Finnair Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Finnair Oyj             Johtohenkilöiden liiketoimet             4.1.2018 klo 14.35

Finnair täydentää tietoja johdon maaliskuussa 2017 tapahtuneista osakeomistusten muutoksista.  

Finnair tiedotti 16.3.2017 luovuttaneensa yhteensä 180 904 hallussaan olevaa omaa osaketta kannustinpalkkiona konsernin osakepohjaisen, vuosien 2014–2016 kannustinjärjestelmän piirissä olleille avainhenkilölle. Osakkeista yhteensä 72 153 luovutettiin yhtiön johtoryhmän jäsenille.

Osakeluovutuksista tiedotettaessa on epähuomiossa jäänyt jakelematta nyt julkaistava tiedote, joka koski toimitusjohtaja Pekka Vauramon vuosien 2014–2016 kannustinjärjestelmän perusteella saamia 28 434 osaketta. Luovutuksista on kuitenkin tehty asianmukaiset Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämät ilmoitukset Finanssivalvonnalle 16.3.2017. Vauramon osakeomistusta koskevat tiedot ovat koko ajan olleet ajan tasalla ja omistusmuutokset nähtävissä Finnairin internetsivuilta löytyvässä Johdon omistus -taulukossa https://investors.finnair.com/fi/governance/insider-issues/managers-holdings .

Samana päivänä järjestettiin Finnairin varsinainen yhtiökokous, ja jaeltavia tiedotteita oli yhteensä 34 kieliversiot mukaan lukien. Näistä kaksi jäi inhimillisen erehdyksen vuoksi jakamatta, mitä Finnair pahoittelee suuresti.

Kannustinohjelman ansaintakriteerit ja euromääräinen toteuma ovat olleet esillä johtoryhmän osalta vuoden 2016 vuosikertomuksessa, joka julkaistiin 15.2.2017. Vauramon 2014–2016 kannustinohjelman ansaintaa käsiteltiin erikseen myös 16.3.2017 yhtiökokouksessa.

Finnair kiinnittää jatkossa erityistä huomiota tämäntapaisten tiedotteiden jakeluun ja ryhtyy toimiin niitä koskevien prosessiensa parantamiseksi.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pekka   Vauramo Luonnollinen   henkilö
Asema: Toimitusjohtaja
         ---------------------------------------------------------------------------------------
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 213800SB6EOB8SSK9W63_20170316093015_20
         ---------------------------------------------------------------------------------------
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Finnair   Oyj
LEI: 213800SB6EOB8SSK9W63
         ---------------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimien yksityiskohtaiset   tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 16.3.2017
Kauppapaikka:
Liiketoimen luonne: Osakepalkkion   vastaanottaminen
Lisätietoja:
         ---------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentti:   Osake
ISIN: FI0009003230
         ---------------------------------------------------------------------------------------
Volyymi: 28 434
Yksikköhinta:
         ---------------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 28 434
Keskihinta:

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa