Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Report this content

Finnair Oy, Pörssitiedote, 24.4.2019 klo 9.00

Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vertailukaudesta ja matkustajamäärä nousi kauden ennätystasolle

Vuoden 2018 luvut sekä koko vuodelta että neljänneksiltä on oikaistu vastaamaan IFRS 16 -standardin käyttöönottoa sekä

muutoksia lentokonekomponenttien laskentaperiaatteissa ja päälaskelmien esitystavassa. Oikaistut luvut julkistettiin 21.3.2019. Lisätietoja oikaisuista on tilinpäätöksen liitetiedossa 17.

Tammi–maaliskuu 2019 

  •  Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 672,9 miljoonaa euroa (641,1).*
  •  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 10,4 prosenttia.
  •  Matkustajakäyttöaste oli 78,3 prosenttia (-4,6 prosenttiyksikköä).
  •  Vertailukelpoinen liiketulos oli -16,2 miljoonaa euroa (14,6). Liiketulos oli -17,6 miljoonaa euroa (16,9).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 148,3 miljoonaa euroa (108,0) ja investointien nettorahavirta -70,2 miljoonaa euroa (-56,5).**
  •  Yksikkötuotto (RASK) laski 4,9 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 5,3 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Yksikkökustannus (CASK) laski 0,4 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 2,8 prosenttia vertailukaudesta.
  •  Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (0,08).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. 

** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 52,6 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista yli kolmen kuukauden päästä erääntyvistä rahoitusvaroista. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa. 

Tulevaisuuden näkymät  

15.2.2019 annettu ja 24.4.2019 toistettu ohjeistus:

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa. Taloudellisen kasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019. ​

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuotiskatsauksen yhteydessä heinäkuussa.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Tammi–maaliskuun liikevaihtomme kasvoi 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 673 miljoonaa euroa. Erityisesti kasvoimme Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä, ja lisäksi rahti kehittyi hyvin. Liikevaihdon kasvuvauhti jäi kuitenkin tällä kausiluonteisesti heikolla vuosineljänneksellä jälkeen kapasiteetin noin 10 prosentin kasvusta, mihin vaikutti viime vuoden lopulla ja katsauskaudella toimitetut kaksi uutta A350-konetta. Vertailukelpoinen liiketuloksemme jäi ennakoidusti viime vuoden ennätystuloksesta ja oli

-16,2 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät kapasiteetin kasvun myötä nousseet kustannukset sekä kallistunut polttoaineen hinta.

Kapasiteetin kasvu painoi yksikkötuottoja etenkin Euroopan ja kotimaan liikenteessä. Kysyntä Japanista Eurooppaan sekä keskeisillä Pohjois-Atlantin reiteillä oli edelleen vahvaa. Alkuvuosi Kiinassa käynnistyi hitaasti maan talouskasvun hidastumisen, kauppasodan uhkan, normaalia pidempään kestäneen Kiinan kansankongressin sekä omien, myyntikanavien painotuksissa tekemiemme muutosten vuoksi. Pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle laski puolestaan jonkin verran Euroopan ja Pohjois-Atlantin reittien kysyntää vertailukaudesta.

Rahtiliiketoimintamme puolestaan kasvoi voimakkaasti, mikä oli alan yleiskehityksen vastaista. Hyvään kehitykseen vaikuttivat Finnairin keskeisten rahtimarkkinoiden hyvä kysyntätilanne ja uuden rahtiterminaalimme avaamisesta johtunut vuoden 2018 matala vertailutaso. Matkapalveluidemme liikevaihto ja tulos puolestaan heikkenivät lomamatkojen ylitarjonnan vuoksi.

Toinen tälle vuodelle suunnitelluista A350-lentokoneista tulee liikenteeseemme lähiviikkoina juuri sopivasti vahvaan kesäkauden kysyntäsesonkiin. Tämän hetken myyntinäkymämme lähikuukausille on hyvä, ja ennusteemme vuoden 2019 kapasiteetin ja liikevaihdon kasvusta on aiemmin antamamme arvion mukainen.

Finnair jatkaa investointejaan tulevaisuuteensa ja tuottavuuskehityksen kannalta keskeisiin asioihin: henkilöstökokemukseen, asiakaskokemukseen, vastuulliseen lentoliikenteeseen ja prosessien yksinkertaistamiseen. Lisäksi kehitämme edelleen valmiutta reagoida ulkoisen ympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on jatkaa kestävää, kannattavaa kasvua.

Taloudellinen raportointi vuonna 2019

Finnairin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2019 on seuraava:

  •  puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2019 julkaistaan 17.7.2019 
  •  osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.9.2019 julkaistaan 22.10.2019. 

Tämä teksti on kooste Finnairin tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet  

Finnair järjestää 24.4.2019 tulosjulkistukseen liittyvän lehdistötilaisuuden klo 11.00  

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään klo 13.00 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0361 (Suomi), 0200 880 389 (Ruotsi), 0800 358 6377 (Iso-Britannia) tai +44 (0)330 336 9105 (muut maat). Vahvistuskoodi on 2788339. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1241183  

Lisätietoja antavat: 

Talousjohtaja Pekka Vähähyyppä, puhelin (09) 818 8550, pekka.vahahyyppa@finnair.com

Talousviestintäjohtaja Mari Reponen, puhelin (09) 818 2037, mari.reponen@finnair.com

IR-analyytikko Kasper Joukama, puhelin (09) 818 2004, kasper.joukama@finnair.com

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, p. 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2018 Finnairin liikevaihto oli 2 835 milj. euroa ja matkustajamäärä 13.3 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit