Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Report this content

Finnair Oyj               Osavuosikatsaus             26.10.2021 klo 9.00

Matkustus käynnistyi Euroopassa – noin puolet Finnairin markkinoista on nyt auki matkustukselle. Operatiivinen kassavirta kääntyi positiiviseksi ensimmäistä kertaa Q4 2019 jälkeen.

Heinä–syyskuu 2021

 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,15)*. 
 • Liikevaihto kasvoi 104,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 199,4 miljoonaa euroa (97,4). 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -109,1 miljoonaa euroa (-167,0). Liiketulos oli -106,0 miljoonaa euroa (-183,1).
 • Kassavarat olivat 1 181,4 miljoonaa euroa (31.12.2020: 823,7) ja omavaraisuusaste oli 14,1 prosenttia (31.12.2020: 24,6).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta (eli operatiivinen kassavirta) oli 27,1 miljoonaa euroa (-267,3) ja investointien nettorahavirta 357,4 miljoonaa euroa (21,6).** 
 • Matkustajamäärä kasvoi 71,6 prosenttia 0,8 miljoonaan (0,5).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 97,6 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 41,6 prosenttia (38,7).

Tammi–syyskuu 2021

 • Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,56). 
 • Liikevaihto laski 41,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 424,9 miljoonaa euroa (727,2). 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -403,6 miljoonaa euroa (-432,4). Liiketulos oli -394,2 miljoonaa euroa (-449,9).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -149,8 miljoonaa euroa (-864,5) ja investointien nettorahavirta 376,4 miljoonaa euroa (216,4).** 
 • Matkustajamäärä laski 58,6 prosenttia 1,3 miljoonaan (3,2).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 49,4 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 35,7 prosenttia (66,6).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Investointien nettorahavirta sisältää vuoden kolmannella neljänneksellä 26,3 miljoonaa euroa sijoituksia (11,3 miljoonaa euroa lunastuksia) rahamarkkinarahastoihin tai muihin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin (maturiteetti yli kolme kuukautta). Tammi–syyskuussa nämä sijoitukset kuitenkin pienenivät nettomääräisesti 11,7 miljoonalla eurolla (382,6). Ne muodostavat osan konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

ohjeistus 15.7.2021

Matkustusrajoituksia on purettu aiempia arvioita hitaammin, joten myös kysyntä on elpynyt viiveellä. Arvioimme kysynnän lisääntyvän asteittain syksyllä 2021, kun nyt myös Suomi avautuu matkustukselle. Yhtiö arvioi kuukausitason operatiivisen kassavirran kääntyvän positiiviseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Matkustusrajoitukset vaikuttavat kuitenkin edelleen heikentävästi kysyntään erityisesti Aasiassa, jonka odotetaan avautuvan matkustajille joidenkin kuukausien viiveellä Eurooppaan nähden. Matkustusrajoitusten ja liikenteen lisäämiseen liittyvien kustannusten vuoksi vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin edeltävillä viidellä vuosineljännekselläkin liikevaihdon asteittaisesta kasvusta huolimatta.

Pandemiatilanteen, muun muassa varianttien, takia näkyvyys on kuitenkin edelleen heikko ja elpymisen ajoituksesta on useampia skenaarioita, minkä vuoksi yhtiö ei anna ohjeistusta koko vuoden 2021 liikevaihdosta.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

UUSI OHJEISTUS 26.10.2021

Vaikka matkustus Euroopassa on avautunut ja matkustus Yhdysvaltoihin sekä Thaimaahan avautuu marraskuussa, matkustusrajoitukset heikentävät edelleen kysyntää erityisesti Aasiassa. Parantuneen rokotekattavuuden perusteella Finnair odottaa Aasian avautuvan matkustajille merkittävämmin vuoden 2022 alussa lukuun ottamatta Kiinaa, joka avautuu yhtiön arvion mukaan vasta vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon jälkeen. Vaikka rahtiliiketoiminta jatkuu vahvana, ja kustannussäästöohjelma vaikuttaa suunnitelmien mukaisesti, matkustusrajoitusten ja liikenteen lisäämiseen liittyvien kustannusten sekä polttoaineen hinnannousun vuoksi vertailukelpoinen liiketappion arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon asteittaisesta kasvusta huolimatta. Yhtiö arvioi operatiivisen kassavirran pysyvän viimeisellä vuosineljänneksellä positiivisena.

Lisäksi Finnair arvioi Aasian hitaan elpymisen takia, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos pysyy tappiollisena myös vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan. Vaikka Finnair odottaa vuoden 2022 jälkipuoliskon olevan toimintaympäristönä lähempänä pandemiaa edeltävää aikaa, yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikenteen taso tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna saavutetaan vuonna 2023.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Pandemian negatiivinen vaikutus jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, minkä vuoksi Finnairin matkustajamäärä ja liikevaihto pysyivät huomattavasti pandemiaa edeltänyttä aikaa matalampina ja tulos oli edelleen raskaasti tappiollinen.

