Finavian liikevaihto kasvanut positiivisen matkustajakehityksen ansiosta

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

Tammi−syyskuu 2016 lyhyesti

  • Tammi-syyskuun kokonaismatkustajamäärä kasvoi 3,4 prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan jaksoon
  • Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia hyvän liikennekehityksen, kaupallisten palveluiden kehityksen sekä Airpron kasvun ansiosta
  • Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla
  • Investoinnit olivat 133,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2015: 94,9)
  • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 87,8 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2015: 80,9)
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 44,5 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2015: 45,3)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 70,5 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2015: 57,3)

Finavia Oyj avainluvut Q3_2016

Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

”Finavian lentoasemien matkustajakehitys on jatkunut positiivisena koko vuoden. Kolmannella vuosineljänneksellä matkustajamäärä kehittyi ennakoidusti, ja erityisesti kansainvälinen matkustus jatkoi kasvuaan.  Matkustajakehityksessä on samalla nähtävissä Suomen kiinnostavuuden kasvu matkakohteena, sillä yhä useampi Aasiasta tuleva matkustaja pysähtyy Suomessa. Panostamme nyt voimakkaasti kiinalaisten matkustajien palvelukokemukseen nostamiseen yhä paremmalle tasolle, sillä heidän määränsä on jatkuvassa kasvussa Helsinki-Vantaalla.

Erityisesti hyvän matkustajakehityksen ansiosta liikevaihtomme kasvoi, mutta tulos heikentyi vertailujaksoon nähden. Tuloksen heikentyminen johtuu kasvaneista poistoista, joiden määrä lisääntyy sitä mukaan, kun investointiohjelmamme etenee.

Helsinki-Vantaan mittava investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti aikataulussaan. Kehittämisen tavoitteena on rakentaa Helsinki-Vantaasta yhä tärkeämpi ja houkuttelevampi solmukohta Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Terminaali itsessään ei kuitenkaan tuo liikennettä lisää, vaan teemme jatkuvasti työtä myös uusien lentoyhteyksien avaamiseksi.  Esimerkiksi uusi reitti avautui Suomesta Dohaan, mikä mahdollistaa nopeammat ja monipuolisemmat yhteydet Lähi-Idän lisäksi Intiaan, Afrikkaan ja Australiaan sekä tukee Suomen myyntiä matkailukohteena näillä alueilla.

Kotimaassa lentoliikenteen kasvu lepää Pohjois-Suomen harteilla. Lapissa on onnistuttu kehittämään matkailutuote niin hyväksi, että kysyntä matkailulle on lähtenyt nousuun ja suorat kansainväliset reitit Euroopasta ovat kannattavia. Suorat lennot Saksasta ja Iso-Britanniasta aloittavat liikennöinnin talvikaudella Kittilään ja Rovaniemelle.  Myös Oulussa lentoliikenne on kehittynyt positiivisesti, ja Oulu saavuttaa tänä vuonna miljoonan matkustajan rajan.

Ennakoimme, että liikenne Finavian lentoasemilla jatkaa myönteistä kehitystä loppuvuoden aikana ja kokonaismatkustajamäärä kasvaa edellisestä vuodesta. Mahdolliset turvallisuusuhat suosituissa matkakohteissa saattavat kuitenkin vaikuttaa liikennekehitykseen. Kaupallisten palvelujen liikevaihdon odotetaan kasvavan käyttöönotettavien uusien digitaalisten palvelujen myötä.

Liikevaihdon arvioimme olevan vuonna 2016 selkeästi viime vuotta korkeampi, mihin vaikuttaa myönteisesti lähinnä hyvä matkustajakehitys. Liikevoittotasoomme ilman kertaluonteisia eriä vaikuttavat investointien myötä kasvaneet poistot, minkä vuoksi liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi hyvästä käyttökatetasosta huolimatta.”

Finavian osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Finavia
Viestintä

Lisätietoja: Finavian Media Desk p. 020 708 2002, comms@finavia.fi

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 22 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2015 liikevaihto oli 353 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2300.

Finavia verkossa:
www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finaviaoyj