Finnairin maaliskuun 2019 liikennetiedot

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             5.4.2019 klo 9.00

Matkustajamäärät jatkoivat kasvuaan maaliskuussa

Finnair kuljetti maaliskuussa 1 144 900 matkustajaa eli 4,6 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 11,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,8 %, ja matkustajakäyttöaste laski 6,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 78,3 %:iin. Tähän vaikuttaa osittain pääsiäisen lomaliikenteen ajoittuminen tänä vuonna huhtikuulle, kun se vertailukaudella ajoittui osittain jo maaliskuulle. 

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuun puolessa välissä 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 8,8 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan ja Hong Kongiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 0,9 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin ja Lyoniin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,2 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 2,2 % Aasian-liikenteessä ja 7,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja kasvoivat 13,4 % Euroopan-liikenteessä ja 1,3 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,7 %, Euroopan-liikenteen 78,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,2 % ja kotimaan liikenteen 65,3 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 2,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 6,8 %. Euroopan-liikenteen matkustajamäärä nousi 9,1 % ja kotimaan liikenteen matkustajamäärä 1,0 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat maaliskuussa 18,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 19,6 % pääasiassa Japanin ja Pohjolan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta.   

Finnairin lennoista 78,6 % (78,2 %) saapui maaliskuussa aikataulussa.

Huhtikuun liikennetiedote julkaistaan keskiviikkona 8.5.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2019

maaliskuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 144,9  4,6  3 147,8  4,3 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 738,2  11,0  10 669,3  10,4 
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 927,6  2,8  8 355,8  4,2 
Matkustajakäyttöaste % 78,3  -6,2p  78,3  -4,6p 
Rahti ja posti tn 13 910,4  16,2  37 529,3  22,2 
Tarjotut tonnikilometrit 547,3  10,3  1 572,1  9,5 
Myydyt tonnikilometrit 350,2  6,2  985,8  8,0 

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 198,9  -2,6  593,4  0,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 904,5  8,8  5 446,8  8,1 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 518,2  -2,2  4 498,6  0,6 
Matkustajakäyttöaste % 79,7  -8,9p  82,6  -6,2p 

Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 653,9  9,1  1 770,4  8,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 365,3  17,9  3 827,5  17,7 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 069,4  13,4  2 859,6  12,9 
Matkustajakäyttöaste % 78,3  -3,1p  74,7  -3,2p 

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,4  -6,8  76,3  0,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 228,8  -0,9  728,4  0,0 
Myydyt henkilökilometrit milj. 183,6  -7,1  587,7  -0,4 
Matkustajakäyttöaste % 80,2  -5,3p  80,7  -0,3p 

Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 267,7  1,0  707,7  -2,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 239,6  4,2  666,7  2,9 
Myydyt henkilökilometrit milj. 156,5  1,3  409,9  -2,0 
Matkustajakäyttöaste % 65,3  -1,9p  61,5  -3,1p 

Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 703,1  54,1  7 305,4  89,4 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 724,5  8,2  2 074,1  24,3 
- Asian rahtiliikenne tn 10 433,0  18,3  27 995,6  20,3 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 49,8  -7,8  154,2  8,5 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 910,4  23,1  37 529,3  29,7 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  0,0  0,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 910,4  16,2  37 529,3  22,2 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 144,7  16,9  406,3  15,2 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 88,4  17,8  238,2  21,7 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 144,7  18,4  406,3  16,6 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 88,4  19,6  238,2  23,6 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,1  0,5p  58,6  3,1p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,5  2,6p  60,2  11,3p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,8  0,7p  64,7  2,4p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 61,1  0,6p  58,6  3,3p 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa