Terrieri Kiinteistöt ja A. Ahlström Kiinteistöt sijoittajiksi Cramon toimitilahankkeeseen

Cramo Finland Oy:n uudet Vantaan Åbyn alueelle rakennettavat toimitilat toteutetaan yhteisyritykselle, jossa sijoittajina ovat Fennia Varainhoidon Terrieri Kiinteistöt Ky ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy.

– Cramon toimitilahanke on Terrieri Kiinteistöt Ky:n neljäs sijoitus ja vastaa hyvin rahaston kiinteistökehitykseen painottuvaa sijoitusstrategiaa, kertoo rahastonhoitaja Eero Ojala Fennia Varainhoidosta.

– A. Ahlström Kiinteistöt Oy sijoittaa pitkäaikaisesti toimitiloihin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Tämä sijoitus täyttää sijoituskriteerimme erinomaisesti. Yhteissijoittaminen kautta pääsemme mukaan suurempiin kokonaisuuksiin. Yhteistyö sekä Fennian että Jatkeen kanssa on ollut toimivaa hankkeen alusta asti, toteaa A. Ahlström Kiinteistöjen kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Pia Lindborg.

Keväällä 2021 valmistuvaan toimitilakokonaisuuteen siirtyy Cramo Finland Oy:n pääkonttori sekä varasto-, logistiikka-, ja keskuskorjaamotila. Kohteen kokonaislaajuus on noin 23 000 m2 ja sen urakoi Jatke Oy.

– Yhteistyö Fennian ja Jatkeen kanssa on ollut asiantuntevaa ja sujuvaa. Cramon varasto- ja logistiikkatoimintojen keskittäminen pääkaupunkiseudulla tulee jatkossa paremmin palvelemaan kaikkia Cramo Finland toimintoja Suomessa, mikä tuo tehokkuutta toimintaamme, toteaa Cramo Finland Oy:n kiinteistöjohtaja Aarno Heikkilä.

Fennia kiinteistöt Oy on vastannut yhteisyrityksen perustamisesta, sijoittajayhteistyöstä ja rahoituksen hankinnasta. Lisäksi yhtiö toimii yhteisyrityksen hallinnointiyhtiönä ja vastaa hankkeen rakennuttamistehtävistä. Cramon toimitilahanke on viides Fennia Kiinteistöjen hallinnoima yhteisyritys, jossa sijoittajina ovat Fennia-konsernin hallinnoimien yhtiöiden ja rahastojen lisäksi Fennian sijoittajakumppanit.

– Kiinteistökehityshankkeiden hallinta ja osaaminen JV-hankkeissa yhdistettynä monipuoliseen sijoittaja - ja kumppanuusverkostoon luo hyvän pohjan tuottavien kiinteistösijoitusten hankkimiselle, kertoo Fennia Kiinteistöjen toimitusjohtaja Aarne Markkula.

 

Lisätietoja:

A. Ahlström Kiinteistöt Oy
Pia Lindborg, johtaja, 050 328 8579, pia.lindorg@a-ahlstrom.fi

Fennia Varainhoito Oy
Eero Ojala, rahastonhoitaja, 040 560 1243, eero.ojala@fennia.fi

Fennia Kiinteistöt Oy
Aarne Markkula, toimitusjohtaja, 040 522 6927, aarne.markkula@fennia.fi

 

A. Ahlström Kiinteistöt Oy hallinnoi Ahlström Capitalin kiinteistö- ja metsäomaisuutta ml. historialliset ruukkialueet Noormarkussa ja Kauttualla. Näiden sijoitusten yhteenlaskettu arvo on lähes 300 miljoonaa euroa. A. Ahlström etsii aktiivisesti uusia sijoituskohteita, joissa on mahdollisuus luoda arvoa aktiivisen omistajuuden sekä kiinteistöjen kehitys- ja konversiohankkeiden kautta. Yhtiö sijoittaa keskeisillä paikoilla sijaitseviin toimitilakohteisiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista yksityisistä sijoitusyhtiöistä, jolla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria. Yhtiö on perheomisteinen ja luo omistaja-arvoa sijoittamalla listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin sekä kiinteistöihin ja metsiin.

Terrieri Kiinteistöt Ky on  kiinteistökehityshankkeisiin  sijoittava,  Fennia  Varainhoito Oy:n hallinnoima vaihtoehtorahasto, jonka sijoittajat ovat ammattimaisia institutionaalisia sijoittajia. Rahasto on perustettu tammikuussa 2019 ja rahaston kiinteistösijoitussalkun tavoitekoko on n. 100 miljoonaa euroa.

Fennia Varainhoito Oy on sijoituspalveluja tarjoava yhtiö, joka tarjoaa varainhoitoa niin yrityksille, yrittäjille, instituutioille kuin yksityishenkilöillekin. Fennia Varainhoito Oy on Fennian omistama ja osa Fennia-konsernia. Fennia Kiinteistöt Oy on Fennia Varainhoito Oy:n omistama kiinteistöjohtamispalveluihin erikoistunut yhtiö.

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Fennia Varainhoito Oy:n lisäksi konserniin kuuluvat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia ja vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy. Fennialla on pitkä historia ja yritys on tarjonnut vakuutuspalveluja jo 135 vuoden ajan.

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. Boels Topholding B.V. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Tilaa

Multimedia

Multimedia