Finnairin lokakuun 2021 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                     5.11.2021 klo 9.00

Erityisesti Euroopan-reittien matkustajaliikenneluvut paranivat selvästi lokakuussa, vaikka COVID-19-pandemian vaikutus oli yhä nähtävissä; rahdilla jälleen loistava kuukausi

Finnair kuljetti lokakuussa 433 300 matkustajaa eli 330,0 % enemmän kuin vuoden 2020 lokakuussa. Lokakuun 2021 matkustajamäärä oli 45,3 % enemmän kuin syyskuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa on yksi päivä vähemmän).  

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 252,8 % vertailukaudesta ja 31,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 173 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 130,7 % enemmän verrattuna vuoden 2020 lokakuuhun ja 20,1 % enemmän kuin syyskuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 lokakuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 419,3 % vertailukaudesta ja 51,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 14,9 %-yksikköä vertailukaudesta 46,6 %:iin ja 6,1 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 87,6 %, Euroopan-liikenteen 367,4 % ja kotimaanliikenteen 33,5 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 70,3 % Aasian-liikenteessä, 726,6 % Euroopan-liikenteessä ja 61,2 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 17,4 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 15,1 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,5 % eli jo lähellä pandemiaa edeltäneitä lukuja. Kotimaanliikenteen matkustajakäyttöaste oli 72,0 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 67,9 %, Euroopan-liikenteessä 545,7 % ja kotimaanliikenteessä 71,6 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska lokakuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 260,5 % vertailukaudesta (kasvoivat 33,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 200,3 % (kasvoivat 38,4 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta lokakuussa 2020. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 218,0 % vertailukaudesta (kasvoivat 31,8 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 168,5 % (kasvoivat 38,0 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 133,7 % ja edeltäneestä kuukaudesta 40,4 %. Rahdin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana lokakuussa. Sen vuoksi kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 164,9 % vertailukaudesta ja 39,5 % edeltäneestä kuukaudesta (lokakuu oli uusi ennätyskuukausi pandemia-aikana). Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 85,5 % (94,7 %) saapui lokakuussa aikataulussa.

Marraskuun 2021 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 7.12.2021.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2021

lokakuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 433,3 330,0 1 762,7 -46,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 640,0 252,8 7 553,2 -37,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 764,1 419,3 2 874,1 -63,8
Matkustajakäyttöaste % 46,6 14,9p 38,1 -27,2p
Rahti ja posti tn 13 344,0 164,9 76 695,9 34,2
Tarjotut tonnikilometrit 319,5 172,4 1 793,7 -16,4
Myydyt tonnikilometrit 165,7 235,1 822,1 -24,5
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 11,4 67,9 57,8 -88,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 496,6 87,6 2 811,6 -50,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 86,4 70,3 435,7 -88,5
Matkustajakäyttöaste % 17,4 -1,8p 15,5 -50,7p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 345,0 545,7 1 219,9 -37,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 732,5 367,4 2 950,2 -38,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 582,4 726,6 1 865,0 -38,4
Matkustajakäyttöaste % 79,5 34,6p 63,2 0,2p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 7,3 N/A 39,1 -52,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 352,9 N/A 1 351,4 59,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 53,4 N/A 284,3 -56,1
Matkustajakäyttöaste % 15,1 N/A 21,0 -55,2p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 69,6 71,6 445,9 -43,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 58,1 33,5 440,0 -42,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 41,8 61,2 289,1 -38,1
Matkustajakäyttöaste % 72,0 12,4p 65,7 4,6p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 600,8 111,4 2 405,9 -71,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 406,4 N/A 8 663,3 240,8
- Aasian rahtiliikenne tn 4 955,0 103,4 28 787,2 -1,9
- Kotimaan rahtiliikenne tn 33,6 17,9 281,2 0,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 7 995,8 190,9 40 137,5 -1,4
Rahtilento tn** 5 348,3 133,7 36 558,4 122,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 344,0 164,9 76 695,9 34,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 120,6 218,0 708,0 18,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 97,7 168,5 566,5 49,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 74,2 260,5 371,4 -17,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 57,0 200,3 287,6 11,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 81,0 -14,9p 80,0 16,4p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,1 N/A 70,2 3,8p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 85,9 -10,1p 85,7 23,1p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 76,9 -15,4p 77,4 19,8p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Blue Wings: https://www.finnair.com/fi-fi/bluewings 

Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa