Finnair julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

Report this content

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2017 klo 9:00

Finnair Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään kaikille vuoden 2018 elokuun 29. päivänä erääntyvien 150 milj. euron 5,000 % lainaosuuksien (ISIN: FI4000068598) (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemänsä takaisinostotarjouksen myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan Yhtiölle (”Takaisinostotarjous”) alustavat tulokset.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 21.3.2017 klo 16:00 (”Takaisinostotarjouksen Päätösaika”). Takaisinostotarjouksen Päätösaikana Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 81 932 000 euroa.

Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Yhtiö on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien Lainaosuuksien määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ja hankkimatta yhtään Lainaosuutta. Yhtiön Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on rajoituksetta uusien euromääräisten kiinteäkorkoisten lainaosuuksien hinnoittelu (”Uusien Lainaosuuksien Hinnoitteluehto”). Uusien Lainosuuksien Hinnoitteluehto ei ole tämän tiedotteen ajankohtana vielä toteutunut. Mikäli Yhtiö päättää hyväksyä Takaisinostotarjouksessa tarjotut Lainaosuudet ostettavakseen, tullaan takaisinosto hyväksymään täysimääräisenä. Yhtiö tiedottaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 29.3.2017, Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä onko Uusien Lainaosuuksien Hinnoitteluehto täyttynyt.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Danske Bank A/S: +358 (0)10 513 8774, liabilitymanagement@danskebank.dk 

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com / nordealiabilitymanagement@nordea.com 

Tarjouksentekijän asiamies:

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Lisätietoja:
Group Treasurer, Christine Rovelli, puhelin (09) 818 8241,
christine.rovelli@finnair.com 

Treasury Operations Manager, Aku Väliaho, puhelin (09) 818 4372, aku.valiaho@finnair.com 

Finnair Oyj
Viestintä

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 4 940 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen sekä muuta Takaisinostotarjoukseen liittyvää materiaalia ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai muita tällaisia materiaalia haltuunsa, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai muuta tällaista materiaalia ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen nojalla ei tehdä mitään Lainaosuuksien takaisinostotarjousta, ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin arvopapereita, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Finnairilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Lisätietoja näistä rajoituksista löytyy tarjousmuistiosta.

Mitään tämän tiedotteen viittaamia arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisien henkilöiden lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta.

Tämän tiedotteen tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta tai muuta tällaisia dokumentaatiota saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) kohdan soveltamisalaan, tai muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, (kaikki sellaiset henkilöit, joihin on viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Tilaa