Matkustusrajoitukset Suomen ja muun Euroopan välillä poistuivat, mutta se tapahtui vasta heinäkuun lopussa selvästi muuta Eurooppaa jäljessä. Patoutunut kysyntä ja rokotekattavuuden kasvu alkoivat näkyä varaustilanteen kohenemisena erityisesti syyskuusta alkaen. Olemme kuitenkin vielä kaukana pandemiaa edeltävistä matkustajaluvuista, sillä päämarkkina-alueemme Aasia on edelleen pitkälti suljettu kansainväliseltä matkustamiselta, ja Yhdysvallatkin avautuu vasta 8. marraskuuta. Markkinoistamme siis vain noin puolet on tällä hetkellä auki matkustukselle, mikä on selvästi vähemmän kuin monilla muilla eurooppalaisilla lentoyhtiöillä.

Lentorahdin kysyntä oli erityisesti neljänneksen lopulla poikkeuksellisen vahvaa globaalien toimitusketjuvaikeuksien vuoksi. Rahti ylsi ennätysliikevaihtoon ja mahdollisti myös matkustajalentojen lisäämisen kaukokohteisiimme Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Odotamme vahvan rahtikysynnän jatkuvan ainakin loppuvuoden.

Parantuneen varaustilanteen ja vahvojen rahtioperaatioidemme ansiosta kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen kassavirtamme kääntyi positiiviseksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen.

Jatkoimme rahoitustoimenpiteitämme neljä A350-lentokonetta kattaneella myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyllä, josta saaduilla yli 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varoilla vahvistimme kassaamme tulevia lainanlyhennyksiä silmällä pitäen. Pandemian aikana olemme hankkineet uutta rahoitusta noin 3 miljardia euroa. Kassamme on vahva. Pystymme siis keskittymään liikenteemme ylösajoon.

Marraskuun alun muutokset ovat merkittäviä, sillä Yhdysvallat ja Thaimaa avautuvat ensimmäisinä kaukokohdemarkkinoinamme karanteenivapaalle matkustukselle. On huomionarvoista, että olemme nähneet myös muita positiivisia merkkejä Aasian ja Tyynenmeren alueen avautumisesta, sillä Singapore ja Australia ovat sallineet kansainvälisen matkustuksen Thaimaan lisäksi. Arvioimme Etelä-Korean ja Japanin seuraavan muutaman kuukauden viiveellä perässä nyt parantuneen rokotekattavuuden myötä. Kiina avautunee kuitenkin vasta vuoden 2022 puolivälin jälkeen. Seuraamme edelleen aktiivisesti matkustusrajoitusten sekä kysynnän kehittymistä ja lisäämme talvikaudella kapasiteettia Euroopan lisäksi myös kaukokohteisiimme rajoitusten niin salliessa.

Olemme aloittaneet asiakaskokemuksen normalisoinnin ja avanneet palveluitamme, kuten Helsinki-Vantaan lentoaseman loungemme ja lennonaikaisen myynnin. Uudistimme samalla lennonaikaisen tarjoilukonseptimme ja olemme lisänneet tarjoilun ennakkotilausta, joka osaltaan lisää asiakkaan valinnanvaraa sekä auttaa vähentämään ruokahävikkiä ja myös lentojen painoa. Terveysturvallisuustoimenpiteet, kuten maskien käyttö lennoilla, jatkuvat edelleen. Asiakastyytyväisyytemme oli edelleen erinomaisella tasolla. Tästä osoituksena Finnair valittiin jo yhdennentoista peräkkäisen kerran Skytraxin World Airline Awards -asiakastutkimuksessa Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi.

Liikenteen lisäännyttyä olemme pystyneet myös kutsumaan henkilöstöämme pitkiltä lomautuksilta takaisin töihin, mistä olemme erittäin iloisia. Valmistaudumme myös parhaillaan käynnistämään uudet lentomme Tukholmasta Yhdysvaltoihin ja Thaimaahan, mikä on merkittävä päänavaus Finnairille. Yhdessä koko Finnairin henkilökunnan kanssa toivotan matkustajamme lämpimästi tervetulleiksi lennoillemme. Odotamme sinua lähtöportilla.

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Finnairin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2022 on seuraava:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 torstaina 17.2.2022
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 tiistaina 19.7.2022
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022

Tämä teksti on kooste Finnairin tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä. 

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää 26.10.2021 tulosjulkistuslehdistötilaisuuden klo 11.00 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös webcastin kautta osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2021-1026-press.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään 26.10.2021 klo 13.00 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310 (Suomi), 08 5664 2651 (Ruotsi), 033 3300 0804 (Iso-Britannia) tai +44 (0)33 3300 0804 (muut maat). Vahvistuskoodi on 11610691#. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2021-q3.

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Mika Stirkkinen, puhelin (09) 818 4960, mika.stirkkinen@finnair.com

Sijoittajasuhdejohtaja Erkka Salonen, puhelin (09) 818 5101, erkka.salonen@finnair.com

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.