Finavian hallitus: Hyvää hallintotapaa noudatettu

Finavian hallitus toteaa yhtiön noudattavan toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Helsingin Sanomat uutisoi 15.12. yhtiön hallituksen puheenjohtajan vaihtumisesta, minkä yhteydessä esitettiin väite hyvän hallintotavan rikkomisesta.

Finaviassa on vuosina 2009-2011 tehty johdannaissopimuksia, joista osa on vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä osoittautunut luonteeltaan ei-suojaaviksi ja so. yhtiön rahoituspolitiikan vastaisiksi. Finavia on purkanut strukturoidut, ei-suojaavat johdannaissopimukset yhtiön hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Finavia on selvittänyt johdannaisiin liittyviä vastuukysymyksiä ja ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin toimiin niiden osalta. Asiaan liittyvät prosessit ovat yhä kesken.

Osa näitä toimia oli se, että yhtiö katsoi aiheelliseksi nostaa kanteen tilintarkastajanaan vuonna 2010 toiminutta Deloittea vastaan estääkseen kanneoikeutensa vanhentumisen vuonna 2015. Asian käsittely käräjäoikeudessa on kuitenkin päättynyt, sillä osapuolet ovat tehneet sovintosopimuksen, jolla riitaisuudet päätetään ja jonka mukaan osapuolilla ei ole sopimuksessa sovitun lisäksi vaatimuksia toisiaan kohtaan. Sovintosopimuksen tarkemmat ehdot on sovittu salassapidettäviksi.

"Finavian kannalta sovintosopimuksen tekeminen oli mielekästä ja yhtiön edun mukaista. Finavian hallitus äänesti sopimuksen solmimisesta tilintarkastusyhtiön kanssa. Äänestyksen jälkeen hallitus piti sovintosopimusta yhtiön edun mukaisena. Silloinen puheenjohtaja jätti ainoana asiassa eriävän mielipiteen ja päätti omana ratkaisunaan erota. Valtion omistajaohjaus on ollut hyvän hallintotavan mukaista, kun Finavian hallitus on käsitellyt vaikeaa asiakokonaisuutta", toteaa Finavian hallituksen varapuheenjohtaja Juha Häkkinen

Lisätiedot:
hallituksen varapuheenjohtaja Juha Häkkinen, Finavia Oyj, p. 0500 561 036
Finavian Media Desk, p. 020 708 2002, comms@finavia.fi

Finavia
Viestintä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2014 liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2200.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa