Finnairin marraskuun 2020 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                                          8.12.2020 klo 9.00

COVID-19-pandemia näkyi voimakkaasti marraskuun matkustajaliikenneluvuissa, rahdilla erittäin vahva kuukausi

Finnair kuljetti marraskuussa 85 000 matkustajaa eli 92,2 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla ja 15,6 % vähemmän kuin lokakuussa 2020. COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä marraskuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski marraskuussa 88,9 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 81 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 23,4 % verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,3 %. Matkustajakäyttöaste laski 51,7 prosenttiyksikköä 25,4 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 87,5 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 90,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 70,7 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,3 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 94,9 % Euroopan-liikenteessä ja 75,8 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 10,4 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 39,6 % ja kotimaanliikenteen 55,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja marraskuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,3 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,8 % ja kotimaanliikenteessä 80,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat marraskuussa 85,9 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 80,4 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 56,8 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 38,8 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit nousivat 124,1 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 26,1 % lokakuusta 2020, koska rahdin kysyntä pysyi erittäin vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 91,3 % (86,1 %) saapui marraskuussa aikataulussa.

Joulukuun 2020 liikennetiedote julkaistaan torstaina 7.1.2021.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2020

marraskuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 85,0 -92,2 3 393,1 -74,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 402,7 -88,9 12 549,6 -71,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 102,2 -96,3 8 033,1 -77,4
Matkustajakäyttöaste % 25,4 -51,7p 64,0 -18,0p
Rahti ja posti tn 7 759,6 -47,8 64 923,4 -59,3
Tarjotut tonnikilometrit 153,2 -71,5 2 300,0 -63,7
Myydyt tonnikilometrit 65,6 -80,8 1 154,0 -72,4
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 3,1 -98,3 497,9 -78,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 222,4 -87,5 5 947,5 -72,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 23,2 -98,3 3 811,8 -78,6
Matkustajakäyttöaste % 10,4 -68,0p 64,1 -19,3p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 40,5 -93,8 1 988,0 -76,9
Tarjotut henkilökilometrit milj, 130,9 -90,1 4 939,8 -70,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 51,8 -94,9 3 079,9 -77,0
Matkustajakäyttöaste % 39,6 -37,5p 62,3 -18,8p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -80,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 848,9 -77,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 647,1 -79,8
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,2 -9,4p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 41,4 -80,3 825,0 -61,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 49,4 -70,7 813,3 -52,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 27,2 -75,8 494,3 -55,6
Matkustajakäyttöaste % 55,0 -11,6p 60,8 -4,7p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 281,2 -91,5 8 824,6 -72,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 542,2 -79,9
- Aasian rahtiliikenne tn 2 319,5 -77,4 31 651,3 -72,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 30,3 -28,0 309,2 -42,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 631,0 -82,3 43 327,3 -72,8
Rahtilento tn** 5 128,6 100,0 21 596,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 7 759,6 -47,8 64 923,4 -59,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 63,8 -56,8 660,6 -61,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 56,6 -38,8 436,1 -56,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 20,8 -85,9 469,6 -72,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 18,1 -80,4 276,9 -72,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 88,7 26,1p 66,0 7,5p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,3 10,1p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 90,3 21,5p 64,0 0,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 86,9 24,3p 59,0 0,4p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair-blogit: https://bluewings.finnair.com/
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa