Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Report this content

Finnair Oyj                     Osavuosikatsaus                    27.4.2021 klo 9.00

Finnair jatkoi kustannussopeutuksia ja rahoitustoimia matkustajakysynnän pysyessä heikkona ja rahtiliiketoiminnan jatkaessa vahvana. Kysynnän ennakoidaan elpyvän asteittain loppukesästä alkaen.

Tammi–maaliskuu 2021

  • Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,21)*. 
  • Liikevaihto laski 79,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 113,6 miljoonaa euroa (561,2). 
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -143,2 miljoonaa euroa (-91,1). Liiketulos oli -149,1 miljoonaa euroa (-95,6).
  • Kassavarat olivat 665,3 miljoonaa euroa (31.12.2020: 823,7) ja omavaraisuusaste oli 22,7 prosenttia (31.12.2020: 24,6).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -117,7 miljoonaa euroa (-133,5) ja investointien nettorahavirta 5,2 miljoonaa euroa (-67,3).** 
  • Matkustajamäärä laski 90,2 prosenttia 0,3 miljoonaan (2,7).
  • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 87,6 prosenttia.
  • Matkustajakäyttöaste oli 25,5 prosenttia (72,6).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Investointien nettorahavirta sisältää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 9,3 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista lyhytaikaisista rahoitusvaroista (maturiteetti yli kolme kuukautta). Ne muodostavat osan konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

Ohjeistus 18.2.2021:

Jatkuneiden tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2020 toisella, kolmannella ja neljännellä neljännekselläkin.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Finnair jatkaa rajallisen verkoston operoimista, mutta sen jälkeen näkyvyys on edelleen heikko ja kysynnän elpymisen ajoituksesta on useampia skenaarioita, minkä vuoksi yhtiö ei anna ohjeistusta koko vuoden 2021 liikevaihdosta.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Uusi ohjeistus 27.4.2021

Jatkuneiden tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin edeltävillä neljällä vuosineljännekselläkin.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Finnair jatkaa rajallisen verkoston operoimista. Vaikka kysynnän ennakoidaan elpyvän asteittain vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, näkyvyys on edelleen heikko ja elpymisen ajoituksesta on useampia skenaarioita, minkä vuoksi yhtiö ei anna ohjeistusta koko vuoden 2021 liikevaihdosta.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Pandemian vaikutukset jatkuivat odotetusti raskaina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun tiukat matkustusrajoitukset rajoittivat voimakkaasti matkustusta monissa maissa. Ennakko-odotusten mukaisesti operoimme rajallista verkostoa ja viikkovuoromäärää läpi koko vuosineljänneksen, ja tilanne heijastui matkustajamääriin, liikevaihtoon sekä tulokseen. Matkustajaliikenteen valopilkkuina Lappi veti kuitenkin hyvin kotimaisia matkailijoita ja toisaalta pystyimme avaamaan lähes vuoden tauon jälkeen New Yorkin -matkustajalentomme rahtikysynnän tukemana.

Rahdin kysyntä oli edelleen erittäin vahvaa, ja maaliskuu oli Finnairin kaikkien aikojen ennätyskuukausi rahtiliikevaihdolla mitattuna. Tätä tukivat pandemian aiheuttamat toimitusketjuhaasteet, jotka korostuivat erityisesti Suezin kanavan tukoksen myötä. Lensimme 547 pelkkää rahtia kuljettanutta lentoa ja pystyimme lisäksi jatkamaan kaukolentojamme rahdin tukemana. Rahdin osuus liikevaihdostamme oli jälleen yli puolet.

Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä likviditeettimme turvaamista. Euroopan komissio hyväksyi 350 miljoonaa euroa Suomen valtion myöntämästä 400 miljoonan euron hybridilainasta, joten laina on siltä osin ehtojen täyttyessä nostettavissamme. Lopuille 50 miljoonalle eurolle haemme komission hyväksyntää myöhemmin. Neuvottelimme myös 175 miljoonan euron käyttämättömän valmiusluottolimiittimme ehdot uudelleen. Nämä toimet turvaavat Finnairin tietä ulos pandemiasta.

Pysyviin kustannussäästöihin vuoden 2022 alusta alkaen tähtäävä ohjelmamme edistyi hyvin ja korotimme nyt tavoitetta 140 miljoonasta eurosta 170 miljoonaan euroon. Etsimme edelleen uusia säästöaihioita kaikista kulueristä. Kustannustehokkuus tulee korostumaan pandemian jälkeisessä, tiukasti kilpaillussa markkinassa ja pysyvät säästöt parantavat Finnairin asemaa tässä toimintaympäristössä.

Asiakastyytyväisyys pysyi edelleen erinomaisena ja katsauskauden nettosuositteluindeksi oli 54. Asiakkaamme arvostivat ennen kaikkea tarjoamaamme terveysturvallista matkustusympäristöä, mutta myös erinomaista asiakaspalveluamme. Haluan kiittää lämpimästi koko henkilöstöämme tästä työstä, ja kiitän asiakkaitamme luottamuksesta, jota he ovat koko pandemian aikana Finnairia kohtaan osoittaneet.

Pandemiavuodenkin keskellä olemme edistäneet vastuullisuustyötämme: biopolttoainekumppanimme Neste toimittaa Helsinki-Vantaalle biopolttoainetta yhtiön liikematkustuksen päästöjen vähentämiseksi ja yhteistyömme lennonvarmistuksen kanssa auttaa parantamaan polttoainetehokkuutta Suomen ilmatilassa. Ilmoitimme myös kiinnostuksemme kehitteillä oleviin Heart Aerospace ES-19 -sähkölentokoneisiin.

Rokotekattavuuden kasvaessa ja matkustusrajoituksia vähitellen purettaessa odotamme kysynnän asteittain palautuvan loppukesästä alkaen. EU:n vihreä todistus (EU Digital Green Certificate), jonka on määrä astua voimaan kesäkuun lopussa, on tärkeässä roolissa vapaan liikkuvuuden terveysturvallisessa palauttamisessa. Se on myös osa Suomen valtion exit-suunnitelmaa. Ensimmäiset lentäjien ja matkustamohenkilökunnan paluukoulutukset ovat hiljattain käynnistyneet. Finnair aikoo lentää kesällä yli 60 kohteeseen, ja muokkaamme liikenneohjelmaamme joustavasti kesän aikana kysynnän mukaan.

Taloudellinen raportointi vuonna 2021

Finnairin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2021 on seuraava:

  • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 torstaina 15.7.2021
  • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 tiistaina 26.10.2021   

Tämä teksti on kooste Finnairin tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää 27.4.2021 tulosjulkistukseen liittyvän lehdistötilaisuuden klo 11.00 webcastin kautta osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2021-0427-press.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään 27.4.2021 klo 13.00 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310 (Suomi), 08 5664 2651 (Ruotsi), 033 3300 0804 (Iso-Britannia) tai +44 (0)33 3300 0804 (muut maat). Vahvistuskoodi on 66092688#. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2021-q1.

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Mika Stirkkinen, puhelin (09) 818 4960, mika.stirkkinen@finnair.com

Sijoittajasuhdejohtaja Erkka Salonen, puhelin (09) 818 5101, erkka.salonen@finnair.com

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.