Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Report this content

Finnair Oyj               Osavuosikatsaus             28.10.2022 klo 9.00

Q3-nettotulos edelleen tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketulos positiivinen kausiluonteisuuden ja patoutuneen kysynnän ansiosta. Strategian toteutus on käynnistynyt.

Heinä–syyskuu 2022

 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,08)*. 
 • Liikevaihto kasvoi 260,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 719,2 miljoonaa euroa (199,4). 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 35,2 miljoonaa euroa (-109,1). Liiketulos oli 19,2 miljoonaa euroa (-106,0).
 • Poikkeuksellisen korkean polttoaineen hinnan negatiivinen kustannusvaikutus oli noin 125 miljoonaa euroa** vertailukauteen verrattuna.
 • Kassavarat olivat 1 608,9 miljoonaa euroa (31.12.2021: 1 265,7) ja omavaraisuusaste oli 8,3 prosenttia (31.12.2021: 11,8).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 11,8 miljoonaa euroa (27,1) ja investointien nettorahavirta -0,4 miljoonaa euroa (357,4).*** 
 • Matkustajamäärä kasvoi 255,9 prosenttia 2,8 miljoonaan (0,8).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 153,7 prosenttia 8 356,5 miljoonaan kilometriin (3 293,5).
 • Matkustajakäyttöaste oli 80,1 prosenttia (41,6).

Tammi–syyskuu 2022

 • Osakekohtainen tulos oli -0,39 euroa (-0,28). 
 • Liikevaihto kasvoi 292,9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 669,3 miljoonaa euroa (424,9). 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -181,8 miljoonaa euroa (-403,6). Liiketulos oli -238,6 miljoonaa euroa (-394,2).
 • Korkean polttoainehinnan negatiivinen kustannusvaikutus oli noin 303 miljoonaa euroa** vertailukauteen verrattuna.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 229,1 miljoonaa euroa (-149,8) ja investointien nettorahavirta -21,2 miljoonaa euroa (376,4).*** 
 • Matkustajamäärä kasvoi 399,9 prosenttia 6,6 miljoonaan (1,3).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 290,9 prosenttia 23 112,9 miljoonaan kilometriin (5 913,3).
 • Matkustajakäyttöaste oli 65,9 prosenttia (35,7).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Polttoaineen hinnan vaikutus valuutan ja suojausten vaikutukset mukaan lukien.

*** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden kolmannella neljänneksellä 29,1 miljoonaa euroa lunastuksia (26,3 miljoonaa euroa sijoituksia) rahamarkkinarahastoihin tai muihin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin (maturiteetti yli kolme kuukautta). Tammi–syyskuussa nämä lunastukset kasvoivat nettomääräisesti 26,1 miljoonalla eurolla (11,7 miljoonaa euroa lunastuksia). Ne muodostavat osan konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

OHJEISTUS 19.7.2022

Kysyntä on lähes normalisoitunut erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana keskimäärin noin 70 prosentin kapasiteetilla vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna ja neljännen neljänneksen aikana samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Lentokoneiden vuokraukset miehistöineen toisille lentoyhtiöille nostavat käytössä olevan kapasiteetin kolmannella vuosineljänneksellä yli 80 prosenttiin ja neljännellä vuosineljänneksellä noin 80–85 prosenttiin, riippuen tulevista vuokrasopimuksista.

Finnairin toimintaympäristön merkittävä epävarmuus kuitenkin jatkuu, koska polttoaineen hinta on historiallisen korkea ja Venäjän ilmatilan sulun pituus, inflaation vaikutus kysyntään ja kustannuksiin sekä koronapandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden kehitys ovat epäselviä.

Vaikka pandemian vaikutukset Finnairin toimintaan ovat osin helpottaneet, Ukrainan sodan vaikutusten takia vuoden 2022 vertailukelpoinen liiketulos tulee olemaan kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan tappiollinen. Lisäksi Finnair arvioi vaikean toimintaympäristön, mukaan lukien Venäjän ilmatilan sulun, jatkuvan pitkään ja yhtiö on siksi laatimassa uutta strategiaa heikon kannattavuuden parantamiseksi ja taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Yhtiön tavoitteena on saada uusi strategia valmiiksi vuoden 2022 syksyllä.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

UUSI OHJEISTUS 28.10.2022

Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2022 neljännen neljänneksen aikana keskimäärin noin 70 prosentin kapasiteetilla vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Lentokoneiden vuokraukset miehistöineen toisille lentoyhtiöille nostavat käytössä olevan kapasiteetin noin 80 prosenttiin.

Lyhyellä aikavälillä matkustuksen vahvan kysynnän ennustetaan jatkuvan, mikä tukee Finnairin yksikkötuottoja vuoden 2022 kesäkuukausien tapaan. Finnairin toimintaympäristön merkittävä epävarmuus kuitenkin jatkuu edelleen, koska polttoaineen hinta on poikkeuksellisen korkea ja Venäjän ilmatilan sulun pituus, inflaation vaikutus kysyntään ja kustannuksiin sekä koronapandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden kehitys ovat epäselviä. Yhtiö toistaa ohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2022 vertailukelpoinen liiketulos tulee olemaan kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan tappiollinen.

Finnair kertoo uuden strategiansa toteuttamisen etenemisestä sekä vuoden 2023 tulevaisuuden näkymistään ja ohjeistuksestaan vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Finnairin kolmannen neljänneksen nettotulos oli tappiollinen, mutta vertailukelpoinen liiketulos kääntyi voitolliseksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen. Positiivinen liiketulos kausiluontoisesti vilkkaimmalla neljänneksellä on askel oikeaan suuntaan, mutta edessä on pitkä tie yrityksen tervehdyttämiseksi. Kohtaamamme haaste on raskaan pandemian ja Venäjän ilmatilan sulun yhdistelmän takia ainutlaatuisen vaikea, ja siksi määrätietoiset toimet uuden strategian toteuttamiseksi ja kannattavuuden palauttamiseksi koko vuoden tasolla ovat välttämättömiä.

Kesäkauden aikana Finnair kuljetti 2,8 miljoonaa matkustajaa, kun pandemia-aikana patoutunut kysyntä jatkoi purkautumistaan. Liikevaihto nousi neljänneksellä 719,2 miljoonaa euroon (199,4) yksikkötuottojen hyvän kehityksen tukemana. Vertailukelpoinen liiketulos oli 35,2 miljoonaa euroa (-109,1), kun tekemämme toimet kustannusten karsimiseksi, myynnin tehostamiseksi ja tuottojen optimoimiseksi alkoivat näkyä. Kauden tulos oli kuitenkin raskaasta velkaantumisesta johtuvien korkeiden rahoituskulujen sekä dollarin vahvistumisesta aiheutuneiden valuuttakurssitappioiden vuoksi edelleen 37,2 miljoonaa euroa tappiolla.

Toimintaympäristömme merkittävät haasteet jatkuivat, ja kolmannen neljänneksen liiketulosta rasittivat edelleen poikkeuksellisen korkea polttoaineen hinta, vahva Yhdysvaltain dollari, pandemian jäljellä olevat vaikutukset muun muassa Kiinan matkustusrajoitusten muodossa sekä Venäjän ilmatilan sulusta johtuvat Aasian-reittien pidentyneet lentoajat kasvaneine operointikustannuksineen.

Koko Euroopan ilmailussa kesäkausi oli resurssipulan takia operatiivisesti vaikea. Lentojemme täsmällisyys oli eurooppalaisten lehtoyhtiöiden parhaimmistoa, Helsingin uuden hubin toimivuus oli selkeä vahvuus ja asiakastyytyväisyytemme pysyi hyvällä tasolla, nettosuositteluindeksi oli 40. Asiakkaat valitsivat meidät Skytraxin tutkimuksessa Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi, nyt jo 12. kertaa peräkkäin. Näistä saavutuksista kiitos kuuluu kaikille finnairilaisille, jotka päivittäin varmistavat parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja operatiivisen laadun.

Venäjän ilmatilan sulku vaikuttaa merkittävästi Finnairin tuloksentekokykyyn pitkällä tähtäimellä, ja julkistimme syyskuussa strategian kannattavuuden palauttamiseksi. Keskeiset toimet tavoitteen saavuttamiseksi ovat maantieteellisesti aiempaa tasapainoisempi verkosto, laivaston optimointi, yksikkötuottojen vahvistaminen, kumppanuuksien hyödyntäminen, yksikkökustannusten pienentäminen, kestävän taseen rakentaminen ja vastuullisuus. Strategian toteutustyö etenee parhaillaan kautta organisaation. Esimerkkeinä maantieteellisesti tasapainoisemmasta verkostosta ovat elokuussa avattu Mumbain-reitti sekä yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa lentojen avaamiseksi kolmesta pohjoismaisesta pääkaupungista Dohaan marras–joulukuussa. Neuvottelut henkilöstön kanssa työehtojen muutoksista etenevät osana yksikkökustannustavoitettamme ja olemme saavuttaneet ehdolliset neuvottelutulokset kahden liittomme kanssa. Haemme säästöjä myös muista kulueristä. Aloitimme katsauskauden jälkeen lisäksi muutosneuvottelut yhtiön globaalin organisaatiorakenteen keventämisestä. Strategian toteutus etenee loppuvuoden aikana nopeasti jokaisella mainitulla osa-alueella ja vaatii kaikkien sidosryhmien myötävaikutusta.

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Finnairin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2023 on seuraava:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 keskiviikkona 15.2.2023
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023 torstaina 27.4.2023
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023 perjantaina 21.7.2023
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023 tiistaina 31.10.2023

Tämä teksti on kooste Finnairin tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää 28.10.2022 tulosjulkistuslehdistötilaisuuden klo 11.00 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös webcastin kautta osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2022-10-28-press.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään 28.10.2022 klo 13.00 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ensin osoitteessa https://call.vsy.io/access-8144. Rekisteröidyttyäsi saat konferenssipuhelinnumeron ja -tunnuksen. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2022-q3.

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Kristian Pullola, puhelin (09) 818 4960, kristian.pullola@finnair.com

Sijoittajasuhdejohtaja Erkka Salonen, puhelin (09) 818 5101, erkka.salonen@finnair.com

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.