Finnairin lokakuun 2016 liikennetiedot

Finnair Oyj                                    Pörssitiedote                                                           8.11.2016 klo 9.00

Rahdin kysyntätilanne parantunut; matkustajamäärä viime vuoden tasolla

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi lokakuussa 3,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 1,4 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ja oli 79,9 prosenttia. Finnair aloitti lokakuun aikana asteittaisen siirtymisen talvikauden liikenneohjelmaan.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi lokakuussa 8,9 prosenttia erityisesti kesäkaudeksi lanseerattujen Fukuokan ja Guangzhoun reittien sekä A350-koneiden tuoman lisäkapasiteetin myötä, ja liikenne kasvoi 5,3 prosenttia. Molemmat uudet reitit jäivät lokakuun aikana talvitauolle. Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui vuodentakaisesta 1,0 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 6,6 prosenttia erityisesti siksi, että Chicagon reitti jäi talvitauolle aikaisemmin kuin viime vuonna.

Euroopan-liikenteessä kokonaisuutena muutokset olivat lokakuussa pieniä: kapasiteetti kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne 0,3 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 9,5 prosenttia ja liikenne supistui 1,9 prosenttia tavallista useampien lentojen peruutusten ja käyttöön otettujen kolmioreittien myötä. Lentojen supistusten myötä kotimaan matkustajamäärä väheni mutta käyttöaste parani.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi lokakuussa 1,3 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 14,0 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilennot Helsingin ja Lontoon välillä korvattiin säännöllisellä A350-matkustajakoneyhteydellä Heathrow’lle lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Lokakuussa Finnairin lennoista 88,8 prosenttia (92,9) saapui aikataulussa.

Marraskuun 2016 liikennetilasto julkaistaan perjantaina 9.12.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2016

lokakuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 932,5 -0,1 9 199,7 5,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 898,7 3,9 28 618,6 7,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 316,3 2,1 22 961,4 6,0
Matkustajakäyttöaste % 79,9 -1,4 p 80,2 -0,9 p
Rahti ja posti tn 13 358,2 5,6 123 174,0 14,0
Tarjotut tonnikilometrit 433,4 7,0 4 227,9 8,7
Myydyt tonnikilometrit 289,6 4,3 2 799,6 8,1
Kokonaiskäyttöaste % 66,8 -1,7 p 66,2 -0,4 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 595,4 0,5 5 729,0 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 203,2 0,8 11 272,2 2,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 954,3 0,3 8 926,4 3,1
Matkustajakäyttöaste % 79,3 -0,4 p 79,2 0,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 21,5 -10,9 256,0 13,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 193,0 -1,0 2 295,8 24,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 153,0 -6,6 1 840,3 18,2
Matkustajakäyttöaste % 79,3 -4,8 p 80,2 -4,4 p

 
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 149,9 4,9 1 503,7 5,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 388,5 8,9 13 812,2 8,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 130,5 5,3 11 339,0 6,3
Matkustajakäyttöaste % 81,4 -2,8 p 82,1 -1,6 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 165,7 -5,0 1 710,9 8,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 114,1 -9,5 1 238,4 6,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 78,6 -1,9 855,8 8,7
Matkustajakäyttöaste % 68,9 5,4 p 69,1 1,3 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 12 104,1 10,5 108 771,7 15,2
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 420,1 -0,9 21 737,2 22,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 676,7 -9,0 7 801,8 16,9
- Asian rahtiliikenne tn 8 870,7 16,8 77 792,1 13,6
- Kotimaan rahtiliikenne tn 136,7 -23,6 1 440,6 0,7
Rahtilento tn** 1 254,1 -26,0 14 402,3 5,6
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 358,2 5,6 123 174,0 14,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 122,1 0,7 1233,8 6,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 82,6 10,7 745,5 14,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit*   milj. 114,6 1,3 1154,5 6,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 75,2 14,0 671,3 14,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,7 6,1 p 60,4 4,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 40,2 0,5 p 40,5 1,0 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 72,4 7,5 p 63,4 5,3 p
Reittiliikenteen   rahdin kokonaiskäyttöaste* % 65,6 7,3 p 58,1 4,4 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa