Finnairin helmikuun 2019 liikennetiedot

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             7.3.2019 klo 9.00

Finnairin helmikuun 2019 liikennetiedot

Kapasiteetin kasvu nopeinta Euroopassa – Rahdin kysyntä hyvä

Finnair kuljetti helmikuussa 995 100 matkustajaa eli 4,0 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 10,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 4,3 %, ja matkustajakäyttöaste laski 4,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 79,7 %:iin.  

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuun puolessa välissä 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 7,8 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin, Phuketiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 2,4 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 18,3 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,8 % vertailujaksosta. Hankalat talviolosuhteet ja niistä aiheutuneet lentojen perumiset vaikuttivat etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteeseen, mikä näkyy näiden liikennealueiden luvuissa.

Myydyt henkilökilometrit pysyivät vertailukauden tasolla Aasian-liikenteessä, kasvoivat 14,0 % Euroopan-liikenteessä ja 2,4 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja laskivat kotimaan liikenteessä 3,5 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 84,6 %, Euroopan-liikenteen 75,6 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 82,0 % ja kotimaan liikenteen 62,1 %.

Matkustajamäärät olivat Aasian-liikenteessä vertailujakson tasolla, ja nousivat Pohjois-Amerikan -liikenteessä 4,0 % ja Euroopan-liikenteessä 8,8 %. Kotimaan liikenteessä matkustajamäärä laski 3,2 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat helmikuussa 16,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 26,2 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta.

Finnairin lennoista 74,4 % (72,3 %) saapui helmikuussa aikataulussa.

Maaliskuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 5.4.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2019

helmikuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 995,1 4,0 2 002,9 4,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 327,1 10,1 6 931,1 10,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 653,3 4,3 5 428,2 5,0
Matkustajakäyttöaste % 79,7 -4,5p 78,3 -3,8p
Rahti ja posti tn 11 633,2 24,5 23 618,9 26,0
Tarjotut tonnikilometrit 490,7 9,1 1 024,8 9,1
Myydyt tonnikilometrit 311,1 8,4 635,6 9,0

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 189,5 0,0 394,4 2,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 695,1 7,8 3 542,4 7,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 433,3 0,0 2 980,4 2,0
Matkustajakäyttöaste % 84,6 -6,6p 84,1 -4,8p

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 551,9 8,8 1 116,5 8,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 185,4 18,3 2 462,2 17,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 896,5 14,0 1 790,2 12,5
Matkustajakäyttöaste % 75,6 -2,9p 72,7 -3,2p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,4 4,0 51,9 4,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 232,3 -2,4 499,5 0,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 190,5 2,4 404,2 3,0
Matkustajakäyttöaste % 82,0 3,8p 80,9 2,0p

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 229,1 -3,2 440,0 -3,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 214,3 2,8 427,1 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 133,0 -3,5 253,4 -3,9
Matkustajakäyttöaste % 62,1 -4,1p 59,3 -3,8p

Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 262,3 101,1 4 602,3 118,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 698,6 35,9 1 349,6 35,1
- Asian rahtiliikenne tn 8 623,4 22,4 17 562,6 21,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn 48,9 2,6 104,4 18,5
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 633,2 33,3 23 618,9 33,9
Rahtilento tn** 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 633,2 24,5 23 618,9 26,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 125,2 14,5 261,6 14,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 73,8 24,0 149,8 24,1
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 125,2 16,2 261,6 15,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 73,8 26,2 149,8 26,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,9 4,5p 57,3 4,5p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 63,1 16,8p 59,0 15,5p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,3 2,8p 63,0 3,3p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 58,9 4,7p 57,3 4,7p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa