Finnairin marraskuun 2018 liikennetiedot

Finnair Oyj                    Sijoittajauutinen             7.12.2018 klo 9.00

Finnairin marraskuun 2018 liikennetiedot

Rahdin tarjonta ja kysyntä kasvoivat voimakkaasti vuodentakaisesta

Finnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa eli 3,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,1 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 74,6 %:iin.  

Kaukoliikennelaivastossa ei tapahtunut muutoksia vuodentakaiseen, ja tarjonta pysyi vertailujakson tasolla. Aasian-liikenteen tarjonta laski -1,5 % vertailukaudesta, kun kapasiteettia siirrettiin Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 19,4 %, kun Chicagon ja San Franciscon lentoja jatkettiin marraskuulle vertailukaudesta poiketen.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 19,1 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 5,3 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -5,3 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 18,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,1 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,5 %, Euroopan-liikenteen 72,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 75,2 % ja kotimaan liikenteen 61,1 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -4,6 % ja kotimaan liikenteessä -0,5 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 6,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 19,1 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 19,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,4 % pääasiassa Japanin ja Ruotsin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Kiinan reiteillä. Kuljetetut kokonaisrahtitonnit kasvoivat 11,2 % vertailujaksosta.

Marraskuussa 85,6 % (81,6%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Joulukuun liikennetiedote julkaistaan keskiviikkona 9.1.2019.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2018 

marraskuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000  980,1  3,2  12 248,2  11,8 
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 306,4  7,2  38 899,6  15,1 
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 2 466,2  2,1  31 996,6  13,4 
Matkustajakäyttöaste %  74,6  -3,8p  82,3  -1,3p 
Rahti ja posti tn  15 010,0  11,2  144 721,4  -0,2 
Tarjotut tonnikilometrit   488,0  5,5  5 721,3  13,3 
Myydyt tonnikilometrit  316,8  5,6  3 779,4  10,5 

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  169,3  -4,6  2 205,2  14,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 644,9  -1,5  19 302,6  15,5 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 275,0  -5,3  16 638,0  14,4 
Matkustajakäyttöaste %  77,5  -3,1p  86,2  -0,8p 

Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  581,0  6,6  7 616,3  11,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 255,8  19,1  15 033,2  14,7 
Myydyt henkilökilometrit milj.  910,3  11,4  11 847,6  11,8 
Matkustajakäyttöaste %  72,5  -5,0p  78,8  -2,1p 

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  23,7  19,1  331,4  14,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  234,0  19,4  2 878,0  14,8 
Myydyt henkilökilometrit milj.  175,9  18,9  2 420,1  15,2 
Matkustajakäyttöaste %  75,2  -0,3p  84,1  0,3p 

Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000  206,2  -0,5  2 095,2  9,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  171,7  5,3  1 685,7  15,2 
Myydyt henkilökilometrit milj.  105,0  0,1  1 091,0  11,1 
Matkustajakäyttöaste %  61,1  -3,2p  64,7  -2,4p 
           
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 761,8  27,1  20 281,2  -15,2 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 961,1  41,5  9 659,7  12,6 
- Asian rahtiliikenne tn 11 232,5  13,6  106 389,2  12,1 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 54,6  13,2  519,6  -40,3 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 010,0  17,4  136 849,7  6,7 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  7 871,7  -53,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 15 010,0  11,2  144 721,4  -0,2 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 142,1  17,8  1 506,4  11,1 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 96,2  14,7  915,9  2,5 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 142,1  19,7  1 490,3  17,1 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 96,2  16,4  902,9  11,3 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,7  -1,8p  60,8  -5,1p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 53,5  -6,9p  51,7  1,2p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,7  0,3p  68,3  -3,1p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 67,7  -1,9p  60,6  -3,1p 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa