Finnairin helmikuun 2021 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                                          5.3.2021 klo 9.00

COVID-19-pandemia näkyi edelleen voimakkaasti helmikuun matkustajaliikenneluvuissa, rahdin vahva vire jatkuu

Finnair kuljetti helmikuussa 87 300 matkustajaa eli 91,6 % vähemmän kuin vuoden 2020 helmikuussa, jolloin tosin muun muassa matkustajamäärää nosti karkauspäivä. Helmikuun 2021 matkustajamäärä oli kuitenkin 2,0 % enemmän kuin tammikuussa 2021. Vertailukelpoinen matkustajamäärän kasvu verrattuna tammikuuhun 2021 oli 12,9 % huomioiden kolmen päivän eron tammi- ja helmikuun pituudessa.

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä helmikuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski helmikuussa 89,1 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 77 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,4 % verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2020 helmikuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 49,5 prosenttiyksikköä 26,6 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,9 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 91,4 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 75,7 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,2 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 95,3 % Euroopan-liikenteessä ja 77,8 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 10,7 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 39,9 % ja kotimaanliikenteen 59,3 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja helmikuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,6 % ja kotimaanliikenteessä 81,0 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat helmikuussa 83,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 73,4 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 55,1 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 28,6 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit nousivat 32,8 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 17,5 % tammikuusta 2021, vaikka helmikuu on lyhyempi kuukausi, koska rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 83,4 % (86,1 %) saapui helmikuussa aikataulussa.

Maaliskuun 2021 liikennetiedote julkaistaan keskiviikkona 7.4.2021.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2021

helmikuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 87,3 -91,6 172,9 -92,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 373,0 -89,1 777,3 -89,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 99,3 -96,2 202,1 -96,5
Matkustajakäyttöaste % 26,6 -49,5p 26,0 -51,1p
Rahti ja posti tn 6 159,7 -38,9 11 402,4 -49,9
Tarjotut tonnikilometrit 131,4 -73,5 249,6 -77,0
Myydyt tonnikilometrit 54,3 -81,7 100,9 -84,6
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 3,0 -98,2 6,1 -98,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 205,6 -86,9 436,4 -87,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 22,1 -98,2 45,4 -98,5
Matkustajakäyttöaste % 10,7 -68,2p 10,4 -71,1p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 38,7 -93,6 80,3 -93,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 114,2 -91,4 233,9 -91,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 45,6 -95,3 97,0 -95,1
Matkustajakäyttöaste % 39,9 -33,6p 41,4 -31,3p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 0,0 -100,0
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A N/A N/A
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 45,6 -81,0 86,4 -81,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 53,2 -75,7 107,0 -75,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 31,5 -77,8 59,7 -78,5
Matkustajakäyttöaste % 59,3 -5,6p 55,8 -8,5p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 160,5 -92,9 396,5 -92,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 0,0 -100,0
- Aasian rahtiliikenne tn 2 196,1 -67,8 4 334,9 -72,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 29,3 -22,6 56,2 -28,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 386,0 -76,3 4 787,6 -79,0
Rahtilento tn** 3 773,7 100,0 6 614,8 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 6 159,7 -38,9 11 402,4 -49,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 54,9 -55,1 101,5 -62,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 45,6 -28,6 83,1 -41,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 19,8 -83,8 41,6 -84,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 17,0 -73,4 33,6 -76,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 83,0 30,8p 81,8 29,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A N/A N/A
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 89,4 33,5p 84,0 28,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 85,9 33,7p 80,9 28,8p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa