Finnairin elokuun 2018 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             7.9.2018 klo 9.00

Finnairin kapasiteetti kasvoi 15,3 prosenttia elokuussa

Finnair kuljetti elokuussa 1 205 300 matkustajaa eli 11,5 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi Aasian -liikenteessä 13,4 %, Euroopan -liikenteessä 12,2 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 11,8 % ja kotimaan liikenteessä 5,0 %.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 15,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi
13,0 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,7 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 84,1 %.

Tarjotusta kapasiteetista 48 % oli Aasian -liikenteessä, 41 % Euroopan reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan sekä kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Tarjonta kasvoi Aasian -liikenteessä 11,3 % ja lisäkapasiteetti kohdistui pääasiassa uusille vuoroille Tokioon ja Bangkokiin sekä uuteen kohteeseen Nanjingiin. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 14,5 %, kun Chicagon reitille lisättiin vuoroja.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 20,7 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useisiin Pohjois- ja Keski-Euroopan kohteisiin, etenkin Tallinnaan ja Vilnaan. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 11,4 % vertailujaksosta. Vertailukaudella kotimaan liikenteen tarjontaa laski Oulun lentokentän kiitotieremontista johtuvat liikennerajoitukset, mutta tarjonnan kasvuun vaikuttivat myös vertailuajankohtaan nähden pidemmät lentoreitit.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 13,0 % Aasian-liikenteessä, 13,8 % Euroopan-liikenteessä, 11,3 % Pohjois-Amerikan -liikenteessä ja 7,5 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 91,8 %, Euroopan-liikenteen 76,1 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 87,8 % ja kotimaan liikenteen 60,3 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,7 prosenttiyksikköä 84,1 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat elokuussa 13,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,1 % erityisesti Japanin ja Hong Kongin hyvän rahtimarkkina kehityksen ansiosta ja kapasiteetin kasvusta Thaimaan reitille. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Helsingin lentokentän kiitotieremontti sekä tekniset ongelmat aiheuttivat viivästyksiä ja peruutuksia etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteessä, mikä näkyi täsmällisyydessä. Elokuussa 82,5 % (87,5) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Syyskuun liikennetiedote julkaistaan tiistaina 9.10.2018.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2018 

elokuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000  1 205,3  11,5  8 967,0  13,9 
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 897,6  15,3  28 229,8  17,3 
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 3 278,8  13,0  23 630,6  16,7 
Matkustajakäyttöaste %  84,1  -1,7p  83,7  -0,5p 
Rahti ja posti tn  14 147,9  -2,9  99 205,9  -1,7 
Tarjotut tonnikilometrit   571,8  12,2  4 151,9  15,7 
Myydyt tonnikilometrit  383,2  9,1  2 743,3  12,8 
Aasian reittiliikenne             
Matkustajat 1000  229,1 13,4 1 644,6 20,4
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 872,8 11,3 14 128,4 20,8
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 720,1 13,0 12 414,6 20,4
Matkustajakäyttöaste %  91,8 1,3p 87,9 -0,4p
Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  793,0 12,2 5 552,9 12,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 600,9 20,7 10 764,6 13,0
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 218,7 13,8 8 601,3 11,5
Matkustajakäyttöaste %  76,1 -4,6p 79,9 -1,1p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  37,6 11,8 246,5 17,6
Tarjotut henkilökilometrit milj.  306,5 14,5 2 090,2 16,5
Myydyt henkilökilometrit milj.  269,2 11,3 1 804,1 19,0
Matkustajakäyttöaste %  87,8 -2,6p 86,3 1,8p
Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  145,6 5,0 1 523,0 11,8
Tarjotut henkilökilometrit milj.  117,5 11,4 1 246,6 18,4
Myydyt henkilökilometrit milj.  70,8 7,5 810,6 13,9
Matkustajakäyttöaste %  60,3 -2,1p 65,0 -2,6p
           
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 838,2 -15,6 13 061,7 -22,3
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 143,2 28,0 6 621,4 7,5
- Asian rahtiliikenne tn 10 217,7 4,8 73 111,2 13,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 41,3 5,5 360,7 -48,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 240,3 3,0 93 155,0 5,6
Rahtilento tn** 907,6 -47,1 6 050,9 -52,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 147,9 -2,9 99 205,9 -1,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 151,2 7,5 1 074,2 12,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 89,6 -1,9 628,4 1,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 149,3 13,2 1 061,4 18,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 88,1 6,1 618,4 11,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 59,3 -5,7p 58,5 -6,1p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 51,7 2,7p 50,4 0,2p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 66,7 -3,7p 65,5 -4,0p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 59,0 -4,0p 58,3 -3,8p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

       Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa