Finnairin lokakuun 2018 liikennetiedot

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             7.11.2018 klo 9.00

Finnairin lokakuun 2018 liikennetiedot

Kuljetimme kaikkien aikojen ennätysmäärän rahtia lokakuussa

Finnair kuljetti lokakuussa 1 141 700 matkustajaa eli 8,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärien voimakas kasvu jatkui Euroopan ja kotimaan liikenteessä, jotka kasvoivat 11,0 % ja 8,3 %. Kaukoliikenteessä matkustajamäärät olivat vertailukauden tasolla.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 8,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi
5,3 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 2,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 79,5 %.  

Kaukoliikenteen tarjonta kasvoi maltillisesti lokakuussa, sillä uusia A350-lentokoneita ei ole otettu käyttöön vertailujakson jälkeen. Aasian -liikenteen tarjonta kasvoi 2,2 % vertailukaudesta, ja kohdistui pääasiassa uusille vuoroille Tokioon sekä uuteen kohteeseen Nanjingiin. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 5,4 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 18,2 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useisiin Pohjois- ja Keski-Euroopan kohteisiin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 8,7 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -0,5 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 13,7%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 2,5 % ja kotimaan liikenteessä 8,8 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 81,2 %, Euroopan-liikenteen 78,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,2 % ja kotimaan liikenteen 66,6 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 6,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,6 % erityisesti Japanin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Kotimaan rahtiliikenne ja Yhdysvaltoihin suuntautuva rahtiliikenne kehittyivät suotuisasti. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit tonneissa mitattuna kasvoivat kaikkien aikojen ennätykseen noustessaan 4,3% vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Lokakuussa 86,8 % (82,9%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Marraskuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 7.12.2018.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2018 

lokakuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000  1 141,7  8,2  11 268,0  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 680,7  8,7  35 593,1  15,9 
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 2 925,4  5,3  29 530,4  14,4 
Matkustajakäyttöaste %  79,5  -2,6p  83,0  -1,1p 
Rahti ja posti tn  16 037,0  4,3  129 711,3  -1,4 
Tarjotut tonnikilometrit   541,0  6,1  5 233,3  14,0 
Myydyt tonnikilometrit  362,1  5,1  3 462,7  11,0 

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  189,4  -0,5  2 036,0  16,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 762,0  2,2  17 657,7  17,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 430,5  -0,5  15 363,0  16,4 
Matkustajakäyttöaste %  81,2  -2,2p  87,0  -0,7p 
Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  737,7  11,0  7 035,3  12,1 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 516,0  18,2  13 777,4  14,3 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 189,9  13,7  10 937,3  11,8 
Matkustajakäyttöaste %  78,5  -3,1p  79,4  -1,8p 

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  30,1  0,8  307,7  13,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  270,5  5,4  2 644,1  14,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  217,0  2,5  2 244,1  14,9 
Matkustajakäyttöaste %  80,2  -2,3p  84,9  0,4p 

Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  184,6  8,3  1 889,0  10,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  132,1  8,7  1 513,9  16,5 
Myydyt henkilökilometrit milj.  88,0  8,8  986,1  12,4 
Matkustajakäyttöaste %  66,6  0,0p  65,1  -2,4p 
           
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 497,0  0,8  17 519,3  -19,5 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 000,4  13,5  8 698,7  10,1 
- Asian rahtiliikenne tn 11 582,5  12,4  95 156,7  12,0 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 56,9  -8,4  464,9  -43,5 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 136,8  10,3  121 839,6  5,5 
Rahtilento tn** 900,2  -45,5  7 871,7  -51,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 16 037,0  4,3  129 711,3  -1,4 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 145,5  2,1  1 364,3  10,4 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 100,3  4,6  819,7  1,3 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 143,9  6,8  1 348,2  16,9 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 98,8  12,6  806,7  10,8 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 68,9  1,7p  60,1  -5,5p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,9  13,6p  51,5  1,7p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 76,8  4,0p  67,3  -3,4p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 68,7  3,5p  59,8  -3,3p 


* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa