Finnair-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Report this content

Finnair Oyj          Puolivuosikatsaus           24.7.2020 klo 9.00

COVID-19 lähes pysäytti Finnairin matkustajaliikenteen ja liikevaihto muodostui pääosin pelkkää rahtia kuljettavista lennoista, kassa ja oma pääoma palautuivat pandemiaa edeltävälle tasolle

Huhti–kesäkuu 2020

 • Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (0,04).
 • Liikevaihto laski 91,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 68,6 miljoonaa euroa (789,1).*
 • Polttoainekustannukset laskivat 147,3 miljoonaa euroa (-81,6 %), koska kapasiteettia leikattiin COVID-19-vaikutusten vuoksi. Polttoaineen hinnan** vaikutus kuitenkin kumosi osan polttoaineen kulutuksen vähenemisen vaikutuksesta. 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -174,3 miljoonaa euroa (47,2). Liiketulos oli -171,2 miljoonaa euroa (47,9).
 • Rahoituserien nettokulut kasvoivat merkittävästi ollen 46,0 miljoonaa euroa (19,7) ja 29 miljoonaa euroa kasvusta liittyi polttoaine- ja valuuttasuojauksiin, jotka uudelleen luokiteltiin tuloslaskelmaeräksi muista laajan tuloksen eristä.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -463,7 miljoonaa euroa (176,8) ja investointien nettorahavirta 262,1 miljoonaa euroa (-147,0).***
 • Matkustajamäärä laski 97,5 prosenttia 0,1 miljoonaan (3,9).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 97,2 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 33,1 prosenttia (-49,4 prosenttiyksikköä).

Tammi–kesäkuu 2020

 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (-0,02).
 • Liikevaihto laski 56,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 629,8 miljoonaa euroa (1 457,3).*
 • Polttoainekustannukset laskivat 148,6 miljoonaa euroa (-45,6 %), koska kapasiteettia leikattiin COVID-19-vaikutusten vuoksi. Polttoaineen hinnan** vaikutus kuitenkin kumosi osan polttoaineen kulutuksen vähenemisen vaikutuksesta. 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -265,4 miljoonaa euroa (31,0). Liiketulos oli -266,8 miljoonaa euroa (30,3).
 • Rahoituserien nettokulut kasvoivat merkittävästi ollen 125,7 miljoonaa euroa (40,3) ja 84 miljoonaa euroa niiden kasvusta liittyi polttoaine- ja valuuttasuojauksiin, jotka uudelleen luokiteltiin tuloslaskelmaeräksi muista laajan tuloksen eristä.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -597,2 miljoonaa euroa (325,0) ja investointien nettorahavirta 194,8 miljoonaa euroa (-217,2).***
 • Matkustajamäärä laski 61,0 prosenttia 2,8 miljoonaan (7,1).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 56,4 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 71,3 prosenttia (-9,3 prosenttiyksikköä).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Polttoaineen hinta valuutta ja suojaukset mukaan lukien.

*** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden toisella neljänneksellä 322,1 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista yli kolmen kuukauden päästä erääntyvistä rahoitusvaroista. Vuoden alkupuoliskolla nämä sijoitukset pienenivät nettomääräisesti 371,3 miljoonalla eurolla. Nämä sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

29.4.2020 annettu ohjeistus: 

Finnairin tämänhetkinen oletus on, että se operoi koronavirustilanteen vuoksi nykyistä minimiverkostoaan koko toisen vuosineljänneksen ajan. Samalla yhtiö arvioi, että lentoliikenteen elpyminen alkaa vaiheittain heinäkuun 2020 alusta. Elpymisen nopeutta ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi arvioida, minkä vuoksi vuoden 2020 toisen puoliskon näkyvyys on edelleen heikko. Finnair varautuukin erilaisin skenaarioin siihen, että sillä on kyky nopeasti sopeuttaa kapasiteettiaan muuttuvan kysynnän mukaiseksi.

Finnair arvioi, että nykyisellä minimiverkostolla sen vertailukelpoinen liiketulos on kustannussopeutuksista huolimatta päivätasolla noin 2 miljoona euroa tappiollinen koko toisen vuosineljänneksen ajan. 

Vallitsevan tilanteen vuoksi Finnairin liikevaihto tulee vuonna 2020 laskemaan olennaisesti vuoteen 2019 verrattuna. Kuten yhtiö tiedotti tulosvaroituksessaan 16.3.2020, vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan huomattava tilikaudella 2020. Lisäksi Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti kuluvana vuonna vuodesta 2019. Näiden seikkojen takia Finnair tulee myös päivittämään strategiakauttaan koskevia taloudellisia tavoitteita.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Uusi ohjeistus 24.7.2020:

Finnair kasvattaa kolmannella vuosineljänneksellä kapasiteettiaan portaittain siten, että se operoi heinäkuussa noin 25 % lennoista verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja nostaa osuutta tämänhetkisen oletuksen mukaisesti noin 50 %:iin syyskuussa. COVID-19-pandemiatilanteen kehitykseen ja matkustusrajoitusten purkamisen aikatauluun liittyy kuitenkin epävarmuuksia, minkä vuoksi liiketoiminnan näkyvyys on heikko eikä yhtiö anna liikevaihtoa koskevaa ohjeistusta kolmannen vuosineljänneksen osalta.  

Koska liikenteen uudelleenkäynnistäminen on investointi, johon liittyy kustannuksia, ja koska Finnair operoi edelleen huomattavasti normaalia alemmalla kapasiteetilla, vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan kolmannella vuosineljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin toisella vuosineljänneksellä.

Lisäksi yhtiö toistaa aiemmat ohjeistuksensa ja toteaa, että liikevaihto tulee vuonna 2020 laskemaan olennaisesti vuoteen 2019 verrattuna ja että vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan huomattava tilikaudella 2020. Samoin Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti kuluvana vuonna vuodesta 2019.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Finnairin toista vuosineljännestä kuvaa käytännössä vain yksi asia, COVID-19-pandemia. Kuten ennakoimme, kapasiteettimme laski sen vuoksi kolmeen prosenttiin, sillä ylläpidimme vain Suomen kannalta kriittisiä lentoyhteyksiä. Tämä heijastui vahvasti myös matkustajamääriin, liikevaihtoon ja tulokseen. Neljänneksen aikana teimme noin 2 miljoonan euron suuruisen päiväkohtaisen vertailukelpoisen liiketappion ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä antamamme ohjeistuksen mukaisesti.

Katsauskauteen sisältyi kuitenkin myös useita valopilkkuja. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen kysyntä oli vahvaa koko vuosineljänneksen, ja lensimme 602 yhdensuuntaista lentoa pääasiassa Suomen ja Aasian välillä. Rahti muodostikin poikkeuksellisesti yli 70 % vuosineljänneksen liikevaihdostamme, ja sen kannattavuus oli hyvällä tasolla. Rahtitoiminnalla oli myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska kuljetimme muun muassa suojatarvikkeita pandemian ehkäisemiseksi ja huoltovarmuuden takaamiseksi. Muutoin tuloksemme heijasti toiminnan lähes täydellistä pysähdystä.

Olen myös tyytyväinen toteuttamiimme rahoitustoimiin katsauskauden aikana. Ennen kaikkea menestyksellisesti toteutettu, ylimerkitty 500 miljoonan euron merkintäoikeusanti oli tulevaisuutemme kannalta tärkeä. Annissa vahva omistajarakenteemme säilyi olennaisilta osin ennallaan ja Suomen valtion omistusosuus säilyi ennallaan. Osakkeenomistajiemme tuki luo vahvan pohjan jälleenrakennukselle ja strategian toteuttamiselle. Haluankin lämpimästi kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajiamme, jotka osallistuivat osakeantiin. Luottamuksenosoituksenne merkitsee Finnairille ja sen työntekijöille paljon.

Nopeasti toteutettujen ja kattavien rahoitustoimien ansiosta kassamme on edelleen vahva ollen noin 970 miljoonaa euroa, kun saimme heinäkuun alussa osakeannin loputkin tuotot. Myös taseemme on terve, sillä omavaraisuusasteemme nousi samanaikaisesti lähes 28 %:iin.

Olemme myös jatkaneet kustannussäästöohjelman toteuttamista. Kuten toukokuussa tiedotimme, tavoittelemme lähes 80 miljoonan euron vuositason pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2022 alusta alkaen verrattuna vuoteen 2019. Säästöjä haetaan muun muassa kiinteistökuluista, lentokoneiden vuokrauskuluista, palkka- ja palkitsemisrakenteista, myynti- ja jakelukuluista, IT-kustannuksista sekä hallintokuluista. Jatkamme myös strategiamme mukaisesti toimintojemme tehostamista ja digitalisointia sekä automatisointia. Näiden pysyviin säästöihin tähtäävien toimien osalta olemme saavuttaneet lupaavia ensimmäisiä tuloksia. Lisäksi sopeutamme volyymisidonnaisia kulujamme kysynnän mukaisesti, missä on auttanut muun muassa Suomen joustava lomautuskäytäntö.

Olemme maksaneet asiakkaille COVID-19-tilanteen vuoksi perutuista lennoista palautuksia helmi-kesäkuun aikana yli 270 miljoonaa euroa. Palautuspyyntöjä on neljässä kuukaudessa tullut saman verran kuin normaalisti kolmen vuoden aikana. Hakemuksista on nyt käsitelty noin kaksi kolmasosaa. Palautuksia maksetaan vielä arviolta noin 100 miljoonaa euroa. Tilanne on ollut täysin poikkeuksellinen ja siksi palautuksissa on ollut viivettä, jonka minimoimiseksi teemme kaikkemme. Olemme lisänneet merkittävästi henkilöstöä hakemusten käsittelyssä ja kehittäneet robotteja nopeuttaaksemme tätä käsittelyä. Tahdon esittää asiakkaillemme pahoittelut viiveestä ja kiitokseni siitä kärsivällisyydestä, jota he ovat osoittaneet. Me pidämme huolen siitä, että asiakkaamme saavat palautuksensa mahdollisimman pian.

Euroopassa ja Aasiassa valtiot ovat hiljalleen avanneet rajojaan ja poistaneet matkustusrajoituksiaan. Finnair puolestaan on aloittanut kattavamman reittiverkoston operoinnin ja lisäämme lentoja asteittain ja joustavasti kysynnän mukaisesti loppuvuotta kohden riippuen kuitenkin pandemiatilanteen kehityksestä ja matkustusrajoitusten poistamisen aikataulusta.

Asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveys sekä turvallisuus ovat meille tärkeitä ja haluamme varmistaa, että he voivat lentää luottavaisin mielin. Siksi olemme ottaneet käyttöön useita turvallisuutta lisääviä toimia, jotka koostuvat muun muassa lisätystä lentokoneen siivouksesta, uusista järjestelyistä koneeseen nousussa ja koneesta poistumisessa sekä pakollisista kasvosuojuksista lennon aikana.

Toivon, että tapaamme pian lennoillamme ja toivotan kiitosten kera mukavaa kesää.

Taloudellinen raportointi vuonna 2020

Finnairin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2020 on seuraava:

 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020 keskiviikkona 28.10.2020     

Tämä teksti on kooste Finnairin tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

 

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää tulosjulkistukseen liittyvän lehdistötilaisuuden 24.7.2020 klo 11.00 webcastin kautta osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2020-0724-press  

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään 24.7.2020 klo 13.00 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310 (Suomi), 08 5664 2651 (Ruotsi), 033 3300 0804 (Iso-Britannia) tai +44 (0)33 3300 0804 (muut maat). Vahvistuskoodi on 16413218#. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2020-q2

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Mika Stirkkinen, puhelin (09) 818 4960, mika.stirkkinen@finnair.com

Sijoittajasuhdejohtaja Erkka Salonen, puhelin (09) 818 5101, erkka.salonen@finnair.com

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.