Finnairin maaliskuun 2019 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             5.4.2019 klo 9.00

Matkustajamäärät jatkoivat kasvuaan maaliskuussa

Finnair kuljetti maaliskuussa 1 144 900 matkustajaa eli 4,6 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 11,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,8 %, ja matkustajakäyttöaste laski 6,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 78,3 %:iin. Tähän vaikuttaa osittain pääsiäisen lomaliikenteen ajoittuminen tänä vuonna huhtikuulle, kun se vertailukaudella ajoittui osittain jo maaliskuulle. 

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuun puolessa välissä 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 8,8 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan ja Hong Kongiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 0,9 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin ja Lyoniin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,2 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 2,2 % Aasian-liikenteessä ja 7,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja kasvoivat 13,4 % Euroopan-liikenteessä ja 1,3 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,7 %, Euroopan-liikenteen 78,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,2 % ja kotimaan liikenteen 65,3 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 2,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 6,8 %. Euroopan-liikenteen matkustajamäärä nousi 9,1 % ja kotimaan liikenteen matkustajamäärä 1,0 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat maaliskuussa 18,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 19,6 % pääasiassa Japanin ja Pohjolan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta.   

Finnairin lennoista 78,6 % (78,2 %) saapui maaliskuussa aikataulussa.

Huhtikuun liikennetiedote julkaistaan keskiviikkona 8.5.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2019

maaliskuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 144,9  4,6  3 147,8  4,3 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 738,2  11,0  10 669,3  10,4 
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 927,6  2,8  8 355,8  4,2 
Matkustajakäyttöaste % 78,3  -6,2p  78,3  -4,6p 
Rahti ja posti tn 13 910,4  16,2  37 529,3  22,2 
Tarjotut tonnikilometrit 547,3  10,3  1 572,1  9,5 
Myydyt tonnikilometrit 350,2  6,2  985,8  8,0 

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 198,9  -2,6  593,4  0,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 904,5  8,8  5 446,8  8,1 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 518,2  -2,2  4 498,6  0,6 
Matkustajakäyttöaste % 79,7  -8,9p  82,6  -6,2p 

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 653,9  9,1  1 770,4  8,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 365,3  17,9  3 827,5  17,7 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 069,4  13,4  2 859,6  12,9 
Matkustajakäyttöaste % 78,3  -3,1p  74,7  -3,2p 

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,4  -6,8  76,3  0,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 228,8  -0,9  728,4  0,0 
Myydyt henkilökilometrit milj. 183,6  -7,1  587,7  -0,4 
Matkustajakäyttöaste % 80,2  -5,3p  80,7  -0,3p 

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 267,7  1,0  707,7  -2,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 239,6  4,2  666,7  2,9 
Myydyt henkilökilometrit milj. 156,5  1,3  409,9  -2,0 
Matkustajakäyttöaste % 65,3  -1,9p  61,5  -3,1p 

Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 703,1  54,1  7 305,4  89,4 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 724,5  8,2  2 074,1  24,3 
- Asian rahtiliikenne tn 10 433,0  18,3  27 995,6  20,3 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 49,8  -7,8  154,2  8,5 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 910,4  23,1  37 529,3  29,7 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  0,0  0,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 910,4  16,2  37 529,3  22,2 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 144,7  16,9  406,3  15,2 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 88,4  17,8  238,2  21,7 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 144,7  18,4  406,3  16,6 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 88,4  19,6  238,2  23,6 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,1  0,5p  58,6  3,1p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,5  2,6p  60,2  11,3p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,8  0,7p  64,7  2,4p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 61,1  0,6p  58,6  3,3p 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa