Finnairin helmikuun 2019 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             7.3.2019 klo 9.00

Finnairin helmikuun 2019 liikennetiedot

Kapasiteetin kasvu nopeinta Euroopassa – Rahdin kysyntä hyvä

Finnair kuljetti helmikuussa 995 100 matkustajaa eli 4,0 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 10,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 4,3 %, ja matkustajakäyttöaste laski 4,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 79,7 %:iin.  

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuun puolessa välissä 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 7,8 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin, Phuketiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 2,4 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 18,3 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,8 % vertailujaksosta. Hankalat talviolosuhteet ja niistä aiheutuneet lentojen perumiset vaikuttivat etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteeseen, mikä näkyy näiden liikennealueiden luvuissa.

Myydyt henkilökilometrit pysyivät vertailukauden tasolla Aasian-liikenteessä, kasvoivat 14,0 % Euroopan-liikenteessä ja 2,4 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja laskivat kotimaan liikenteessä 3,5 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 84,6 %, Euroopan-liikenteen 75,6 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 82,0 % ja kotimaan liikenteen 62,1 %.

Matkustajamäärät olivat Aasian-liikenteessä vertailujakson tasolla, ja nousivat Pohjois-Amerikan -liikenteessä 4,0 % ja Euroopan-liikenteessä 8,8 %. Kotimaan liikenteessä matkustajamäärä laski 3,2 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat helmikuussa 16,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 26,2 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta.

Finnairin lennoista 74,4 % (72,3 %) saapui helmikuussa aikataulussa.

Maaliskuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 5.4.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2019

helmikuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 995,1 4,0 2 002,9 4,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 327,1 10,1 6 931,1 10,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 653,3 4,3 5 428,2 5,0
Matkustajakäyttöaste % 79,7 -4,5p 78,3 -3,8p
Rahti ja posti tn 11 633,2 24,5 23 618,9 26,0
Tarjotut tonnikilometrit 490,7 9,1 1 024,8 9,1
Myydyt tonnikilometrit 311,1 8,4 635,6 9,0

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 189,5 0,0 394,4 2,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 695,1 7,8 3 542,4 7,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 433,3 0,0 2 980,4 2,0
Matkustajakäyttöaste % 84,6 -6,6p 84,1 -4,8p

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 551,9 8,8 1 116,5 8,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 185,4 18,3 2 462,2 17,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 896,5 14,0 1 790,2 12,5
Matkustajakäyttöaste % 75,6 -2,9p 72,7 -3,2p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,4 4,0 51,9 4,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 232,3 -2,4 499,5 0,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 190,5 2,4 404,2 3,0
Matkustajakäyttöaste % 82,0 3,8p 80,9 2,0p

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 229,1 -3,2 440,0 -3,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 214,3 2,8 427,1 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 133,0 -3,5 253,4 -3,9
Matkustajakäyttöaste % 62,1 -4,1p 59,3 -3,8p

Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 262,3 101,1 4 602,3 118,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 698,6 35,9 1 349,6 35,1
- Asian rahtiliikenne tn 8 623,4 22,4 17 562,6 21,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn 48,9 2,6 104,4 18,5
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 633,2 33,3 23 618,9 33,9
Rahtilento tn** 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 633,2 24,5 23 618,9 26,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 125,2 14,5 261,6 14,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 73,8 24,0 149,8 24,1
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 125,2 16,2 261,6 15,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 73,8 26,2 149,8 26,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,9 4,5p 57,3 4,5p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 63,1 16,8p 59,0 15,5p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,3 2,8p 63,0 3,3p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 58,9 4,7p 57,3 4,7p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa