Finnairin lentäjien lisäeläkejärjestelyn kustannus voi kasvaa työeläkeuudistuksen seurauksena

Finnair Oyj                Pörssitiedote                  24.9.2015 klo 08.00

Suomalaiset työmarkkinajärjestöt sopivat syksyllä 2014 yleisen työeläkejärjestelmän uudistuksesta, joka koskisi muun muassa lakisääteisen eläkeiän asteittaista korottamista 63:sta 65 vuoteen. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän lain loppuvuonna 2015, ja sen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2017 alusta.

Finnairin lentäjien lakisääteiset eläkkeet ylittävistä eläke-eduista on sovittu heidän työehtosopimuksessaan. Sen vuoksi lentäjien kanssa on käyty neuvotteluja etuusperusteisten lisäeläke-ehtojen muuttamisesta niin, että niissä otettaisiin huomioon lakimuutoksen vaikutukset. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole löydetty asiaan ratkaisua.

Mikäli työeläkejärjestelmän uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti mutta lentäjien eläke-etuuksia ei voitaisi tarkistaa yleistä eläkemuutosta vastaavasti, Finnair joutuisi kattamaan työeläkelainsäädännön muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Tällöin yhtiön eläkevelvoite kasvaisi yhteensä noin 30 miljoonalla eurolla. Tämä kirjautuisi taseeseen lain vahvistamisen jälkeen eli oletettavasti vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Lisäksi muutos kasvattaisi henkilöstökuluja noin kahdella miljoonalla eurolla vuosittain.

Neuvoteltavana olevat lisäeläke-edut koskevat Finnairin noin 700 liikennelentäjää. Keskimäärin Finnairin lentäjät jäävät lisäeläkkeelle 58-vuotiaana.

Finnairiin rekrytoitavien uusien lentäjien työehtosopimuksessa sovittu lisäeläke on maksuperusteinen, eikä lakimuutoksella näin ollen ole vaikutusta heidän eläkekustannuksiinsa.

Finnair pyrkii aktiivisesti löytämään keinot, joilla työmarkkinaosapuolten yhdessä sopima yleinen työeläkejärjestelmäuudistus toteutetaan niin, ettei yhtiölle aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia.

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, p. 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa