FIM GROUP ­KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - VUONNA 2005 KASVUN JA KANNATTAVUUDEN TAVOITTEET YLITETTIIN

FIM Group -konsernin (emoyhtiö FIM Group Oyj ja tytäryhtiöt FIM Omaisuudenhoito Oy, FIM Varainhoito Oy, entinen FIM Rahastoyhtiö Oy, FIM Pankkiiriliike Oy, FIM Corporate Finance Oy ja ZAO FIM Financial Services) sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 63,15 miljoonaa euroa (2004, 42,72) ja liikevoitto 19,11 miljoonaa euroa (2004, 11,56). Vuoden 2005 lopussa konsernin vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 209 (155). FIM on laatinut konsernitilinpäätöksensä 1.1.2005 alkaen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, ²IFRS²) mukaisesti. Tilinpäätös 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta on FIMin ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös. ²FIMin kaikilla liiketoiminta-alueilla ­ varainhoito, välitys ja corporate finance ­ yleiset liiketoiminnalliset ja tulokselliset tavoitteet ylitettiin. Kiitos kuuluu sekä vahvalle markkinalle että erityisesti myös voimakkaille kasvuponnistuksille ja uusien tuotteiden ja kohdemarkkinoiden lanseerauksille oikeaan aikaan. Konsernin toiminnan ja kansainvälistymisen kannalta merkittävää oli Venäjän tytäryhtiön liiketoiminnan käynnistyminen välitys- ja corporate finance ­toiminnalla², FIM Group Oyj:n toimitusjohtaja Jan Forsbom kertoo. ² FIMin sijoituspalveluliiketoiminta on lähtenyt vuoteen 2006 hyvistä asemista. Olemme aktiivisia asiakaspalvelussa ja sijoitustoiminnassa ja tähtäämme vahvaan ja kannattavaan kasvuun. Uskomme, että tämä yhdistelmä mahdollistaa parhaiten henkilöstön viihtyvyyden ja jatkuvan kehittymisen sekä asiakkaidemme varallisuuden kasvattamisen², Forsbom toteaa. Lisätietoja antaa: Jan Forsbom, toimitusjohtaja FIM Group Oyj Puh. (09) 61346 205 tai GSM 050 531 9292

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit