Finnairin kesäkuun 2016 liikennetiedot

Finnair Oyj                                    Pörssitiedote                                                           8.7.2016 klo 09.00

Matkustajamäärä kasvoi 6,7 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 10,5 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kapasiteetti kasvoi erityisesti kaukoliikenteessä, jonka osuus tarjotuista henkilökilometreistä oli 56 %, kun se edellisvuonna oli 52 %. Voimakkaasta kasvusta huolimatta matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 84,1 prosenttia (84,7 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi kesäkuussa 14,4 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä ja liikenne kasvoi 10,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi kesäkuussa liikennöityjen Miamin ja Chicagon reittien myötä peräti 44,4 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 37,3 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,1 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 4,0 prosenttia ja liikenne 0,3 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* laski huhti–kesäkuussa 3,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 6,69 eurosenttiä.

”Finnairin kaukoliikenteen voimakkaan kasvun myötä tarjotut matkustajakilometrit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä. Kaukoliikenteen yksikkötuotto on tavanomaisesti lähialueliikenteen yksikkötuottoa matalampi, ja uusien kaukoreittien matkustajakäyttöasteet olivat vasta-avatuille reiteille tyypillisellä tavalla verrattain alhaisia. Nämä tekijät pienensivät keskimääräistä yksikkötuottoa. Aasian ja Amerikan liikenteessä yksikkötuotot laskivat vuodentakaisesta, kun taas kotimaan liikenteessä ne pysyivät vertailukauden tasolla ja Euroopassa kasvoivat hieman. Finnairin myydyt rahtitonnit kasvoivat, mutta yksikkötuotto laski rahtimarkkinoiden ylikapasiteetin myötä”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 10,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 17,0 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Kesäkuussa Finnairin lennoista 86,8 prosenttia (86,5) saapui aikataulussa.

Heinäkuun 2016 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 8.8.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2016

kesäkuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 008,5 6,7 5 279,9 7,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 955,6 10,5 16 633,2 7,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 484,6 9,7 12 991,7 6,4
Matkustajakäyttöaste % 84,1 -0,6 p 78,1 -0,5 p
Rahti ja posti tn 12 833,7 17,3 70 977,1 14,7
Tarjotut tonnikilometrit 438,7 13,8 2 451,0 8,0
Myydyt tonnikilometrit 299,9 11,2 1 589,1 8,7
Kokonaiskäyttöaste % 68,3 -1,6 p 64,8 0,4 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 666,9 6,4 3 172,8 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 196,8 2,5 6 412,2 3,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 028,4 5,1 4 942,5 3,4
Matkustajakäyttöaste % 85,9 2,1 p 77,1 0,1 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 31,4 29,4 143,0 23,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 256,8 44,4 1 304,4 31,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 223,9 37,3 1 038,9 27,4
Matkustajakäyttöaste % 87,2 -4,5 p 79,6 -2,6 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 154,5 10,2 852,7 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 401,2 14,4 8 091,6 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 160,6 10,4 6 438,0 5,3
Matkustajakäyttöaste % 82,8 -3,0 p 79,6 -0,7 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 155,7 1,2 1 111,4 15,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 100,8 -4,0 825,1 14,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 71,7 -0,3 572,4 14,6
Matkustajakäyttöaste % 71,2 2,6 p 69,4 0,1 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 393,9 19,0 62 045,5 14,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 332,5 35,0 12 416,4 20,4
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 866,2 38,8 4 422,1 16,8
- Asian rahtiliikenne tn 8 050,8 13,4 44 302,0 13,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 144,4 13,6 905,1 9,2
Rahtilento tn** 1 439,8 5,6 8 931,6 13,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 833,7 17,3 70 977,1 14,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 127,8 10,8 725,4 7,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 77,5 15,7 427,0 15,4
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 119,9 10,8 677,7 7,5
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 70,2 17,0 381,6 14,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,7 2,6 p 58,9 4,1 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,8 3,5 p 41,7 0,2 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 63,9 3,3 p 60,7 4,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  58,5 3,1 p 56,3 3,6 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2015 Finnairin liikevaihto oli 2 255 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 4 800 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa