Finnair kommentoi iltapäivälehtien uutisointia: Vuoden 2002 sopimusta ei koskaan ole sovellettu sellaisenaan

Suomalaisviranomaiset todenneet kiinalaisen vuokrahenkilöstömme palkkauksen asianmukaiseksi useaan otteeseen - muut sopimusehdot muuttuneet vuonna 2008 Kiinan työsopimuslain uudistuessa

Finnair kertoi eilen ulkoistavansa norjalaiselle OMS Aviationille Singaporen ja Hongkongin reittiensä matkustamopalvelun. Tähän ratkaisuun jouduttiin turvautumaan, koska yhtiö ei pitkään jatkuneista neuvotteluista huolimatta valitettavasti kyennyt sopimaan matkustamohenkilöstöään edustavan SLSY:n kanssa yhtiön tulevaisuuden kannalta välttämättömistä kustannussäästöistä. Eilen julkistetut uutiset eivät koske Manner-Kiinan reittejä.

Manner-Kiinan henkilöstön palkkauksen ovat suomalaisviranomaiset todenneet asianmukaiseksi

Tässä yhteydessä esille on kuitenkin jälleen noussut Finnairin Manner-Kiinan-lennoillaan käyttämän vuokratyövoiman palkkaus- ja muut työehdot, joita yhtiö on aikaisemminkin useasti kommentoinut (muun muassa tiedotteella http://www.finnairgroup.com/media/media_7.html?Id=rss_717721.html) . Iltapäivälehdet ovat nostaneet esiin heille toimitetun Finnairin ja Kiinan valtiollisen henkilöstövuokrausyhtiön Fascon vanhentuneen sopimuksen vuodelta 2002.

Finnair käyttää kiinalaista vuokratyövoimaa lennoillaan, sillä kiinankielinen palvelu Kiinan-lennoilla on ehdottoman välttämätöntä. Ulkomainen lentoyhtiö ei kiinalaisten säädösten mukaan voi suoraan palkata paikallista matkustamohenkilökuntaa. Kiinassa Fasco on siis ainoa vaihtoehto henkilöstön vuokraukseen ja sopimusehdot määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Finnairilla on kuitenkin oikeus soveltaa sopimusta työntekijän kannalta inhimillisemmällä tavalla ja näin yhtiö on myös toiminut alusta alkaen.

Suomalaiset viranomaiset ovat useaan otteeseen tarkastelleet Finnairin kiinalaisen matkustamohenkilöstön palkkausta ja todenneet sen asianmukaiseksi, vaikka suomalainen SLSY on toisin väittänyt. Viimeksi palkkatasoa on kattavasti arvioinut TE-toimisto tänä keväänä tarkastaessaan kaikkien Finnairin ulkomaalaisten vuokratyöläisten palkat viimeisen vuoden ajalta. Kiinalaisen matkustamohenkilökunnan palkka oli vuonna 2013 noin 1 600 - 2 000 euroa kuussa, mikä on Kiinassa erittäin korkea palkkataso. Palkkausta on kuvattu tarkemmin aiemmin mainitussa tiedotteessa.

Finnairilla on selkeät eettiset ohjeet

Iltapäivälehtien esiin nostamat muut sopimusehdot on muutettu Kiinan työsopimuslain uudistuessa vuonna 2008, eikä niitä Finnairin tietojen mukaan niitä ei koskaan ole Finnairin kiinalaiseen vuokrahenkilöstöön tosiasiallisesti sovellettu. Kiinalainen työmarkkinakäytäntö on viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi muuttunut ja työntekijän oikeuksia on kehitetty. Nyt Finnair ei vuoden 2002 sopimuksen kaltaista sopimusta voisi edes hyväksyä, sillä se olisi Finnairin nykyisen eettisen ohjeiston vastainen. Finnair on viimeksi uudistanut kiinalaisen matkustamohenkilökunnan työehdot ja palkkarakenteen Fascon kanssa vuonna 2012.

Finnair korostaa, että

  • Finnairin aasialaisilla, samoin kuin muilla työntekijöillä on oikeus halutessaan osallistua työtaisteluun.
  • Perheenlisäys on iloinen ja tärkeä asia. Noudatamme alan säännöksiä, joiden mukaan lentotyössä 17. raskausviikon jälkeen ei voi terveyssyistä lentää pitkiä lentoja, joilla altistuu kosmiselle säteilylle.
  • Kiinalainen yhteistyökumppanimme noudattaa paikallisia perhevapaakäytäntöjä. Finnairin toiveesta käytäntönä on lisäksi, että työntekijä halutessaan voi palata töihin vasta, kun lapsi täyttää yhden vuoden. Käytännössä lähes kaikki kiinalaiset matkustamotyöntekijät ovat palanneet töihin perhevapaan jälkeen.
  • Työntekijän siviilisääty, puolison kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen ovat yksityisasioita eivätkä kuulu työnantajalle.
  • Kiinalainen henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta työhönsä ja työsuhteet ovat olleet pitkäkestoisia.

Finnairin nykyinen sopimus vuokratyövoimaa Kiinassa tarjoavan Fascon kanssa noudattaa edellä mainittuja periaatteita.  Yhtäkään työsuhdetta ei ole päätetty vuoden 2002 sopimuksessa listattujen ehtojen perusteella.

Kuten Finnair on aiemminkin julkisuudessa kertonut, Vantaan käräjäoikeus sekä valtiosyyttäjä ovat viimeksi vuonna 2012 todenneet, ettei kiinalaiseen työntekijään kohdistettu työsyrjintää palkkauksen tai muidenkaan työehtojen osalta hänen työskennellessään Finnairin vuokratyöntekijänä 2002-2008.

- On ikävää, että julkisuudessa on syntynyt valitettava väärinkäsitys Finnairin kiinalaisen vuokratyövoiman  nykyisistä palkka- ja muista työsuhde-ehdoista. Menneitä sopimusehtoja tai Kiinan lainsäädäntöä emme voi muuttaa, mutta nykyinen sopimuksemme on yhtiömme vuonna 2011 käyttöön otettujen eettisten periaatteiden mukainen. Olennaista ihmisoikeuksien kannalta kuitenkin on, ettei ketään todellisuudessa ole kohdeltu syrjivästi tai epäasiallisesti aiemminkaan, korostaa Finnair konsernin työsuhdejohtaja Petteri Huovinen.

 - On erittäin hyvä, että julkisuudessa keskustellaan vuokratyövoiman ja ulkomaisten työntekijöiden palkkauksesta ja oikeuksista. Finnairia kuitenkin pidetään erittäin haluttuna työnantajana myös kiinalaisten vuokratyöläisten keskuudessa, Huovinen sanoo.

- On kuitenkin valitettavaa, jos erittäin tärkeää perusoikeusnäkökulmaa käytetään viemään huomio pois niistä haasteista, joita joidenkin suomalaisten henkilöstöryhmien markkinatasoa korkeammat palkkamme aiheuttavat taloudellisessa ahdingossa painivalle Finnairille. Olisimme toivoneet, että olisimme saavuttaneet näiden ryhmien kanssa markkinatasoiset palkkaratkaisut ja siten välttäneet enemmät ulkoistukset. On surullista, että näin ei käynyt ja siksi joudumme turvautumaan ulkoistuksiin.

Finnairin media desk, +358 9 818 4020, sähköposti comms(a)finnair.com
Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: http://blogit.finnair.fi
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: www.finnairgroup.com

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa