olla. Postitaloon tulee myös sijoittumaan Fennian kumppani Crazy Town, joka tarjoaa uudenlaista tilavuokrauskonseptia yrittäjille. Uudenlainen yrittäjyys tarvitsee tällaisia konsepteja ja haluamme olla mukana mahdollistamassa uutta yrittäjyyttä.

Fennian operatiivinen tulos oli hyvä

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian operatiivinen tulos parani vuonna 2016. Vahinkomenojen pienentymisestä johtuen yhtiön riskisuhde aleni.

Yhtiön liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (87,9 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoittoon vaikuttivat merkittävästi sijoitusten myyntivoitot. Vakuutusteknistä tulosta rasitti vastuuvelkaperusteiden muutos, joka pienensi liikevoittoa 20 miljoonalla eurolla (7 milj. eurolla). Muilta osin vakuutustekninen tulos kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan.

– Fennian onnistuneiden kumppanuuksien avulla on voitu tehostaa ja sujuvoittaa toimintaa, kohdata asiakas siellä, missä se on hänelle luontevinta ja tarjota vahingosta selviytymisen palveluja, kun tilanne sitä vaatii. Vuosia jatkunut hyvä yhteistyö Danske Bankin kanssa on tuonut meille yhteisiä asiakkuuksia ja terveydenhoidon sekä korjausyritysten kanssa tarjoamme asiantuntevaa ja nopeaa apua vahinko-, sairaus- tai tapaturmatapauksissa, kertoo Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 417 miljoonaa euroa (429 milj. euroa).

Ensivakuutuksen maksutulo aleni 417,0 miljoonaan euroon (429,0 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,0 prosenttiin (2,4 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 30 miljoonaa euroa.

Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat korvauskuluja 10 miljoonalla eurolla. Nämä kertaluontoiset erät heikensivät tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä. Vertailuvuoden korvauskuluihin sisältyi kertaluonteista vastuuvelkakasvua 7 miljoonaa euroa, joka heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä. 

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 100,9 prosenttia (98,5 %). Yhtiön operatiivinen yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 94,7 prosenttia (96,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 62,2 prosenttia (65,9 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,5 prosenttia (30,9 %).

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset

Fennian menestyminen yritysasiakkaissa Pirkanmaan alueella näkyi viime vuonna erityisen onnistuneena tuloksena työeläkevakuutuksissa.

– Menestyvät ja uskolliset asiakkaamme yhdessä tuottivat kaikkien aikojen suurimman lisäyksen uusmyynti- ja siirtotuloksessa. Talouden kehitys oli viime vuonnakin kokonaisuutena liki nollatasossa ja yritysten maksamat palkat eivät juurikaan kasvaneet. Toimialoilla kuitenkin tapahtui ja tapahtuu yritysostoja ja järjestelyjä, joissa olemme olleet alueella mukana. Panostamme jatkossa tähän entistä enemmän, koska uskomme sille olevan tarvetta ja kysyntää, Tiihonen sanoo.

Viime vuonna myynti kasvoi merkittävästi myös yritysten vapaaehtoisten ryhmäeläkevakuutusten osalta.

– Henkilöstön palkitseminen ja sitouttaminen ryhmäeläkevakuutuksen kannalta on erittäin tehokas, toimiva tapa, joka joustaa yrityksen tulosvuoden mukaan. Tämä on merkittävä osa yritysasiakkaidemme kokonaispalvelua, tiivistää Tiihonen.

Sijoitustoiminta               

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 42 miljoonaa euroa (59 milj. euroa) ollen 2,7 prosenttia (3,9 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 17 miljoonaa euroa (95 milj. euroa).

Liitteet:

Tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2016 (pdf)

Lisätietoja:

Heikki Tiihonen, aluejohtaja, heikki.tiihonen@fennia.fi, 0400 251 519

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.