Finnair Oyj: Muutokset omien osakkeiden omistuksessa 15.01.2016

Finnair Oyj ILMOITUS 15.01.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.01.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 15.01.2016
Pörssikauppa OSTO
Osakelaji FIA1S
Osakemäärä 52 532 osaketta
Kokonaishinta 286 756,43 EUR
Keskihinta/ osake 5,4587 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 5,52 EUR
Alin hankintahinta/ osake 5,41 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.01.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 779 733 kpl
Finnair   Oyj:n puolesta
Danske Bank A/S Helsinki Branch
Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Tilaa