ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Markku Kaloniemen osuus FIM Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10) FIM Group Oyj:n 15.8.2006 rekisteröidyllä osakepääoman korotuksella. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Markku Kaloniemi omistaa 4.413.810 FIM Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,34 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä. FIM Group Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 42.683.690 osakkeesta ja äänestä. FIM Group Oyj Risto Perttunen toimitusjohtaja +358 (0)9 613 46 303 risto.perttunen@fim.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Tietoa FIMistä FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa sekä syyskuusta 2006 alkaen Riihimäellä. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa on noin 260 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit