Finnairin huhtikuun 2019 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen                         8.5.2019 klo 9.10

Finnairin huhtikuun matkustajamäärä kasvoi 14,8 % vertailukaudesta ja kapasiteetti jatkoi vahvaa kasvuaan 

Finnair kuljetti huhtikuussa 1 227 400 matkustajaa eli 14,8 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 19,6 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 17,8 %, ja matkustajakäyttöaste laski 1,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 81,4 %:iin.  

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuussa 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 11,5 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Hong Kongiin, Tokioon ja Osakaan. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 140,7 %. Kapasiteetin kasvu on seurausta uuden Los Angelesin reitin avauksesta, liikennöinnin aloittamisessa Chicagoon ja San Franciscoon vertailukautta aiemmin sekä siitä, että Miamin lennot jatkuivat tänä vuonna huhtikuulle.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui useille eri reiteille ja se painottui etenkin uusille reiteille Bergeniin, Stuttgartiin ja Lissaboniin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 0,4 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 6,4 % Aasian-liikenteessä, 142,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 20,7 % Euroopan-liikenteessä ja 0,7 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 81,9 %, Euroopan-liikenteen 81,1 % ja kotimaan liikenteen 67,1 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 6,2 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 116,7 %, Euroopan-liikenteessä 18,8 % ja kotimaan liikenteessä 0,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat huhtikuussa 27,0 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,3 % pääasiassa Norjan, Hong Kongin ja Kaakkois-Aasian hyvän markkinakehityksen vuoksi.

Finnairin lennoista 82,5 % (82,9%) saapui huhtikuussa aikataulussa.

Toukokuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 7.6.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2019

huhtikuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 1 227,4  14,8  4 375,2  7,1 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 923,1  19,6  14 592,9  12,7 
Myydyt henkilökilometrit milj. 3 193,8  17,8  11 549,5  7,7 
Matkustajakäyttöaste % 81,4  -1,2p  79,1  -3,7p 
Rahti ja posti tn 14 287,0  13,2  51 816,3  19,6 
Tarjotut tonnikilometrit 570,6  19,1  2 142,8  11,9 
Myydyt tonnikilometrit 376,2  16,8  1 362,0  10,3 
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 207,9  6,2  801,2  2,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 911,2  11,5  7 358,5  9,0 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 582,2  6,4  6 080,8  2,0 
Matkustajakäyttöaste % 82,8  -3,9p  82,6  -5,6p 
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 774,0  18,8  2 544,4  11,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 471,2  17,9  5 298,7  17,7 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 192,6  20,7  4 052,2  15,1 
Matkustajakäyttöaste % 81,1  1,8p  76,5  -1,8p 
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 41,3  116,7  117,6  23,8 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 378,9  140,7  1 107,3  25,0 
Myydyt henkilökilometrit milj. 310,5  142,1  898,2  25,1 
Matkustajakäyttöaste % 81,9  0,5p  81,1  0,0p 
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 204,3  0,5  912,0  -1,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 161,8  0,4  828,4  2,4 
Myydyt henkilökilometrit milj. 108,5  0,7  518,3  -1,4 
Matkustajakäyttöaste % 67,1  0,2p  62,6  -2,4p 
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 845,9  57,4  10 151,3  79,2 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 169,9  73,1  3 244,0  38,4 
- Asian rahtiliikenne tn 10 222,1  8,5  38 217,7  16,9 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 49,2  8,9  203,3  8,6 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 14 287,0  19,6  51 816,3  26,7 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  0,0  0,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 287,0  13,2  51 816,3  19,6 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 159,8  25,4  566,1  17,9 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 90,4  13,7  328,6  19,4 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 159,8  27,0  566,1  19,4 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 90,4  15,3  328,6  21,2 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,6  -5,8p  58,0  0,7p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 47,9  -4,9p  55,0  5,0p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,0  -8,2p  64,0  -0,5p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 56,6  -5,7p  58,0  0,9p 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa