Finnair etenee vaihtoehtoisissa toimissa ‒ arvioitu vähennystarve tässä vaiheessa 680 henkilöä, ellei muihin ratkaisuihin päästä

  • Tukitoimintoja suunnitellaan leikattavan
  • Jos lentävän henkilökunnan neuvotteluissa ei tuloksia, vaihtoehtona alihankinnan laajempi käyttö

Finnair Oyj      Pörssitiedote                       27.3.2014 klo 13.00

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo: Toivomme edelleen neuvotteluratkaisua, alihankinta ja irtisanomiset aina kakkosvaihtoehto

Finnair ilmoitti tänään aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä kanssa. Neuvottelut koskevat yhtiön hallinnossa ja tukitoiminnoissa työskentelevää henkilöstöä sekä matkustamohenkilökuntaa. Toimet ovat osa yhtiön vuonna 2011 alkanutta säästöohjelmaa, jonka tavoitteena on kääntää Finnairin tappiokierre. Yhtiö kuitenkin toivoo, että irtisanomiset voitaisiin pääosin välttää saavuttamalla säästöratkaisuja meneillään olevissa neuvotteluissa.

Tukitoimintoja tehostetaan

Finnair suunnittelee tehostavansa hallintoaan ja tukitoimintojaan, mikä saattaisi johtaa tässä vaiheessa noin 140 henkilön vähennyksiin. Mahdollisia lisätehostustarpeita näissä toiminnoissa arvioidaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Vähennykset koskisivat yhtiön operatiivisia, kaupallisia ja konsernin yhteisiä tukitoimintoja. Yt-menettelyn piirissä olevissa toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 800 henkeä eri tehtävissä.

‒ Tukitoiminnoissa meidän on tarkasti mietittävä voimmeko tehdä asioita tehokkaammin ja onko toiminnassamme tehtäviä, joita emme enää voi jatkaa. Uskon, että parantamalla tuottavuuttamme voimme saavuttaa myös hallinnossa ja tukitoiminnoissa merkittävät säästöt, kertoo Pekka Vauramo.

Matkustamohenkilökunnan säästöneuvotteluissa ei etenemistä, vaihtoehtoisia keinoja suunnitellaan

Matkustamohenkilökuntansa kanssa yhtiö solmi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen työehtosopimuksen viime vuoden lopulla. Samalla sovittiin kustannussäästöneuvotteluista, joiden takarajana on 28.4.2014. Vuoden 2013 tappiollisen tuloksen julkistamisen yhteydessä Finnair kertoi, että mikäli neuvotteluissa ei edetä tavoitteiden mukaisesti, Finnairin on pakko kartoittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja säästöjen aikaansaamiseksi.

Vaikka yhtiö ensisijaisesti pyrkii ratkaisuun säästöpöydässä, se suunnittelee nyt vaihtoehtona alihankinnan lisäämistä lentoliikenteessään. Finnair aloittaa asiasta yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa.

‒ Tappiollinen Finnair, jonka taloudellinen tilanne on heikko, ei voi enää odottaa. Tilanne vaatii nopeita toimia kannattavuutemme palauttamiseksi. Olemme pyrkineet neuvottelemaan henkilöstösidonnaisiin kustannuksiin liittyvistä leikkauksista vuodesta 2011 lähtien, jolloin aloitimme säästöohjelmamme. Toivomme edelleen saavuttavamme nyt meneillään olevissa säästöneuvotteluissa sellaisen tuloksen, että voimme jatkaa omin voimin reiteillämme. Matkustamohenkilökunnan alihankinta on meille selkeästi kakkosvaihtoehto: haluaisimme tarjota jatkossakin työtä nykyisille työntekijöillemme ja luoda Finnairiin uusia työpaikkoja, korostaa Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

‒ Jatkaminen nykyehdoin ei kuitenkaan ole mahdollista, koska nykyinen palkkataso ei vastaa markkinatasoa . Haluamme, että kaikki finnairilaiset tietävät, mitkä ovat vaihtoehdot. Totesimme jo viime syksynä työllisyys- ja kasvusopimusneuvottelujen yhteydessä, että ilman työehtojen perusteellista uudelleenarviointia, Finnairilla ei ole tarjota työllisyys- eikä kasvunäkymiä. Päätökset Finnairin tulevaisuuden suunnasta tehdään säästöjä koskevissa neuvottelupöydissä ja suunnitelmavaihtoehtoja käsittelevässä yt-pöydässä lähiviikkoina, Pekka Vauramo korostaa.

Vaihtoehtona alihankinnan lisääminen

Finnair harkitsee alihankinnan laajempaa käyttöä kauko- ja lähiliikenteen matkustamopalveluissa. Ensivaiheessa yhtiö suunnittelee ulkoistavansa korkeintaan kolmen kaukoliikennereitin matkustamohenkilökunnan kuluvan vuoden aikana. Seuraavassa vaiheessa suunnitelmissa on yli kymmenen reitin lisäulkoistukset.

Finnairilla on yhteensä noin 1500 matkustamohenkilökunnan edustajaa Suomessa. Reittien suunnitellusta ulkoistuksesta johtuva mahdollinen vähennystarve olisi noin 540 henkeä.

Yt-menettelystä erillisenä Finnair tutkii myös mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi Finnair Oyj:lle matkustamopalveluita.

Matkustamohenkilökunnan lisäksi Finnair neuvottelee työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä sovituissa neuvotteluissa palkka- ja rakenneratkaisuista myös lentäjien, IAU:n ja PRO:n paikallisten toimihenkilöryhmien kanssa. Etenkin Tekniikan paikallisissa neuvotteluissa on saavutettu hienoista edistystä.

Nyt alkavat yt-neuvottelut eivät koske lentäjiä, sillä heitä koskevien säästöneuvottelujen takaraja on muita myöhemmin kesäkuussa. Lentäjien kanssa neuvotellaan merkittävistä muutoksista työehtosopimukseen ja heidän osaltaan päätöksiä tehdään myöhemmin keväällä.

Lokakuussa 2012 Finnair aloitti 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa, jossa se tavoittelee merkittäviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa. Matkustamohenkilökuntaan sidonnaisissa kuluissa tavoitellaan 18 miljoonan euron säästöjä, lentäjien säästötavoite on 17 miljoonaan eroa ja IAU:hun kuuluvan henkilöstön säästötavoite on 8 miljoonaa euroa. Muiden henkilöstöryhmien säästötavoite on 12 miljoonaa euroa. Finnairin hallitus on myös leikannut johdon kokonaisansioita sekä etuuksia. Elokuussa 2013 Finnair kertoi saavuttaneensa aiemmin asettamansa 140 miljoonan euron säästöohjelman tavoitteet.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa