Fennovoiman ydinvoimala rakennetaan Pyhäjoelle

 

Fennovoima on valinnut ydinvoimalansa sijoituspaikaksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Pyhäjoen kunnan. Ydinvoimala rakennetaan Hanhikiven niemelle Perämeren rannalle.

Valintaa varten tehtiin selvityksiä noin neljän vuoden ajan. Fennovoimalla oli hankkeensa alussa kesällä 2007 ydinvoimalan sijoituspaikaksi liki 40 vaihtoehtoa. Selvitysten perusteella paikkoja karsittiin vaiheittain, ja joulukuussa 2009 Fennovoima rajasi vaihtoehdot kahteen Pohjois-Suomen kuntaan: Pyhäjokeen ja Simoon.

Paikkakunnan lopullisessa valinnassa painotettiin turvallisuutta, teknistä toteutettavuutta, ympäristöasioita, rakentamiskustannuksia sekä seutukunnan kykyä tukea hanketta, joka tuo seutukuntaan parhaimmillaan tuhansia uusia työntekijöitä ja palveluiden käyttäjiä. Näiden aihekokonaisuuksien alla tarkasteltiin satoja yksityiskohtia.

Selvitysten lopputulos oli, että sekä Simo että Pyhäjoki ovat ydinvoimalalle hyviä sijoituspaikkoja. Kumpaankin voi turvallisesti ja ympäristön kannalta kestävästi rakentaa ydinvoimalan. Molemmat seutukunnat ovat rakenteeltaan ja asenteeltaan sopivia tukemaan hanketta. Mikään yksittäinen syy ei ratkaissut sijoituspaikkaa, vaan Pyhäjoki osoittautui sopivimmaksi kokonaisharkinnan perusteella.

Pyhäjoen puolesta puhui useampi tekninen asia, joiden vuoksi ydinvoimala on helpompi rakentaa Pyhäjoelle. Pyhäjoen kallioperä on osoittautunut tutkimuksissa ehyemmäksi. Tämä tarkoittaa helpompia louhinta-, tiivistys- ja kaivantotöitä. Pyhäjoella seismiset suunnitteluarvot ovat matalammat kuin Simossa. Tämä vaikuttaa sekä ydinvoimalarakennuksen että sen sisälle asennettavien laitteiden mitoitukseen. Jäähdytysvettä varten rakennettavat tulo- ja poistotunnelit ovat Pyhäjoella noin kilometrin lyhyempiä. Pyhäjoella laitoksen välittömässä läheisyydessä asuu ja mökkeilee erittäin vähän ihmisiä, joten työmaa aiheuttaa vähän häiriötä naapurustolle.

Fennovoima jatkaa nyt suunnittelutyötä yhdessä kunnan, viranomaisten ja laitostoimittajien kanssa ja valmistelee erilaisten lupien hakemista. Hanhikiven niemellä tehdään esimerkiksi lisää pohja-, ympäristö- ja vesitutkimuksia. Samalla valmistaudutaan yhdessä Pyhäjoen ja Raahen seutukunnan kanssa hankkeen tuleviin vaiheisiin.

Ensimmäiset valmistelevat työt Hanhikivellä aloitetaan aikaisintaan loppuvuonna 2012. Voimalan rakentamisen aikataulu tarkentuu, kun laitostoimittaja on valittu. Fennovoima lähetti heinäkuussa tarjouspyynnöt Arevalle ja Toshiballe ja valitsee laitostoimittajan 2012–2013.

Liite: Kartta ja tietoa Pyhäjoesta

Lisätietoja tiedotustilaisuuden jälkeen:

Tapio Saarenpää, toimitusjohtaja, puh. 020 757 9209

Maira Kettunen, viestintäjohtaja, puh. 020 757 9213

Timo Kallio, tekniikka- ja rakentamisjohtaja, puh. 020 757 9207

Materiaaleja: www.fennovoima.fi/pressi/materiaalipankki

 

 

Yrityksestä

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa uuden ydinvoimalan Pyhäjoelle. Lisätietoa hankkeesta: fennovoima.fi

Liitteet & linkit