Fennias och Fennia Livs delårsrapport 30 juni 2013: Kundkretsen växer, allt fler väljer Fennia

 – Antalet privathushålls- och företagskunder har ökat kraftigt under början av året, konstaterar verkställande direktör Antti Kuljukka. Utöver att premieinkomsten ökat har den grundläggande affärsverksamhetens lönsamhet förbättrats. Vi fortsätter att utveckla kundservicen och effektiverar ständigt vår egen verksamhet, säger Kuljukka.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias premieinkomst från direktförsäkringen ökade under början av året med 5,4 procent och var 279 miljoner euro (265 mn euro). Bolagets totalkostnadsprocent var 108,4 procent (117,1 %). Skadekvoten var 83,9 procent (92,2 %) och driftskostnadsprocenten 24,4 procent (24,9 %).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 1,3 procent (9,1 % 12/2012). I slutet av juni var det verkliga värdet på placeringsbeståndet 1 353 miljoner euro (1 294 mn euro 12/2012).

Bolagets rörelsevinst var 7 miljoner euro (1 mn euro). Solvenskapitalet var 456 miljoner euro (473 mn euro 12/2012). Solvensprocenten (solvenskapitalet i förhållande till intäkterna av premieinkomsten) var 119,9 procent (129,4 % 12/2012).

Fennia Liv

– Fennia Liv behöll sin premieinkomstnivå, även om en del av kundföretagen drabbats av avsevärda problem med efterfrågan. Trots osäkerheten på placeringsmarknaden har bolagets ekonomiska ställning och lönsamhet förblivit goda, konstaterar Fennia Livs verkställande direktör Seppo Rinta.

Under början av året var Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs premieinkomst 49 miljoner euro (51 mn euro).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 1,3 procent (9,3 % 12/2012). I slutet av juni var placeringstillgångarna enligt verkligt värde 659 miljoner euro (679 mn euro 12/2012). Dessutom uppgick de medel som utgör täckning för fondförsäkringar till 348 miljoner euro (325 mn euro 12/2012).

Fennia Livs driftskostnader var 5,7 miljoner euro (5,5 mn euro).

Fennia Livs rörelsevinst var 16 miljoner euro (12 mn euro). Solvenskapitalet var 132 miljoner euro (137 mn euro 12/2012) och solvensnivån var 20,8 procent (21,8 % 12/2012).

– Fennia Liv har visat sig vara en bra partner för kunderna när det gäller skapande av pensionslösningar för företag. Ett finländskt smf-företags tilläggspensionslösningar för företagaren och nyckelpersonerna för att trygga pensionsnivån, eller som en del av incitamentssystemen, är motiverade såväl med tanke på brister i pensionssystemet som för att bedriva en ansvarskännande personalpolitik, framhäver Seppo Rinta.

Mer information:

Fennias verkställande direktör Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600
Fennia Livs verkställande direktör Seppo Rinta, tfn 010 503 7908
kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 050 598 9769

Bilagor: 

Fennias resultatanalys och nyckeltal 30.6.2013 (pdf)
Fennia Livs resultatanalys och nyckeltal 30.6.2013 (pdf)

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.