Finnairin Elokuun 2014 Liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj Pörssitiedote 5.9.2014 klo 09:00

Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi elokuussa 0,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 84,8 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski elokuussa 3,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,0 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 10,7 prosenttia ja kapasiteetti 12,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 32,1 prosenttia ja kapasiteetti 26,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 0,5 prosenttia ja kapasiteetti laski 6,0 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 60,5 prosenttia.

Finnairin reittilennoista 87,6 prosenttia (93,5) ja kaikista lennoista 87,1 prosenttia (93,1) saapui elokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Elokuu 2014

Elokuu 2014    muutos, % Vuoden 2014 alusta    muutos, %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 883,0 2,9 6 514,7 3,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 789,8 0,2 20 849,1 -1,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 366,5 -0,3 16 906,9 -0,7
Matkustajakäyttöaste % 84,8 -0,4 p 81,1 0,3 p
Rahti ja posti tn 12 705,6 -3,3 99 696,0 4,3
Tarjotut tonnikilometrit 418,5 -2,1 3 147,8 -0,7
Myydyt tonnikilometrit 291,9 -0,1 2 122,6 0,8
Kokonaiskäyttöaste % 69,7 1,4 p 67,4 1,0 p
Reittiliikenne yhteensä
Matkustajat 1000 834,3 6,0 6 117,3 6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 641,0 2,2 19 071,6 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 239,8 2,4 15 359,4 3,6
Matkustajakäyttöaste % 84,8 0,1 p 80,5 1,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 521,0 9,7 3 732,0 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 991,1 12,6 6 993,5 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 760,2 10,7 5 488,3 11,3
Matkustajakäyttöaste % 76,7 -1,3 p 78,5 1,9 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 23,6 -6,1 137,1 -5,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 171,9 -6,2 1 032,3 -6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 156,4 -5,7 907,5 -5,6
Matkustajakäyttöaste % 91,0 0,5 p 87,9 0,8 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 169,3 -1,8 1 115,7 -0,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 390,3 -3,2 10 177,7 -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 267,4 -1,0 8 383,0 -0,1
Matkustajakäyttöaste % 91,2 2,0 p 82,4 1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 120,3 5,3 1 132,5 8,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 87,8 4,8 868,2 5,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 55,8 2,7 580,6 8,0
Matkustajakäyttöaste % 63,6 -1,3 p 66,9 1,8 p
Lomaliikenne
Matkustajat 1000 48,8 -31,4 397,4 -30,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 148,7 -26,3 1 777,5 -26,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 126,7 -32,1 1 547,5 -29,8
Matkustajakäyttöaste % 85,2 -7,4 p 87,1 -4,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 787,1 -1,0 75 802,8 1,7
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 891,6 -3,5 15 738,9 3,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 575,2 -9,4 5 114,2 1,4
- Asian rahtiliikenne tn 7 186,6 0,7 53 783,0 1,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 133,8 -11,8 1 166,7 -4,1
Rahti lomaliikenteessä tn 0,1 -49,6 75,4 -61,9
Rahtilento tn** 2 918,5 -10,3 23 817,7 14,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 705,6 -3,3 99 696,0 4,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 132,0 -6,0 966,6 0,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 79,9 0,5 608,8 4,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,5 3,9 p 63,0 2,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 42,9 -7,8 p 57,0 3,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 60,3 5,0 p 61,3 2,1 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna


Syyskuun liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.10.2014.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Tilaa