FIM OMAISUUDENHOITO OY:N SULAUTUMINEN FIM GROUP OYJ:ÖÖN MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

FIM Group Oyj:n tytäryhtiön FIM Omaisuudenhoito Oy:n sulautuminen FIM Group Oyj:öön on merkitty kaupparekisteriin 15.8.2006. Sulautumisvastikkeen suorittamiseksi vastaanottavan yhtiön, FIM Group Oyj:n, osakepääomaa on korotettu 425.680,31 eurolla antamalla sulautumisvastikkeeseen oikeutetuille FIM Omaisuudenhoito Oy:n osakkeenomistajille yhteensä 6.457.996 kappaletta FIM Group Oyj osakkeita. Korotuksen jälkeen FIM Group Oyj:n osakepääoma on 2.813.505,37 euroa jakautuen 42.683.690 osakkeeseen. Sulautumisvastikkeena annettavat FIM Group Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla 16.8.2006 alkaen. Sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden vastaanottajat ovat kuitenkin sitoutuneet FIMin listautumisannin yhteydessä huhtikuussa 2006 allekirjoitetussa järjestämissopimuksessa olemaan myymättä omistamiaan FIM Group Oyj:n osakkeita määrättynä aikana listautumisannin jälkeen (ns. lock-up-rajoitus). Lock-up- rajoitus päättyy asteittain vuoden FIM Group Oyj:n vuoden 2008 tilikauden tuloksen julkistamiseen mennessä. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen yksinkertaistaminen. FIM Omaisuudenhoito Oy:n liiketoiminta siirtyi FIM Group Oyj:n tytäryhtiölle FIM Varainhoito Oyj:lle 1.3.2006 toteutetulla liiketoimintasiirrolla. FIM Group Oyj Risto Perttunen toimitusjohtaja +358 (0)9 613 46 303 risto.perttunen@fim.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Tietoa FIMistä FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa sekä syyskuusta 2006 alkaen Riihimäellä. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa on noin 260 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit