• news.cision.com/
  • Finnair/
  • EU-komissio on antanut hyväksyntänsä lopuille 50 miljoonalle eurolle Suomen valtion hybridilainasta Finnairille

EU-komissio on antanut hyväksyntänsä lopuille 50 miljoonalle eurolle Suomen valtion hybridilainasta Finnairille

Report this content

Finnair Oyj               Pörssitiedote                17.2.2022 klo 9.00

Finnair tiedotti 17.3.2021, että yhtiö ja Suomen valtio olivat tuolloin allekirjoittaneet sopimuksen 400 miljoonan euron hybridilainalimiitistä yhtiön tukemiseksi. Päätöksen järjestelystä teki valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 ja järjestelyllä on Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksyntä Euroopan unionin valtiontukisäätelyn mukaisesti.

Yhtiö tiedotti samalla, että limiitistä noin 350 miljoonan euron suuruinen osuus on sopimuksen solmimisen jälkeen yhtiön käytettävissä komission 12.3.2021 tekemän valtiontukipäätöksen nojalla ja että jäljelle jäävälle noin 50 miljoonan euron osuudelle haetaan myöhemmin komission erillinen hyväksyntä. Komissio on nyt antanut hyväksyntänsä myös tälle 50 miljoonan euron osuudelle ja näin ollen koko 400 miljoonaa euroa on Finnairin käytettävissä.

Finnair voisi nostaa lainaa, jos sen kassavarat tai oma pääoma laskisivat lainaehdoissa määriteltyjen raja-arvojen alapuolelle.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa