Finnair-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Report this content

Finnair Oyj          Tilinpäätöstiedote           17.2.2022 klo 9.00

Matkustus lisääntyi ja käyttökate kääntyi positiiviseksi; omikronin vaikutus huomattava mutta lyhytkestoinen.

Loka–joulukuu 2021

 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,01)*. 
 • Liikevaihto kasvoi 305,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 413,5 miljoonaa euroa (102,0). 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -65,2 miljoonaa euroa (-162,9). Liiketulos oli -60,2 miljoonaa euroa (-14,6).
 • Kassavarat olivat 1 265,7 miljoonaa euroa (823,7) ja omavaraisuusaste oli 11,8 prosenttia (24,6).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta (eli operatiivinen kassavirta) oli 124,6 miljoonaa euroa (-178,6) ja investointien nettorahavirta -66,8 miljoonaa euroa (135,3).** 
 • Matkustajamäärä kasvoi 447,2 prosenttia 1,5 miljoonaan (0,3).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 392,3 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 49,6 prosenttia (29,2).

Tammi–joulukuu 2021

 • Osakekohtainen tulos oli -0,34 euroa (-0,51). 
 • Liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 838,4 miljoonaa euroa (829,2). 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -468,9 miljoonaa euroa (-595,3). Liiketulos oli -454,4 miljoonaa euroa (-464,5).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -25,3 miljoonaa euroa (-1 043,1) ja investointien nettorahavirta 309,6 miljoonaa euroa (351,6).** 
 • Matkustajamäärä laski 18,2 prosenttia 2,9 miljoonaan (3,5).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 6,5 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 42,8 prosenttia (63,0).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2021 jaeta osinkoa.

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Investointien nettorahavirta sisältää vuoden viimeisellä neljänneksellä 79,2 miljoonaa euroa sijoituksia (57,3 miljoonaa euroa lunastuksia) rahamarkkinarahastoihin tai muihin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin (maturiteetti yli kolme kuukautta). Vuonna 2021 näitä sijoituksia tehtiin nettomääräisesti 67,5 miljoonalla eurolla (439,9 miljoonaa euroa lunastuksia). Ne muodostavat osan konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

ohjeistus 26.10.2021

Vaikka matkustus Euroopassa on avautunut ja matkustus Yhdysvaltoihin sekä Thaimaahan avautuu marraskuussa, matkustusrajoitukset heikentävät edelleen kysyntää erityisesti Aasiassa. Parantuneen rokotekattavuuden perusteella Finnair odottaa Aasian avautuvan matkustajille merkittävämmin vuoden 2022 alussa lukuun ottamatta Kiinaa, joka avautuu yhtiön arvion mukaan vasta vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon jälkeen. Vaikka rahtiliiketoiminta jatkuu vahvana, ja kustannussäästöohjelma vaikuttaa suunnitelmien mukaisesti, matkustusrajoitusten ja liikenteen lisäämiseen liittyvien kustannusten sekä polttoaineen hinnannousun vuoksi vertailukelpoisen liiketappion arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon asteittaisesta kasvusta huolimatta. Yhtiö arvioi operatiivisen kassavirran pysyvän viimeisellä vuosineljänneksellä positiivisena.

Lisäksi Finnair arvioi Aasian hitaan elpymisen takia, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos pysyy tappiollisena myös vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan. Vaikka Finnair odottaa vuoden 2022 jälkipuoliskon olevan toimintaympäristönä lähempänä pandemiaa edeltävää aikaa, yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikenteen taso tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna saavutetaan vuonna 2023.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

UUSI OHJEISTUS 17.2.2022

Matkustus Euroopassa ja Yhdysvaltoihin on auki, mutta matkustus Aasiaan on edelleen muutamia maita, kuten Thaimaata, Singaporea ja Intiaa, lukuun ottamatta erittäin rajoitettua. Kiinan ja Hongkongin avautumisen aikatauluun liittyy pitkittynyttä epävarmuutta. Finnair arvioi nyt muiden Aasian-markkinoiden avautuvan muun muassa omikronmuunnoksen takia vaiheittain kohti toisen vuosineljänneksen loppua.

Omikron vaikuttaa huomattavasti mutta lyhytaikaisesti liikevaihtoa heikentäen ja kuluja kasvattaen vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lisäksi jatkuvat matkustusrajoitukset heikentävät kysyntää edelleen erityisesti Aasiassa. Näiden tekijöiden, polttoaineen hinnannousun ja vuoden 2022 kesää kohti liikenteen vaiheittaiseen kasvattamiseen liittyvien kustannusten vuoksi Finnairin vertailukelpoisen liiketappion arvioidaan olevan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Finnair toistaa aiemman arvionsa siitä, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos pysyy tappiollisena myös koko vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan.

Vuoden 2021 jälkipuolisko osoitti, että patoutunut matkustuskysyntä on merkittävää. Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana matkustusrajoitusten vaikutus Finnairin liiketoimintaan todennäköisesti vähenee. Kiinaa ja Hongkongia lukuun ottamatta yhtiö arvioi siis edelleen, että vuoden 2022 jälkipuolisko on toimintaympäristönä lähempänä pandemiaa edeltänyttä aikaa ja että vuoden 2019 liikenteen taso tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna saavutetaan vuonna 2023.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana toipumisemme edistyi. Lisäsimme lentämistä lokakuusta alkaen ja matkustajamäärät kasvoivat kuukausi kuukaudelta. Yhdysvaltojen, Thaimaan, Singaporen ja Intian avautumisen myötä myös kaukoliikenteen matkustajamäärien elpyminen alkoi. Finnair käynnisti suorat lennot Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin myös Tukholman Arlandasta. Viimeisen vuosineljänneksen lopulla omikronmuunnoksen vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä lentoliikenteessä, ja joulukuussa monet maat tiukensivat uudelleen matkustusrajoituksiaan, mikä vaikutti lentojen kysyntään. Omikronaallon myötä lisääntyneet sairauspoissaolot aiheuttivat ennakoimattomia resurssointiongelmia sekä Finnairissa että palveluntarjoajien toiminnoissa. 

Vuoden 2021 aikana otimme ensiaskeleet Finnairin toipumisessa. Samalla jatkoimme Finnairin uudelleen rakennusta. Liikevaihtomme oli 838,4 miljoonaa euroa, edelleen alle 30 prosenttia vuoden 2019 liikevaihdon tasosta. Tilikauden vertailukelpoinen liiketulos pysyi vahvasti tappiollisena ollen -469,9 miljoonaa euroa. Matkustajaliikenteen asteittainen elpyminen käynnistyi loppukesästä parantuneen rokotekattavuuden ja matkustusrajoitusten osittaisen purun myötä. Maailmanlaajuisten toimitusketjuhaasteiden takia rahtikysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa koko vuoden.

Jatkoimme vuoden aikana kattavia rahoitustoimenpiteitä. Allekirjoitimme vuoden alkupuolella Suomen valtion kanssa sopimuksen 400 miljoonan euron hybridilainajärjestelystä. Tämä limiitti on edelleen nostamaton, mutta sillä tulee olemaan Finnairin taseasemaa vakauttava vaikutus. Toteutimme lisäksi neljä A350-lentokonetta kattaneen, yli 400 miljoonan Yhdysvaltain dollarin myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyn ja laskimme liikkeelle 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Pandemian aikana Finnair on hankkinut jo noin 3 miljardia euroa uutta rahoitusta. Lämpimät kiitokseni luottamuksesta sekä valtio-omistajallemme että muille yhtiöömme sijoittaneille. Teitä oli vuoden 2021 lopussa noin 116 000 eli yli 35 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kustannussäästöohjelmamme eteni suotuisasti. Saavutimme vuoden 2019 volyymeihin perustuneen 200 miljoonan euron pysyvien, vuosittaisten kustannussäästöjen tavoitteemme, ja kustannussäästöt pienensivät tappiotamme jo vuodelta 2021. Täysimääräisinä nämä säästöt vaikuttavat kuluvasta vuodesta alkaen.

Haluamme olla moderni laatulentoyhtiö. Sen tärkeä osa on kaukoliikenteen uusittu matkustuskokemus, jonka esittelimme katsauskauden jälkeen. Uusimme laajarunkokoneidemme matkustamot kokonaan ja niihin tuodaan uusi premium economy -matkustusluokka. Investoimme tähän vuosia suunniteltuun ja kilpailukykymme turvaavaan uudistukseen noin 200 miljoonaa euroa.

Koko vuoden nettosuositteluindeksi pysyi korkealla tasolla ja oli 38. Finnair valittiin jo yhdennentoista peräkkäisen kerran Skytraxin asiakastutkimuksessa Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi, mistä olemme kiitollisia asiakkaillemme. Lentoliikenteen ylösajo pitkän matalan liikenteen kauden jälkeen toi kuitenkin mukanaan toiminnallisia haasteita, joita omikronmuunnoksen ennakoimattomat vaikutukset edelleen lisäsivät vuoden lopussa. Tämä näkyi lentojen heikentyneenä täsmällisyytenä ja asiakaspalvelukanavien ruuhkautumisena, kun monet asiakkaat muuttivat varauksiaan. Korkealaatuisen asiakaspalvelun ja täsmällisyyden varmistaminen on alkavan vuoden erityinen painopiste ja olennainen osa Finnairin toipumista pandemiasta.  

Omikron on osoittautunut aiempia variantteja lievemmäksi ja aallon taittuessa Euroopan maat ovat purkaneet rajoituksia. Pandemiasta ollaan siirtymässä endeemiseen vaiheeseen, jolloin koronavirukseen suhtaudutaan normaalina hengitystieinfektiona. Arvioimme, että tulevan kesän myötä olemme Kiinaa ja Hongkongia lukuun ottamatta lähempänä normaalia toimintaympäristöä, vaikka Aasian avautuminen viivästyykin aiemmin arvioidusta. Vuoden 2021 jälkipuolisko osoitti, että patoutunut matkustuskysyntä on vahvaa. Varaudumme kesän 2022 kasvavaan kysyntään kutsumalla henkilöstöä takaisin lomautuksilta töihin ja avaamalla uudet kaukoreitit Seattleen, Dallasiin, Busaniin ja Tokion Hanedan-kentälle.

Vuosi 2021 oli edeltäjänsä kaltaisesti Finnairille erittäin vaikea. Pitkään jatkunut pandemiatilanne ja toimintaympäristön nopeat muutokset kuormittivat rajusti henkilöstöämme. Tahdon osoittaa erityiskiitokseni kaikille heille jaksamisesta ja korkealuokkaisen asiakaspalvelukokemuksen tarjoamisesta näissä vaikeissa olosuhteissa. Uskon, että alkaneena vuonna etenemme merkittävästi pandemiasta toipumisen tiellä ja vuosi tuo työntekijöillemme mukanaan parempaa ennakoitavuutta ja onnistumisen iloa.

Osinkopolitiikka ja hallituksen esitys voitonjaosta

Finnairin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon osingonjaossa.

Vuonna 2021 osakekohtainen tulos oli -0,34 euroa (-0,51). Finnair Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 73 709 760,76 euroa 31.12.2021. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa.

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Finnairin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2022 on seuraava:

 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 tiistaina 19.7.2022
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022

Tämä teksti on kooste Finnairin 1.1–31.12.2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

FINNAIR OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuudet

Finnair järjestää 17.2.2022 tulosjulkistuslehdistötilaisuuden klo 11.00 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös webcastin kautta osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2022-0217-press.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään 17.2.2022 klo 13.00 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310 (Suomi), 08 5664 2651 (Ruotsi), 033 3300 0804 (Iso-Britannia) tai +44 (0)33 3300 0804 (muut maat). Vahvistuskoodi on 11247595#. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://finnairgroup.videosync.fi/2021-q4.

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja Mika Stirkkinen, puhelin (09) 818 4960, mika.stirkkinen@finnair.com

Sijoittajasuhdejohtaja Erkka Salonen, puhelin (09) 818 5101, erkka.salonen@finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.