Finnair jälleen Pohjoismaiden parhaita yrityksiä ilmastonmuutokseen liittyvässä toiminnassa

Kansainvälinen, riippumaton ympäristöraportointia edistävä CDP-järjestö on nimennyt Finnairin yhdeksi Pohjoismaiden johtavista yrityksistä vuonna 2016 ilmastonmuutokseen liittyvässä toiminnassa sekä siihen liittyvän tiedon raportoinnissa sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Finnair listattiin Nordic Disclosure Leadership -indeksiin, ja se sai arvosanan A–. Pohjoismaissa Leadership-tason eli arvosanan A tai A– saavuttaneita yrityksiä oli 39.

Leadership-tasolle arvioitujen yritysten katsotaan toimivan ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ymmärtävän hyvin ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä raportoivan korkeatasoista hiilidioksidipäästöihin ja energiankäyttöön liittyvää dataa CDP:n ohjeistusten mukaisesti. Raportoidut tiedot on arvioitu riippumattomasti CDP:n pisteytysjärjestelmän mukaisesti.

"Tämä tunnustus kertoo sitoutumisestamme ymmärtää oman toimintamme vaikutus ilmastonmuutokseen ja edistää kestävämpää ilmailua", sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Kati Ihamäki. "Finnair vähentää päästöjään sekä muita ympäristövaikutuksiaan uuden teknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla, operatiivisin keinoin ja infrastruktuurin tehostamisella."

Finnair on sitoutunut Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokouksessa lokakuun alussa solmittuun historialliseen sopimukseen kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän avulla lentoliikenteen päästöjen kasvu jäädytetään vuoden 2020 tasolle.

CDP on riippumaton järjestö, joka tarjoaa ainoan maailmanlaajuisen ympäristötiedon raportointijärjestelmän. Taustalla on 827 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 96 000 miljardia euroa. Tuhannet yritykset tuottavat vuosittain ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa CDP:n kautta. Korkea pisteytys kertoo ilmastonmuutokseen liittyvän toiminnan tasosta ja tiedon läpinäkyvyydestä. Se antaa sijoittajille hyvät mahdollisuudet arvioida yritysten vastuullisuutta ja valmiutta vastata markkinoiden ja päästösääntelyn muuttuviin vaatimuksiin.  

CDP:n vuoden 2016 tulokset julkaistiin 25.10. Pohjoismaisten yhtiöiden pistekeskiarvo oli B–. Arviointiin oli kutsuttu 260 suurinta pohjoismaista yhtiötä, joista 55 % osallistui.

CDP:n vuosittainen ilmastonmuutosraportti ja kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteytys ja vastaukset ovat saatavilla CDP:n internet-sivuilla.

Lisätietoja:
Finnairin media desk, +358 9 818 4020, sähköposti comms(a)finnair.com
www.finnair.fi, www.finnairgroup.com
www.twitter.com/Finnair, www.twitter.com/FinnairSuomi
www.facebook.com/finnairsuomi

www.instagram.com/feelfinnair
www.youtube.com/finnair
Kuvapankki: gallery.finnair.com
Blogi: blogit.finnair.fi

Tilaa