Finnairin lokakuun 2019 liikennetiedot

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen                         7.11.2019 klo 9.00

Matkustajamäärällä mitattuna historian paras lokakuu, matkustajakäyttöaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta

Finnair kuljetti lokakuussa 1 266 000 matkustajaa eli 10,9 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 10,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 14,1 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 2,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 82,3 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-lentokonetta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 12,5 % vertailukaudesta, mihin vaikuttivat etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistaminen vertailukaudesta sekä Osakan vertailukautta suurempi lentomäärä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 27,5 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui pääasiassa Lontoon- ja Brysselin-reiteille sekä uusiin kohteisiin Hannoveriin ja Trondheimiin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 2,2 % pääasiassa liikenneohjelmamuutosten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 14,7 % Aasian-liikenteessä, 32,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,
10,8 % Euroopan-liikenteessä ja 2,9 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,8 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 83,1 %, Euroopan-liikenteen erityisen vahva 82,5 % ja kotimaan liikenteen 70,1 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 14,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 27,2 %, Euroopan-liikenteessä 11,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,8 %.  

Rahtitonneilla mitattuna lokakuu oli historian paras ja reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 13,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,2 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen lokakuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, ja markkinan pehmeneminen sekä rahdin hintapaineet näkyivät erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa. 

Finnairin lennoista 82,4 % (86,8 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

Marraskuun liikennetiedote julkaistaan torstaina 5.12.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2019

lokakuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 1 266,0 10,9 12 412,8 10,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 4 054,1 10,1 39 654,8 11,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 336,5 14,1 32 719,5 10,8
Matkustajakäyttöaste % 82,3 2,8p 82,5 -0,5p
Rahti ja posti tn 16 786,9 4,7 144 615,6 11,5
Tarjotut tonnikilometrit 595,8 10,1 5 804,2 10,9
Myydyt tonnikilometrit 403,5 11,5 3 843,3 11,0
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 216,4 14,3 2 167,8 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 982,0 12,5 19 543,2 10,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 640,2 14,7 16 393,1 6,7
Matkustajakäyttöaste % 82,8 1,6p 83,9 -3,1p
           
Euroopan reittiliikenne            
Matkustajat 1 000 825,3 11,9 7 938,9 12,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 597,9 5,4 15 178,2 10,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 319,0 10,8 12 375,7 13,2
Matkustajakäyttöaste % 82,5 4,1p 81,5 2,2p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 38,2 27,2 389,3 26,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 345,1 27,5 3 401,4 28,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 286,8 32,1 2 948,9 31,4
Matkustajakäyttöaste % 83,1 2,9p 86,7 1,8p
           
Kotimaan reittiliikenne            
Matkustajat 1 000 186,1 0,8 1 916,8 1,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 129,2 -2,2 1 532,0 1,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 90,5 2,9 1 001,8 1,6
Matkustajakäyttöaste % 70,1 3,5p 65,4 0,3p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 3 612,5 44,7 28 671,5 63,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 350,7 35,0 11 427,7 31,4
- Asian rahtiliikenne tn 11 775,3 1,7 104 022,8 9,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 48,4 -15,1 493,6 6,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 16 786,9 10,9 144 615,6 18,7
Rahtilento tn** 0  0  0  0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 16 786,9 4,7 144 615,6 11,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 163,1 12,1 1 572,7 15,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 104,9 4,6 914,8 11,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 163,1 13,3 1 572,7 16,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 104,9 6,2 914,8 13,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,3 -4,6p 58,2 -1,9p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 59,9 -3,1p 56,3 4,7p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 70,0 -6,8p 63,0 -4,3p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 64,3 -4,3p 58,2 -1,7p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

       Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa