Finnairin elokuun 2017 liikennetiedot

Report this content

Vahva kehitys Aasian ja Pohjois-Amerikan reiteillä jatkuu

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 11,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 14,7 prosenttia. Matkustajia oli kuukauden aikana 1,08 miljoonaa eli 10,1 prosenttia vertailukautta enemmän. Matkustajakäyttöaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä 85,8 prosenttiin.

Finnairin suurimman liikennealueen eli Aasian kapasiteetti kasvoi elokuussa 15,2 prosenttia ja liikenne kasvoi 18,7 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä 90,5 prosenttiin. Reittitarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella, mutta erityisesti vuoroja Tokioon ja Hongkongiin oli edellisvuotista enemmän.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti pysyi suunnilleen viimevuotisella tasollaan (ASK +1,4 prosenttia). Matkustajakäyttöaste nousi selvästi 7,4 prosenttiyksikköä 90,4 prosenttiin, minkä ansiosta liikenne kasvoi 10,5 prosenttia. Merkittävimmät ohjelmamuutokset vuodentakaisesta olivat Miamin reitin keskeytys kesän ajaksi sekä uuden, kolmesti viikossa operoitavan San Franciscon reitin avaus kesäkuun alussa.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 9,0 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden A321-kapearunkokoneen myötä. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 11,5 prosenttia. Kotimaanliikenteen kapasiteetti oli vertailukauden tasolla (ASK +0,2 prosenttia), mutta liikenne väheni 4,7 prosenttia. Oulun lentokentällä oli kiitotieremontista johtuvia liikennerajoituksia vielä elokuussa, mikä näkyi liikenteen laskuna.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 14,3 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 19,7 prosenttia. Rahdin vahva positiivinen kehitys jatkui heinäkuussa Kiinan pääkohteiden, Hongkongin, Japanin, Norjan ja Suomen vetämänä. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä Japan Airlinesin päivittäiseltä Tokio−Helsinki−Tokio-lennolta vuokrattu rahtitila. 

Elokuussa Finnairin lennoista 87,5 prosenttia (88,9) saapui aikataulussa.

Syyskuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 10.10.2017.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2017

elokuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 080,8  10,1 7 872,8 7,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 381,2  11,0 24 063,4 5,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 901,6 14,7 20 257,0 10,9
Matkustajakäyttöaste % 85,8 2,7 p 84,2 4,0 p
Rahti ja posti tn 14 576,3 16,7 100 945,5 4,7
Tarjotut tonnikilometrit 509,8  13,2 3 589,2 6,9
Myydyt tonnikilometrit 351,2 16,1 2 431,4 9,7
Kokonaiskäyttöaste % 68,9 1,7 p 67,7 1,7 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 706,6  11,5 4 934,9 9,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 326,1 9,0 9 525,1 6,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 071,1 11,5 7 714,6 9,2
Matkustajakäyttöaste % 80,8 1,8 p 81,0 1,9 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 33,7  9,1 209,6 1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 267,7 1,4 1 793,5 -2,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 241,9 10,5 1 515,6 1,3
Matkustajakäyttöaste % 90,4 7,4 p 84,5 3,3 p


Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 201,9  18,3 1 366,2 14,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 681,9  15,2 11 692,0 6,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 522,7 18,7 10 315,1 14,4
Matkustajakäyttöaste % 90,5 2,7 p 88,2 6,3 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 138,7  -5,3 1 362,2 -0,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,5 0,2 1 052,9 5,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 65,8 -4,7 711,7 2,9
Matkustajakäyttöaste % 62,4 -3,2 p 67,6 -1,9 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 12 860,6 14,7 88 239,2 4,2
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 177,7 -1,9 16 800,3 -1,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 893,3 1,0 6 157,0 0,0
- Asian rahtiliikenne tn 9 750,5 22,3 64 587,3 6,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 39,1 -70,8 694,7 -39,7
Rahtilento tn** 1 715,7 34,1 12 706,2 8,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 576,3 16,7 100 945,5 4,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 139,6  13,5 958,0  2,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 91,4  20,2  619,0  6,6 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 131,5  14,3  893,0  2,6 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 83,1  19,7  554,3  6,3 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,5 3,6 64,6 3,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 49,4 1,1 50,3 5,3
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 70,5 4,1 69,5 5,2
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  63,2 2,9 62,1 2,1

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Tilaa