Finnairin helmikuun 2018 liikennetiedot

Finnair Oyj                            Sijoittajauutinen                                          7.3.2018 klo 9.05

Voimakas kasvu jatkui odotetusti etenkin kaukoliikenteessä

Finnair kuljetti helmikuussa 957 100 matkustajaa eli 14,7 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä, 26,4 %, mutta kasvu oli voimakasta myös Pohjois-Amerikan reiteillä (+22,3 %), Euroopan-lennoilla (+12,5 %) ja kotimaan liikenteessä (+10,5 %).

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 18,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 20,6 %, mihin vaikutti etenkin kaukoliikenteen vapaa-ajanmatkustuskysynnän kasvu. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste nousi 1,3 %-yksikköä 84,2 %:iin.

Tarjotusta kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 33 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat pääasiassa vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Lensimme vertailukaudesta poiketen helmikuussa myös Chongqingiin ja lisäsimme vuoroja etenkin Bangkokiin, Hongkongiin ja Singaporeen. Lisäkapasiteetti kohdistui myös talvikauden uusille kausireiteille Goaan, Puerto Plataan, Puerto Vallartaan ja Havannaan, joka korvasi vertailukaudella kohteena olleen Varaderon. Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 24,1 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 27,0 %. Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja istuinten lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista. Kapasiteetti kasvoi 9,0 %, ja kasvu kohdistui ympärivuotiseksi kohteeksi otetun Reykjavikin reitille, lisävuoroihin muun muassa Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Berliiniin sekä suoriin lentoihin Lappiin Pariisista, Lontoosta ja Zürichistä. Kotimaan liikenteen merkittävä +22,9 % kasvu johtui lentojen lisäämisestä Pohjois-Suomen kohteisiin.  

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 26,3 % Aasian-liikenteessä, 28,5 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 11,1 % Euroopan-liikenteessä ja 13,9 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 91,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 78,2 %, Euroopan-liikenteen 78,5 %, ja kotimaan liikenteen 66,2 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste nousi 1,3 %-yksikköä 84,2 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat helmikuussa 18,4 % vertailujaksosta, ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,1 %. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta. Finnairin uuden COOL Nordic Cargo -terminaalin kaikki toiminnot otettiin käyttöön tammikuussa. 

Hankalat talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantaalla ja useilla Euroopan lentokentillä aiheuttivat useita viivästyksiä ja peruutuksia helmikuun alussa ja lopussa. Helmikuussa 72,3 prosenttia (83,5) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Maaliskuun 2018 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 10.4.2018.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2018

helmikuu 2018 muutos % vuoden 2018 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 957,1 14,7 1 922,8 15,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 020,9 18,8 6 296,7 19,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 544,3 20,6 5 168,9 19,9
Matkustajakäyttöaste % 84,2 1,3p 82,1 0,4p
Rahti ja posti tn 9 344,8 -4,0 18 741,9 -3,8
Tarjotut tonnikilometrit 449,8 18,4 939,2 19,2
Myydyt tonnikilometrit 287,1 15,9 583,2 16,0
Kokonaiskäyttöaste % 63,8 -1,4p 62,1 -1,7p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 189,5 26,4 385,7 24,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 572,2 24,1 3 286,9 25,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 433,8 26,3 2 922,2 25,0
Matkustajakäyttöaste % 91,2 1,6p 88,9 -0,3p

 
 
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 507,4 12,5 1 030,2 13,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 002,2 9,0 2 094,7 8,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 786,5 11,1 1 590,6 11,2
Matkustajakäyttöaste % 78,5 1,5p 75,9 1,6p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 23,5 22,3 49,8 20,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 238,0 27,0 497,2 23,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 186,1 28,5 392,4 25,8
Matkustajakäyttöaste % 78,2 0,9p 78,9 1,2p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 236,7 10,5 457,1 11,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 208,4 22,9 417,8 26,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 137,9 13,9 263,7 14,9
Matkustajakäyttöaste % 66,2 -5,2p 63,1 -6,3p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 124,9 -29,1 2 103,2 -36,3
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 514,1 -20,7 998,9 -20,2
- Asian rahtiliikenne   tn 7 042,4 16,9 14 447,8 20,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 47,6 -64,3 88,0 -67,9
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 729,1 4,0 17 637,9 4,9
Rahtilento tn** 615,7 -54,2 1 103,9 -58,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 344,8 -4,0 18 741,9 -3,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 109,3 10,7 228,8 11,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 59,5 0,6 120,7 3,0
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,7 18,4 226,2 19,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 58,5 12,1 118,9 14,8
Rahtiliikenteen   kokonaiskäyttöaste* % 54,4 -5,5p 52,7 -4,1p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 46,3 -10,2p 43,5 -8,9p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 61,4 -1,7p 59,7 -0,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  54,3 -3,0p 52,6 -2,0p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

       Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2017 Finnairin liikevaihto oli 2 568 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 12 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa