Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2014

Tammi–syyskuu 2014

  •          Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen
  •          Kotimaan matkustus on elpymässä
  •          Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta
  •          Matkustajapalveluiden liikevaihto laski johtuen kaupallisen liiketoimintamallin muutoksesta sekä kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä
  •          Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla

Konsernin avainluvut

                        

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

- Vuoden kolme ensimmäistä neljännestä ovat olleet Finavialle kohtuullisen suotuisia. Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen ja myös kotimaan matkustus elpyi, jolloin Finavian palveluiden kysyntä vahvistui useilla lentoasemilla. Lisäksi onnistuimme edelleen kulujemme hallinnassa, minkä seurauksena yhtiön liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna.

- Varaudumme Finaviassa siihen, että lentoasemillamme lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut tulevat jatkumaan. Lentoyhtiöt reagoivat kysynnän vaihteluun sopeuttamalla kapasiteettiaan nopeastikin ja tavoittelemalla mahdollisimman korkeita koneiden täyttöasteita. Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen. Euroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian yleinen talouskasvun hidastuminen. Yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana vaikutukset näkyvät edelleen lentoliikenteen kysynnässä sekä matkustajien ostokäyttäytymisessä. Odotamme kuitenkin, että vuoden 2014 kokonaismatkustajamäärä paranee hieman edellisvuodesta.

- Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelma on edennyt suunnitellulla tavalla. Olemme päättäneet laajentaa lentoasemaa yhden katon alla, koska ratkaisu osoittautui analyysissamme tehokkaimmaksi ja tuottaa parhaimman matkustajakokemuksen. Lentoliikenteen ennustetaan maailmanlaajuisesti kasvavan ja Finavia valmistautuu tulevaan kasvuun vahvistamalla kilpailuasemaansa Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Samalla pidämme huolta siitä, että eri puolille Suomea ulottuva lentoasemaverkostomme on kilpailukykyinen ja tarjoaa kustannustehokkaasti kysynnän mukaiset palvelut.

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2014

Finavia
Viestintä

Lisätietoja: Finavian Media Desk p. 020 708 2002, comms@finavia.fi

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2013 liikevaihto oli 353 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa