Fennian vahinkomestarimallin avulla on lyhennetty hoitoketjuja kolmella viikolla

Fennian vahinkomestarit hoitavat vakavat henkilövahingot tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen hoitolaitosverkoston, työnantajan, työterveyshuollon ja vahingoittuneen kanssa. Tuloksena on nopea hoitoonpääsy ja työkyvyttömyysajan lyheneminen.

Sairauslomapäivien kulut muodostavat merkittävän osan, noin kaksi kolmannesta, kaikista tapaturmien aiheuttamista kustannuksista. Työantajalle jokainen sairauslomapäivä maksaa noin 250—350 euroa. Vahingon tapahduttua nopean hoitoonpääsyn varmistaminen ja työhönpaluun edistäminen ovatkin ensiarvoisen tärkeitä asioita.

— Vahinkomestari koordinoi yhteydenpitoa hoitolaitoksen, työterveyshuollon, työnantajan ja vahingoittuneen välillä vahingon sattumisesta aina työhönpaluuseen asti. Toimintamallin avulla ei ainoastaan nopeuteta hoidon aloittamista vaan vahinkomestari myös ohjaa aktiivisesti työhönpaluun selvittelyä. Yhteistyössä eri osapuolten kanssa voidaan sopia esimerkiksi kevyemmistä työtehtävistä, jotka mahdollistavat nopeamman paluun töihin, sanoo osastopäällikkö Konstantin Laakkonen.


Vahinkomestarimallista hyviä tuloksia

Fennia otti vahinkomestarimallin käyttöön vakavien henkilövahinkojen hoitamisessa vuoden alussa. Toimintamallia testattiin aluksi olkapää- ja polvivammojen hoidossa, mutta hyvien tulosten rohkaisemana mallin käyttöä on laajennettu myös muiden vakavien vammojen hoitoon.

Yhteistyökumppaneiden kanssa hiotut toimintamallit, maksusitoumuspyyntöjen käsittelyn tehostaminen ja laajan maksusitoumuksen myöntäminen koko hoitoketjulle ovat lyhentäneet hoitojaksoja huomattavasti.

— Hoitoketjua pidentävät normaalisti maksusitoumusten eri käsittelyvaiheet ja vapaiden hoitoaikojen odottaminen. Vahinkomestarimallin avulla olemme onnistuneet lyhentämään vaikutukselliseen hoitoon, esimerkiksi leikkaukseen ja sen jälkeiseen fysioterapiaan, pääsyä koko hoitoketjun osalta noin 20 päivällä, kertoo Konstantin Laakkonen toimintamallin vaikuttavuudesta.


Valtakunnallinen verkosto, paikallinen hoito

Fennian valtakunnallinen hoitolaitoskumppaniverkosto takaa sen, että vahingoittunut pääsee hoitoon lähellä kotiaan. Vahinkomestarimallissa yhteistyökumppaneina ovat maan suurimmat hoitolaitosketjut Aava, Mehiläinen ja Terveystalo, joilla on yhteensä 30 sairaalaa ja 200 toimipistettä ympäri maata.

Laaja kumppaniverkosto mahdollistaa sen, että hoito voidaan pääsääntöisesti aloittaa vahingoittuneen omassa työterveyshuollossa. Riippumatta siitä, missä varsinainen hoito toteutetaan, vahinkomestari huolehtii, että työterveyshuolto on tiiviisti mukana työhönpaluun selvittämisessä jo hoidon alkuvaiheesta lähtien. Työterveyshuollolla on paras tietämys työpaikan olosuhteista ja esimerkiksi kevyempien työtehtävien mahdollisuuksista. Tämä työterveyshuollon, työntekijän ja työnantajan koordinoitu yhteistyö voi parhaassa tapauksissa lyhentää työkyvyttömyysjaksoa jopa kuukausilla.

Lisätietoja:
Fennian korvauspalvelut, asiantuntijapalveluiden osastopäällikkö Konstantin Laakkonen, p. 010 503 6282

Avainsanat:

Tilaa